„Je vaše tělo majetkem globalistů?“ Americká novinářka vypráví o plánech globálních „elit“ (video)

„Je vaše tělo majetkem globalistů?“ Americká novinářka vypráví o plánech globálních „elit“ (video)

Globalisté a jejich loutky, které celý systém drží, mohou své plány realizovat jen díky tomu, že drtivá většina lidí tomuto systému nerozumí – nechápou, že je založen právě na poslušných masách.

Vše vyžaduje dlouhodobé plánování a – jak upozorňuje i americká novinářka – většinu plánů se dozvídáme se značným zpožděním. I když novinářka hovoří zejména o USA, tak totéž platí i pro její oddanou kolonii EU. Ostatně, EU založili  a plně ovládají titíž, v jejichž moci jsou i samotné USA a mnohé další země.

Investigativní novinářka, které se podařilo dostat mezi ty, kdo skutečně ovládají svět a dozvědět se víc o jejich plánech, vysvětluje,  jak funguje systém, o kterém jste si možná mysleli, že ho znáte, jak byl použit proti vám a jaký je konec hry.

Novinářka chce svojí  knihou otevřít oči dalším spáčům, neboť tak jako většina těch, kdo již mají oči otevřené, ví, že nyní je nejdůležitější, aby vše, co se děje – a především co se chystá – pochopila většina lidí. Jedině odpor mas může všechny plány zarazit.

Ve videu, které najdete pod článkem (anglicky) mluví Glenn Beck s investigativní novinářkou Whitney Webbovou o její dvoudílné knize „Jeden národ pod vydráním.“ 

Tyto knihy poskytují nezbytný rámec pro pochopení nejen geopolitické role a funkce Jeffreyho Epsteina, ale v širším měřítku o hlubokých vazbách mezi americkou zpravodajskou komunitou a organizovaným zločinem.

Politická korupce, kterou dnes vidíme, vzešla z tohoto bezbožného spojenectví, které vyústilo ve vydírání a úplatkářství jako dvě klíčové strategie používané bohatými, samozvanými „elitami“ k udržení své moci a vlivu v zákulisí.

Jak poznamenal Beck, Webbová je obrovskou hrozbou pro mocné lidi. „Pokud lidé si lidé poslechnou a budou zkoumat co říká a pokud vše pochopí, bude konec hry.“  Lidé musí pochopit, jak systém, o kterém jsme si mysleli, že ho známe, ve skutečnosti funguje, jak byl použit proti nám a jaký je konečný výsledek.

Organizovaný zločin na nejvyšší úrovni

Epsteinova společnost zabývající se pedofilií a sexuálním vydíráním byla po desetiletí ústředním kolečkem této korupční sítě. Byl také zapojen do mnoha dalších pochybných a/nebo kriminálních podniků, včetně finančních zločinů, ale v žádném z nich nebyl nutně na nejvyšší úrovni. Webbová ho popisuje spíše jako postavu středního managementu, která plnila příkazy od vyšších orgánů, včetně americké zpravodajské komunity.

Obecně řečeno, tito „high-up“ jsou lidé, kteří podporují globalismus a globální vládnutí. Jak poznamenali Beck a Webbová, americkou vládu v zásadě řídí organizovaný zločin a tento kruh organizovaného zločinu buduje technokratickou formu feudalismu, systém digitálního otroctví. A samozřejmě neřídí jen americkou vládu, ale všechny „lokaje“ – včetně celé EU.

Epsteinovy ​​finanční zločiny jsou tak důležité, protože jsou jako mikrokosmos toho, co se děje v USA po celá desetiletí. Podle Catherine Austin Fitz a Marka Skidmora již bylo uloupeno, ukradeno a vysáto odhadem 21 bilionů dolarů v amerických dolarech daňových poplatníků. Kam zmizely všechny tyto peníze? 

Na pozadí toho, že jsme již byli vydrancováni, nyní čelíme radikálnímu zhoršení naší životní úrovně, rostoucí inflaci a vykonstruovaným energetickým a potravinovým krizím naskládaným na sebe. A to se opět netýká jen USA, ale i Evropy.

Všechny tyto věci, tvrdí Webbová, jsou součástí plánu, který nás má přinutit přijmout nepřijatelné. Udržet lidi v zimě, hladové, strádající a zoufalé je jistý způsob, jak je přimět, aby spolupracovali na globalistickém převzetí moci, které zahrnuje radikální posun k transhumanismu.

Transhumanismus je eugenika v novém kabátě

Webbová v rozhovoru poskytuje přehled historie transhumanismu, jehož kořeny sahají k Julianu Huxleymu, bratrovi slavného spisovatele Aldouse Huxleyho. Julian byl prezidentem British Eugenics Society.

Když byla po druhé světové válce vytvořena Organizace spojených národů, dostal na starost Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), jejímž deklarovaným cílem je podporovat světový mír a bezpečnost prostřednictvím mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání na podporu umění, vědy a kultury.

Když Julian psal o své vizi UNESCO, o eugenice řekl: „Musíme učinit nemyslitelné znovu myslitelným.“ O deset let později, v roce 1957, vytvořil termín „transhumanismus“, který popsal jako eugeniku prostřednictvím  fúze člověka a stroje.

Transhumanismus je tedy eugenika v novém kabátě. To potvrzuje i fakt, že stejní jednotlivci, rodiny a organizace, které v minulosti podporovaly eugeniku, nyní podporují transhumanismus. Stejně tak spojení společností ze Silicon Valley s Big Pharmou není nic jiného než eugenika pod rouškou zdravotnictví. A COVID nám nyní ukázal, že tato přeznačená forma eugeniky nám může být vnucena.

Transhumanismus není pro zlepšení průměrného člověka

Jak poznamenává Webbová, zatímco transhumanismus je nám prodáván jako způsob, jak přinést zdraví a dlouhověkost všem lidem – zdravotní spravedlnost pro všechny – realita bude všechno, jen ne spravedlivá.

Poukazuje na to, že autor sci-fi HG Wells kdysi popsal transhumanistickou budoucnost jako budoucnost, ve které je fyzicky a intelektuálně nadřazená elita a poddaní, tedy otroci pojídající brouky, kteří nemají ani kognitivní schopnosti na to, aby se vzbouřili.

Zní vám to povědomě? Světové ekonomické fórum a jeho spojenecké sítě prosazují přechod od skutečného masa k hmyzu.

Jedním z hlavních vedlejších účinků biologické zbraně zvané „vakcína proti COVID-19“ je neurologická dysfunkce spolu s předčasným úmrtím a roušky, lockdowny a uzavření škol vedly k tomu, že děti nejsou schopny mluvit, mají kognitivní poruchy a /nebo jsou roky pozadu v základních dovednostech v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti. Celkový úpadek školství je také jasně patrný.

Transhumanistický plán je realizován rychle

Zpráva ministerstva obrany Spojeného království a německého Federálního úřadu pro obranné plánování z roku 2021 nabízí šokující pohledy do dystopické kybernetické budoucnosti, do níž nás globální technokraté tlačí, jak je podrobně popsáno v Plánu proměnit vás v geneticky upraveného lidského kyborga .

Zpráva „Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm, a Strategic Implications Project“ poskytuje přehled vědeckých cílů britských a německých ministerstev obrany a jsou přesně tím, co naznačuje název. Lidská augmentace je vyzdvihována jako klíčová oblast rozvoje.

Stojí za zmínku, že vše, co se dostane na veřejnost, zaostává o deset let nebo více za současnými schopnostmi, takže vše v této zprávě, i když to zní jako čisté sci-fi, lze považovat za zastaralé zprávy.

Důležité je, že zpráva poznamenává, že „lidská augmentace má potenciál transformovat smysl lidského bytí“. Přesně to nazval Klaus Schwab, zakladatel a výkonný předseda Světového ekonomického fóra (WEF), cílem čtvrté průmyslové revoluce.

Schwab uvedl, že „čtvrtá průmyslová revoluce povede ke sloučení naší fyzické, digitální a biologické identity“. Kromě vašeho vlastního „vylepšeného“ připojení k 5G cloudu si WEF představuje blízkou budoucnost, kde bude digitální identita každého propojena prostřednictvím „internetu těl“ (IoB).

Skutečnost, že se rychle posouváme směrem k transhumanistické budoucnosti, kterou si představuje WEF a armády po celém světě, dokládá také výkonný příkaz prezidenta Bidena ze září 2022 na podporu biotechnologie, v němž nařizuje urychlený vývoj technik genetického inženýrství pro buňky a pro prediktivní programování biologie.

Americké ministerstvo obrany také pracuje na lidských kyborzích

V článku Substacku ze 14. září 2022 Dr. Robert Malone také nastínil plány amerického ministerstva obrany na armádu lidských kyborgů. Samotné názvy některých zpráv vyprávějí příběh, jako je zpráva Rady pro biotechnologie pro zdraví a lidskou výkonnost „Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Implications for the Future of the DOD“. Shrnutí zprávy uvádí:

„Hlavním cílem této práce bylo předpovědět a vyhodnotit vojenský dopad strojů fyzicky integrovaných do lidského těla s cílem zlepšit lidský výkon v příštích 30 letech.

Tato zpráva shrnuje toto hodnocení a zjištění, identifikuje čtyři možné případy vojenského použití pro vznikající technologie v této oblasti a hodnotí jejich dopad na organizační strukturu ministerstva obrany, doktrínu a taktiku ozbrojených sil a interoperabilitu se spojenci USA a občanskou společností.“

Lidské augmentační technologie, o kterých se předpokládá, že budou technicky proveditelné nejpozději do roku 2050, zahrnují vylepšení zraku pro zlepšení zraku a situačního povědomí, optogenetické obleky na tělo pro obnovení nebo posílení svalové síly a kontroly, vylepšení sluchu a neurální vylepšení mozku pro obousměrný přenos dat.

S ohledem na popis naší transhumanistické budoucnosti od HG Wellse (dvoustupňová společnost rozšířených superlidí a degenerovaných otroků požírající brouky) stojí za zmínku, že jak zpráva ministerstva obrany o  vojáku – kyborgovi ukazuje skutečnost, že lidská augmentace nevyhnutelně zvýší – nikoli odstraní – nerovnosti a nespravedlnosti, které již existují. To však elity nepřiznávají, ale transhumanismus naopak představují jako pro většinu lidstva přínosný.

Jinými slovy, nenechte lidi dospět k závěru, že lidští „kyborgové“ jsou špatný nápad, protože by to normální lidi poštvalo proti  elitě, což by ztížilo nastolení jejich nadvlády. Dál se tak bude šířit lež, že transhumanismus je o vyrovnání podmínek a umožnění delšího života a celoživotního zdraví pro všechny.

Závěrečné myšlenky

Aby se zabránilo dystopickému post-humánnímu světu, který si představují technokratické transhumanistické elity, bude základním kamenem takového snažení především vzdělání. Aby odpor povstal, musí dostatek lidí vědět, jaký je plán a kam nás všechny tyto nové terapie a vynálezy vedou.

I další testy budou v podstatě prováděny na běžné populaci, jako tomu bylo v případě očkování proti COVIDu. Výsledky takových experimentů jsou poměrně předvídatelné. Lidé budou vážně poškozeni na zdraví a mnoho jich zemře.

Také nevíme, jaké je právní postavení lidí, jejichž genetika byla změněna RNA, nyní nebo v budoucnu, protože to ještě není vyjasněno.

Proto si prosím pečlivě rozmyslete, než budete souhlasit s některou z těchto nadcházejících genových terapií, ať už jde o posilovače COVID nebo jiné „vakcíny“. Nejsou to vakcíny. Jsou to technologie přenosu genů, které mění vaši DNA. Jsou součástí transhumanistické agendy, čtvrté průmyslové revoluce – a pamatujte, transhumanismus je eugenická agenda. Stejná agenda, jen nové nástroje.

Tolik varování novinářky. Umíte-li anglicky, můžete si celé její vyprávění o tom, co na nás „elity“ chystají, poslechnout ve videu:

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 10 Průměrně: 4.4]

2 thoughts on “„Je vaše tělo majetkem globalistů?“ Americká novinářka vypráví o plánech globálních „elit“ (video)

  1. jednoho dne tihle sionističti nackovšti technokrate padnou bude zničenej islámem nebo ti revolucionaři padnou kvuli lidem co je svrhnou všechno tohle je ještě komplikovanějši vláda technokratu pokud vznikne nebude napořad ale jen dočasně než padne cilem je sice NWO ale is jedinym náboženstvim takže tak a islám ma byt použit na zničeni evropy ten pak ma byt nasledně zničen společně se sionismem nakonec padnou i technokrati ateisti nihilisti a křestane se budou řezat mezi sebou tak dlouho dokud nedojde ke zničeni ekonomiky kultury je to plán na mnoho a mnoho let dopředu s cilem jedinou světovou vírou doktrinou Lucifera ale to je ještě mnoho let před nami po padu ateismu a křestanstvi zaroven s dopisu Alberta Pika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout