Jak OSN zahájila spolupráci se Světovým ekonomickým fórem

Jak OSN zahájila spolupráci se Světovým ekonomickým fórem

Cíle všech globalistických organizací jsou stejné a jejich vliv je zásadní. Přes tyto organizace, k nimž lze přiřadit i WHO a MMF, jsou ovládány politické loutky, v Evropě máme k tomuto účelu také EU.

Jejich veřejně proklamovaná spolupráce však v zásadě nic neznamená, neboť v zákulisí jsou řízeny týmiž globálními silami.

Globalistická organizace Světové ekonomické fórum, založená a vedená notoricky známým technokratem Klausem Schwabem, je původně soukromou lobbistickou organizací financovanou světovými nadnárodními korporátními giganty.

Faktem však je, že organizace má od roku 2019 již několik let oficiální partnerství s OSN – a společným jmenovatelem je urychlení implementace Agendy 2030.

Dne 19. června 2019 podepsala Organizace spojených národů partnerství s kontroverzní lobbistickou organizací WEF s cílem  „urychlit provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030“.

Myšlenkou partnerství při jeho zahájení bylo také uspořádat výroční setkání mezi Světovým ekonomickým fórem a OSN – ale také to, že se generální tajemník OSN účastní jako hlavní řečník Schwabových setkání v Davosu.

„Dnes odpoledne byl generální tajemník a zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab svědkem podpisu prohlášení o záměru strategického partnerství mezi OSN a Světovým ekonomickým fórem. To se zabývá oblastmi spolupráce s cílem prohloubit závazek obou institucí společně urychlit implementaci Agendy 2030,“ prohlásil mimo jiné mluvčí OSN Stéphane Dujarrc.

Níže můžete shlédnout celé video, v němž oznamuje zahájení spolupráce obou globalistických organizací (anglicky):

Strategické partnerství mezi Schwabovou soukromou organizací a OSN se zaměřuje na šest různých oblastí, ve kterých hodlají společně přiblížit svět Agendě 2030, kterou popisuje následovně:

Financování

OSN a Světové ekonomické fórum společně mobilizují systémy a urychlí tok finančních prostředků směrem k Agendě 2030 a cílům udržitelného rozvoje OSN a najdou řešení pro zvýšení dlouhodobých investic, které tyto cíle umožní.

Změna klimatu

Společně dosáhnou jasných, měřitelných a veřejných závazků soukromého sektoru k dosažení tzv. uhlíkové neutrality do roku 2050 a budou spolupracovat na vytvoření platforem veřejného a soukromého sektoru v kritických odvětvích s vysokými emisemi a na rozšíření služeb potřebných k přizpůsobení se dopadům změny klimatu.

Zdraví

Schwabova organizace a OSN budou spolupracovat, aby pomohly zemím dosáhnout dobrého zdraví a pohody pro všechny v rámci Agendy 2030 a zaměří se zejména na globální zdravotní hrozby, které vyžadují silnější spolupráci a akci více zúčastněných stran (pozn.: tzn. spolupráce s WHO a BigPharmou).

Digitální spolupráce

Zavazují se, že budou spolupracovat na uspokojení potřeb čtvrté průmyslové revoluce a zároveň usilovat o podporu globální analýzy, dialogu a standardů pro digitální správu a digitální začlenění.

Rovnost žen a mužů a feminismus

Světové ekonomické fórum a Organizace spojených národů společně podporují mnohostranná partnerství a koalice pro plnou účast žen a jejich rovné příležitosti na všech úrovních rozhodování a pro produktivní účast žen na trhu práce a podporují stejnou odměnu za práci stejné hodnoty ve všech odvětvích a povoláních a v těchto oblastech.

Vzdělání a dovednosti

OSN a WEF se rovněž zavazují podporovat mnohostranná partnerství s cílem řešit globální rekvalifikaci a celoživotní učení, aby byly splněny budoucí požadavky na pracovní sílu a aby mladým lidem byly poskytnuty celoživotní dovednosti a důstojná pracovní místa.

Klaus Schwab pochopitelně prohlásil, že jde o velký přínos, když byla podepsána dohoda o spolupráci a prohlásil, že pro budoucnost lidstva je nanejvýš důležité, aby bylo dosaženo cílů udržitelného rozvoje.

„Světové ekonomické fórum je odhodláno podporovat toto úsilí a spolupracovat s OSN na budování prosperující a spravedlivější budoucnosti,“ prohlásil.

„Nové strategické partnerství mezi OSN a Světovým ekonomickým fórem má velký potenciál dále pokročit v našem úsilí o klíčové globální výzvy a příležitosti, od změny klimatu, zdravotnictví a vzdělávání až po rovnost žen a mužů, digitální spolupráci a financování udržitelného rozvoje,“ prohlásil generální tajemník OSN António Guterres a zdůraznil význam vytvoření zdravé planety se sdílenou prosperitou, přičemž nikdo nebude opomenut…

K uvedenému již jen dodávám, že všichni moc dobře víme, jak si tyto „elity“ představují onen „spravedlivý svět.“ Má jít o svět, v němž nikdo nic nevlastní, vše se sdílí a globalisté (kteří vlastní vše) jsou šťastni…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 9 Průměrně: 4.9]

One thought on “Jak OSN zahájila spolupráci se Světovým ekonomickým fórem

  1. to je zase jen dalši a ještě větši duvod proč obě organizace jak OSN tak WEF zrušit když chtěji světu vládnout trvrdou rukou a řidit nam všem život to už je Totalita nejhoršiho kalibru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout