Vyhlášení 51. státu USA: Nová Kalifornie se odtrhla od Kalifornie

Vyhlášení 51. státu USA: Nová Kalifornie se odtrhla od Kalifornie

Kalifornie patří k těm americkým státům, které jsou nejvíc ve vleku současné agendy. Kalifornie je ve všech směrech mnohem víc napřed než ostatní státy USA, což vidíme na zavádění velmi liberálních LGBTQI zákonů, dále zákona, který umožnuje potrat až do porodu, platí zde velmi tvrdá klimatická politika, za covidismu pak právě Kalifornie nastolila ta nejpřísnější pravidla ze všech států USA.

Kalifornie také patří ke státům, kde se nejvíc prosazuje BLM ruku v ruce s protibělošským rasismem. V Kalifornii také zavádí reparace pro všechny  ve státě žijící černochy.

Ve výčtu atributů „skvělé kalifornské politiky“ bychom mohli pokračovat i nadále, jenže jde o politiku, která se v tomto státě nelíbí zdaleka všem.

Ve skutečnosti je hojně podporována zejména dvěma největšími městy, kdy zejména Los Angeles rozhoduje o politice, která se nikterak nezamlouvá konzervativnímu venkovu.

Jenže venkov, který volí úplně jinak než Los Angeles či San Francisko, už odmítá zůstávat ve vleku politiky, se kterou nesouhlasí. I proto se lid v těchto oblastech rozhodl odtrhnout a vyhlásit 51. stát USA: Novou Kalifornii…

Stát Nová Kalifornie postupuje kupředu. Včera vyslali dva delegáty do Washingtonu D.C., aby zastupovali 51. stát.

Je to další historický den pro stát Nová Kalifornie.

Tato myšlenka se zdála podivná, dokud nebylo zmíněno, že následuje precedens. Stát Západní Virginie vznikl během občanské války, kdy občané nového státu nesouhlasili s protiústavními akcemi státu Virginie, proto se oddělili a vytvořili novou zemi.

Mapa: Pouze žlutě označené oblasti, které jsou však velmi lidnaté, volí demokraty, venkov se musí podřídit.

Odvážní muži a ženy v Západní Virginii si stáli za svým a vytvořili nový stát podle americké ústavy. Nový stát získal státnost během občanské války.

Stát Nová Kalifornie následuje stejný model.

Stát Nová Kalifornie sdílí na svých webových stránkách následující.

Potřeba nové Kalifornie

Americká deklarace nezávislosti z roku 1776, Alta California Declaration of Independence z roku 1836 a Sonoma Proclamation z roku 1846 deklarovaly právo lidu ve státech Alta California a Kalifornie svrhnout pouta tyranie.

Současný stát Kalifornie se stal vládnoucí tyranií, která se vyrovná těm, které jsou vyjádřeny ve výše uvedených dokumentech. Proto Deklarace nezávislosti Spojených států z roku 1776, Ústava upravená v roce 1783 Kongresem Spojených států amerických, Alta California Declaration of Independence z roku 1836, Sonoma Proklamation z roku 1846 a Kalifornská státní ústava z roku 1848 nařizují právo, odpovědnost a povinnost lidí, kteří trpí dlouhým sledem zneužívání a uzurpace z rukou tyranské vlády, zrušit a učinit novou vládu lidu a pro lid pod Božím vedením.

Zástupci delegátů státu Nová Kalifornie Patty Plumbová z okresu Shasta a Josh Disney z okresu San Benito

„Nové státy mohou být přijaty Kongresem do této Unie; ale žádné nové státy nebudou vytvořeny nebo zřízeny pod jurisdikcí kteréhokoli jiného státu; žádný stát nesmí být vytvořen spojením dvou nebo více států nebo částí států bez souhlasu zákonodárných sborů příslušných států, jakož i kongresu.“

„Kdykoli se nějaká forma vlády stane destruktivní vůči těmto cílům, je právem lidu ji změnit nebo zrušit a ustanovit novou vládu, položit její základy na takových principech a organizovat své síly v takové formě, která se jim bude zdát nejpravděpodobnější pro jejich bezpečnost a štěstí.“

Precedent byl stanoven v roce 1861, kdy byla Západní Virginie oddělena od Konfederace Virginie, když se Virginie snažila odtrhnout Unii. Proces začíná, když zákonodárný sbor státu poprvé hlasuje o rozdělení státu.

Jakmile opatření ve formě rezoluce projde jak Státním shromážděním, tak Senátem, je předloženo Kongresu. Jak americká Sněmovna reprezentantů, tak americký Senát musí hlasovat o přijetí rezoluce, aby se stát rozdělil.

Do Unie nebyl přiveden žádný stát, který by nemohl prokázat svou schopnost samosprávy. Nová Kalifornie bude demonstrovat systém vládnutí podle vzoru americké Deklarace nezávislosti, Ústavy a Listiny práv.

 Nová Kalifornie bude 6. největším státem za New Yorkem (větším než Illinois a Pensylvánie). Odhaduje se, že 25-27 křesel ve Sněmovně reprezentantů USA připadne Nové Kalifornii. Stará Kalifornie se stane 2. nejlidnatějším státem za Texasem a před Floridou, ztratí 25-27 křesel ve Sněmovně reprezentantů USA.

Níže je uvedeno shrnutí nového státu Kalifornie:

Nová Kalifornie učinila významný krok vpřed, když hnutí 51. státu právě vyslalo dva zástupce delegátů do Washingtonu DC, aby informovali, vzdělávali a obhajovali státnost.

Po 10. ústavním shromáždění v Anaheimu v Kalifornii ve dnech 13. až 14. ledna 2023 a přijetí ústavy státu byli zástupci delegátů vybráni, aby šli do Kongresu, aby se zasazovali o státnost. Bylo vybráno 7 delegátů, 5 jako zástupci delegátů do Sněmovny reprezentantů a 2 delegáti jako senátoři.

Všechny návrhy byly předloženy zákonodárnému sboru státu New California a drtivou většinou byli tito zástupci zvoleni jak Státním shromážděním New California, tak Senátem.

Z oznamovacího dopisu předsedovi Sněmovny reprezentantů Kevinu McCarthymu:

Vážený pane předsedo,

„Stát Nová Kalifornie usiluje o vstup do Unie států známých jako Spojené státy americké a požaduje, aby byl jménem občanů státu Nová Kalifornie uplatněn zákon o přijímání k vytvoření 51. státu.

Stát Nová Kalifornie usiluje o přijetí do Spojených států za stejných podmínek jako ostatní státy. Ústava bude mít vždy republikánskou formu a nebude odporovat Ústavě Spojených států nebo zásadám Deklarace nezávislosti.

Od února 2017 uplatňují obyvatelé Nové Kalifornie své ústavní právo na formu ze státu Kalifornie podle procesu schváleného a kodifikovaného v článku IV oddílech 3 a 4 Ústavy Spojených států. Padesát šest výborů okresů New California State County bylo vytvořeno s výslovným cílem vytvořit stát Nová Kalifornie. Až bude vytvořena Nová Kalifornie, bude mít populaci venkovských občanů Nové Kalifornie čítající více než 19 milionů lidí.

Načasování je ideální pro to, abychom v tuto chvíli přišli s našimi prvními zástupci delegátů, protože obě komory mají přestávku. Tento čas potřebujeme k navázání nezbytných kontaktů před začátkem zasedání.“

Napsal Paul Preston, prezident a zakladatel hnutí New California State.

Tolik oznámení o vzniku nového státu USA.

K tomu připomínám, že některé jižní státy – zejména Florida a Texas – pro změnu uvažují o osamostatnění a úplném odtržení od USA v případě, že by volby v roce 2024 dopadly podobně jako v roce 2020. Pak je velmi pravděpodobné, že by se k nim přidala i Nová Kalifornie…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 28 Průměrně: 5]

One thought on “Vyhlášení 51. státu USA: Nová Kalifornie se odtrhla od Kalifornie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout