Další důkazy, že globalisté skrz organizace OSN řídí muslimskou invazi do západních zemí

Další důkazy, že globalisté skrz organizace OSN řídí muslimskou invazi do západních zemí

Jen propagandou indoktrinovaný hlupák již dnes věří, že invaze muslimů do západních zemí není nijak organizovaná a řízená. Výměna obyvatel je realitou a snad i proto má být v EU již brzy jen zmínka o této výměně trestná. Tak, jako má být zakázáno popírat lži klimatických šílenců, nesmí se hovořit o tom, že je invaze organizovaná a řízená s cílem vyměnit původní obyvatelstvo západních zemí.

Než půjdeme k tématu tak jen připomínám, že v některých evropských zemích je již v nejmladší generaci zhruba stejně „Novoevropanů“ jako těch původních. Hrozbou je zde zejména islám, jehož základním cílem je ovládnutí celého světa. Jisté je, že globální (j)elity počítají s tím, že v jistý moment dojde k lokálním konfliktům mezi muslimy a původním obyvatelstvem (resp. policií).

K tomu zřejmě dojde již brzy v souvislosti s krizí, která bude mít vliv i na schopnost jednotlivých zemí i nadále uplácet invazní jedince štědrými dávkami. Invaze navíc pokračuje, což znamená, že čím víc bude muslimů v dané zemi, tím víc se budou cítit silní tak, aby mohli zemi převzít.

Muslimové nyní proudí také do USA. V Guatemale, přes kterou Afghánci cestují do Spojených států, se jich několik z nich podařilo vyzpovídat. Afghánci vyprávěli o tom, jak byla jejich cesta organizována a kdo vlastně za tím, že se tak daleko vydali, stojí.

Svědectví afghánských migrantů, kteří dorazili do Guatemaly na cestě do Spojených států, ukazují, že Organizace spojených národů a další humanitární organizace jim poskytují mapy, informace a pravděpodobně i peníze, aby se tam nelegálně dostali přes Nikaraguu, Honduras a Mexiko.

Spolu s mnoha programovými prohlášeními vysokých představitelů OSN a EU v posledních letech je třeba dospět k závěru, že současná masová muslimská invaze je rozsáhlým a centrálně řízeným podnikem, který má kulturně infiltrovat západní státy v pravém slova smyslu.

 Jak se například chudí Afričané z Akieni ve středoafrickém Gabonu dostanou do německých Brém? Přes Saharu do Libye a odtud do Itálie?
Není to tak snadné, neboť dostat se z Gabonu do Libye a dále do Itálie je malý logistický zázrak.

Kdo jim pomáhá? Kdo jim poskytuje potřebné informace, přístup k pašerákům, materiál a vybavení na cestu?
Pro představu: Pokud se rozhodnete migrovat z Brém do Pekingu, pak je to asi o 1000 kilometrů méně než z Akieni do Brém.

Nebo jak se dostanete z Afghánistánu do USA? Nejprve do Jižní Ameriky, Nikaraguy, Hondurasu, Venezuely, Guatemaly, Mexika až po USA? V Guatemale se v současné době formují  tisíce migrantů,  většina z nich z Venezuely, kteří se chtějí dostat do Spojených států.

Jak se může tolik lidí z takové dálky sejít na stejném místě v Guatemale? Není to vůbec snadné, bez centrálního orgánu, který poskytuje relevantní informace, orgánu, který distribuuje stejné informace o stejném místě, odkud lze dojít stejnou cestou do USA.

Jak získávají cizinci, kteří se potýkají i se značnými jazykovými problémy, v každém ohledu informace, které jim pomohou neomylně překlenout vzdálenost mezi Guatemalou a USA? A jak se vůbec dostali do Guatemaly?

Na  některé z těchto otázek odpovídá příspěvek právě publikovaný v Daily Caller (DC). Novináři z DC se ptali afghánských migrantů, kteří dorazili do Guatemaly, na jejich předchozí a budoucí cesty a zvláště je zajímalo, kdo jim umožnil cestu z Jižní Ameriky do USA. Novináři uvádí:

„OSN a další humanitární organizace informují migranty z celého světa, jak se dostat do Spojených států, aby nelegálně překročili hranici,“ řeklo šest migrantů z Afghánistánu poté, co byli zadrženi v Guatemale.

Migranti uvedli, že před příjezdem do Guatemaly jim humanitární pracovníci poskytli mapy, které je nasměrovaly do Mexika, aby se mohli dostat k jižní hranici Spojených států. Jednalo se o 16 Afghánců v detenčním středisku pro zahraniční migranty v Guatemala City.

„Dali nám mapu,“ řekl jeden z afghánských mužů. „Mapa vedla až do Mexika. Spojené státy na ní nebyly. Ale řekli nám, jak ty hranice překročit,“ vysvětlil jeden z afghánských migrantů. „A řekli nám velmi podrobně, jak se dostat na hranici USA ,“ dodal.

Skupina zaplatila v každé zemi na cestě tranzitní poplatek, aby se dostala do další severní destinace na cestě do USA.

„Nikaragua má imigrační proceduru, kde po vás žádají 150 dolarů. Šli jsme a dali 150 dolarů na imigraci a překročili další hranici do Hondurasu. Bylo nám řečeno, že Honduras má také imigrační proceduru,“ řekl první afghánský uprchlík DCNF.

„Tak jsme šli a poskytli naše biometrické údaje. A pak jsme zase přešli do další země,“ dodal.

To řeší alespoň část záhady kolem Afghánců a dalších, kteří se dostávají do Spojených států z Jižní Ameriky. Organizace spojených národů a další humanitární pracovníci se starají o logistiku a poskytují migrantům informace, které potřebují k hladké navigaci Nikaraguou, Hondurasem a nakonec Mexikem na cestě do Spojených států. 

Otázku, kdo jim dal k dispozici potřebné finanční prostředky, již není třeba klást. Neziskovky i OSN mají velmi bohaté mecenáše a tedy i nekonečný příliv financí. A příspěvky samozřejmě platí i jednotlivé členské země. 

Není důvod předpokládat, že migrace z Afriky bude fungovat bez pomoci OSN a dalších humanitárních organizací. Je tedy třeba dojít k závěru, že současná migrace z jihu na sever (ať už do Evropy nebo USA) je rozsáhlým a centrálně řízeným úsilím, pokusem o kulturní infiltraci západních států v pravém slova smyslu.

Je veřejným tajemstvím, že migrace je stále více využívána jako zbraň k tlaku na obyvatelstvo v západních zemích. Vzhledem k tomu, že migranti jsou stále více prodáváni jako „klimatičtí uprchlíci“, není třeba se ptát, jaká agenda stojí za útokem na západní civilizaci.
Ale je tu ještě jedna agenda.

V roce 2015, kdy se přes Evropu přehnala podobná invaze jako v letošním roce, vyšlo najevo, že OSN drasticky omezila svou pomoc pro regionální uprchlické tábory ve válečných a krizových zónách, aby migranty podnítila k cestě do Evropy.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky byly téměř dva miliony Syřanů v táborech v Turecku, 1,2 milionu v Jordánsku, 600 000 v Jemenu, 250 000 v Iráku a 250 000 v Egyptě. Dostupné prostředky však oproti roku 2014 klesly o deset procent, musely se snížit příděly potravin a zavřít kliniky.  Také letos v srpnu muselo být kvůli nedostatku financí uzavřeno 184 klinik a tři miliony Iráčanů jsou nyní bez lékařské péče.

Proč ale fondy OSN náhle přestaly dotovat tyto tábory nebo kliniky? Náhoda?

Britští reportéři objevili v roce 2015 na řeckém ostrově Lesbos jeden dílek skládačky, „příručku pro migranty“ s názvem „Jak se nejlépe dostat do Evropy“. Tento speciální cestovní průvodce, napsaný v arabštině, poskytuje informace o tom, jak cestovat do Evropy, o právech v zemích EU, tipy na zvláštní sociální systémy a jak je využít. Telefonní čísla, cestovní trasy, mapy a rady na cestu do EU dále obohacují tuto malou brožuru. Novináři označili organizaci „W2EU“, financovanou Sorosem i EU, za finančníka a vydavatele této brožury.

Pak by také bylo zcela v Sorosově záměru, aby tito „turisté“ měli po cestě přístup k veřejným informacím, aby měli aktuální informace o tom, co se děje. Ohromující skutečnost, že všichni převážně mladí muži vojenského věku jsou vybaveni drahými mobilními telefony, naznačuje, že Sorosova síť pomohla s akvizicí. Je také nepředstavitelné, že by většina migrantů byla schopna zaplatit náklady na pašování až 10 000 EUR ze svého nebo z rodinného fondu.

Slova zvláštního vyslance OSN v Kosovu Sergia Vieiry de Mello z roku 1999, který byl od roku 2002 vysokým komisařem OSN pro lidská práva a na přímluvu George W. Bushe, zvláštním vyslancem OSN v Iráku, kde se v poválečném nepokoji 19. srpna 2003 stal obětí bombového útoku, vrhla světlo na cíle vládnoucích elit.

4. srpna 1999 řekl v pořadu na americké rozhlasové stanici PBS (Public Broadcasting System):

„Opakuji: nesmíšené národy jsou ve skutečnosti nacistický koncept. Přesně s tím bojovaly spojenecké mocnosti ve druhé světové válce. Organizace spojených národů byla vytvořena , aby bojovala s touto koncepcí, a je tomu tak již celá desetiletí. To byl přesně důvod, proč NATO bojovalo v Kosovu. A to byl důvod, proč Rada bezpečnosti OSN požadovala tak silnou vojenskou přítomnost v Kosovu – aby zabránila systému etnické čistoty.“

Ano, již před více než 20 lety přiznal vysoký představitel OSN to, o čem je nyní z nařízení EU zakázáno hovořit. Multikulturalismus byl již roky plánovaný a řízený – nikým jiným než OSN, za níž stojí nejvyšší globalistické struktury, neboť samotným zakladatelem této podvratné organizace jsou Rockefellerové, což znamená, že jde o organizaci pod přímým vlivem Deep state.

Oni moc dobře věděli, že toto míchání kultur povede k destabilizaci společnosti, zvýšené kriminalitě, nepokojům a později i k občanským válkám. A tím jsme došlo ke globalisty již dlouho prosazované depopulaci a ke Kalergiho vizím, neboť i on věděl, že „tupá masa,“ která míšením vznikne, se bude lépe ovládat.

Infiltrací Evropy či USA miliony jedinců ze zcela nekompatibilních kultur – v případě Evropy jde z 99% o muslimy – má být zničena původní kultura. Evropa se vyznačuje právě jistou kulturní rozmanitostí, tradicemi jednotlivých národů, jenže to vše má být potlačeno. Islám je velmi agresivní ideologie, která v jistý moment tradice a zvyky původních obyvatel zcela potlačí. 

Dne 21. března 2000 zveřejnila Organizace spojených národů studii, ve které se uvažuje o tom, jak lze čelit zmenšující se populaci v zemích, které mají obzvláště málo dětí, a jak lze populaci udržet vhodnou migrací. Studie uvádí:

Pojem udržovací migrace se vztahuje na imigraci ze zahraničí potřebnou k vyrovnání úbytku populace, zmenšování populace v produktivním věku a celkového stárnutí populace.“

Aby se udržela stálá populace v produktivním věku (15 až 64 let), studie považuje za nezbytné následující roční údaje o přistěhovalectví: pro Itálii 372 000, Německo 487 000 a celou EU 1 588 000.

Pro získání „poměru potenciální podpory“, tedy poměru mezi počtem lidí v produktivním věku (15 až 64 let) a počtem seniorů (65 let a více), pro Itálii připadá 2 268 000 imigrantů ročně, pro Německo 3 630 000 ročně a 13 480 000 ročně pro celou EU.
Nakonec OSN uvádí:

„Migrační toky, které by byly nezbytné pro přizpůsobení se stárnutí populace (tj. pro udržení potenciálního poměru podpory), by měly být extrémně velké a ve všech případech bude nutné dosáhnout mnohem vyšších počtů imigrace než v minulosti.“

Ale udržení populace ve státech na konstantní úrovni není vůbec nutné. Vždy byly silné výkyvy. A pokud by přece jen bylo zapotřebí zvýšit populaci, pak by stačilo namísto LGBTQI antirodinné politiky dělat politiku prorodinnou. O udržení populace tedy dozajista nejde. Věc slouží pouze jako záminka ke skrytí skutečných cílů masové invaze před obyvatelstvem.

Ir Peter Sutherland (* 25. dubna 1946; † 7. ledna 2018) byl jedním z nejvlivnějších globálních stratégů v rámci EU a OSN. Byl mimo jiné komisařem EU, šéfem WTO, předsedou Goldman-Sachs, předsedou Trilaterální komise pro Evropu, členem řídící rady Bilderbergu a v letech 2006-2017 zvláštním vyslancem OSN pro migraci. 

Na dotaz podvýboru Sněmovny lordů pro vnitřní záležitosti EU v červnu 2012 mimo jiné řekl: „Stárnoucí nebo klesající domorodá populace v zemích jako Německo nebo jižní státy EU je klíčovým argumentem – a já váhám  použít to slovo, protože se stalo předmětem útoku – pro rozvoj multikulturních států.“

Jinými slovy, demografie je klíčem ke spuštění a zahájení masové migrace, přičemž cílem je zánik homogenních národů a rozvoj multikulturních států.

Dne 30. září 2015 byl P. Sutherland pozván na konferenci na téma „Globální reakce na středomořskou uprchlickou krizi“ v americkém think-tanku „Council on Foreign Relations“. Tam mimo jiné řekl:

„Tweety (na Twitteru), které dostávám, jsou naprosto hrozné. Ale čím jsou hroznější, tím víc mě to baví, protože každý idiot, který je čte, nebo neidiot, který je čte, který přijde a řekne mi, že jsem odhodlán zničit homogenitu národů, to opět naprosto správně trefil! To je přesně to, co mám v úmyslu udělat! Kdybych to mohl udělat zítra, zničil bych je, včetně mých vlastních lidí.“

Portugalec Antonio Guterres, v letech 1999 až 2005 předseda Socialistické internacionály a v letech 2005 až 2015 vysoký komisař OSN pro uprchlíky, již 22. listopadu 2016, krátce po svém zvolení novým generálním tajemníkem, naznačil v Lisabonu na summitu OSN, že „migrace není problém, ale řešení“. 

„Evropské národy nemají právo kontrolovat své hranice, musí místo toho hromadně přijímat nejchudší lidi světa. Musíme uznat, že migrace je nevyhnutelná a nezastaví se. Musíme Evropany přesvědčit, že migrace je nevyhnutelná a že jsou to multietnické společnosti, které jsou také multikulturní a multináboženské, které vytvářejí bohatství. Politici by měli tyto hodnoty upřednostnit před vůlí většina voličů.“

Dne 19. září 2016 rozhodli představitelé OSN na Valném shromáždění přijatou  „Newyorskou deklarací“, že do léta 2018 přinese mezi všechny členské státy „Globální pakt pro migraci“, který má zaručit, že migranti budou neustále převáženi do jiných zemí, přičemž jejich práva budou posílena a cílové země budou povinny je přijímat bez omezení. Pakt byl nakonec schválen v prosinci 2018.

I když se tvrdí, že pakt není závazný, tak na druhé straně tento dokument na mnoha místech neustále opakuje „Zavazujeme se…“. Na půdě OSN se ovšem ve stejnou dobu schválil také  „Globální pakt o uprchlících.“ Byl dvojčetem „paktu o migraci,“ jen slovo „migrant“ bylo nahrazeno slovem „uprchlík.“

Proč vznikl tento druhý pakt? Kvůli těm zemím, v nichž většina lidí s podpisem paktu o migraci nesouhlasila. Ovšem ve vládách těchto zemí byly v té době usazeny loutky globalistů, které potřebovaly hrát divadlo před svými voliči a zároveň jít na ruku svým loutkovodičům. Tímto se tedy tento „problém“ vyřešil.

Také ČR v té době schválila „pakt o uprchlících“ a zavázala se přijímat uprchlíky, zatímco „pakt o migraci“ – podobně jako mnoho jiných zemí – nepřijala. Bylo to divadlo pro voliče i ze strany tehdejší Babišovy vlády. Lidé si většinou povšimli onoho odmítnutí paktu o migraci, ale schválení jeho „dvojčete“  jim nijak nevadilo, neboť se ani příliš nemedializovalo a jen málokdo jej zaznamenal.

Podobně tomu bylo i v dalších evropských zemích – takže například i Rakousko, Slovensko, Dánsko, Slovinsko, pobaltské země, Francie, Bulharsko, Rumunsko a některé další evropské země pakt o migrantech nepřijaly, nicméně ten o uprchlících ano.

A co udělala později OSN? Dnes jsou již samozřejmě z většiny tzv. „migrantů“ uprchlíci, takže všechny evropské země – mimo Maďarska, které nepodepsalo ani jeden z těchto paktů – se zavázalo k přijímání „uprchlíků.“ A podle nových regulí OSN i EU je klimatickým uprchlíkem prakticky každý Afričan, ale třeba i Afghánec.

Tolik k podvratné činnosti OSN a EU, ale i vlád, které své voliče podrazily výše uvedenou taktikou. Jediné štěstí je, že zatím většina obohacovačů míří tam, kde již mají vytvořena svá ghetta. Ovšem je třeba si uvědomit, že Evropa není nafukovací a i v obohacovaných zemích jako je Švédsko nebo Německo to kdysi „nějak“ začalo….

 

 

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 27 Průměrně: 4.9]

9 thoughts on “Další důkazy, že globalisté skrz organizace OSN řídí muslimskou invazi do západních zemí

 1. já už jsem to kdysi taky zminil že OSN ma za program agendu Kalergiho doktriny největši dukaz je prosinec 2018 jak se po celem světě podepisovali globalni pakty o migraci a uprchlicich ještě si pamatuji za Babišovi vlády podepsal globalni kompakt o uprchlicich tehdejši ministr zahraniči Tomáš Petřiček za ČSSD jen 2 země světa nepodepsali s těch dvou paktu ani jeden a ty země byli USA a Madarsko drtiva zemi světa podepsali rovnou oba pakty až na par vyjimek ktere podepsali jen globalni kompakt o uprchlicich a co je globalni kompakt o uprchlicich a Marakežska deklarace kterou tehdy podepsal pan Metnar z hnuti ANO je to legalizace nelegalni migrace jen SPD to tehdy jako jedina ve sněmovně blokavala

 2. netřeba zminovat Antoniho Gutiereze to je vitač migrantu jak řemen ktery ochranu hranich před migranty vidi jako zlo a nacionalismus zbytečna instituce OSN ktera neřeši ani války NATO a USA po světě natož aby řešila i nacisticky Ukrajinsky režim vystoupit s OSN by bylo třeba jako zbytečna instituce přes kterou by jednoho dne mělo byt ustanoveno i NWO

 3. nech, ludia si sami vzdy privoida vlastnu skazu. tu sa nemozno vyhovarat na nevedomost a neinformovanost pretoze od vpadu americanov do syrie a okolnych krajin a merkelovej otvorenie hranic sa nic nezmenilo. nejde o ziadnu novinku ani tajomstvo. ale nez to tu padne ja uz budem davno prec. nech si to tu barbari porozdeluju medzi sebou kludne a nativci nech pokapu.

 4. Áno, moslimovia majú podľa plánov globalistov skutočne slúžiť len ako nástroj na zničenie bielej Európy, národov, jazykov, kultúry, zvykov, o pár rokov aj výmenu obyvateľstva a aj naďalej rátajú „tajní vládcovia sveta“ s tým,že vyznavači islamu im budú zobať z ruky a poslušne plniť ich príkazy. To sa však určite nestane: prinajmenšom v časti sveta sa moslimáci podporovaní hlavne Saudskou Arábiou svojim pánom globalistom vzoprú /tak ako Lenin v Rusku/ a po krutých bojoch práve s globalistickými silami ovládnu mnoho krajín po celej zemeguli a zavedú tam tvrdú KSA šaríu.

 5.       
  Α рrоč?
                   
  Ⅰ. ㄒrапѕрlапtасе сhudоbу = čím víсе ѕосіálпíсh dávkаřů, tím víсе lіdé сhudпоu. Α аž zсhudпоu! ㄒаk všеm оdерřоu dávkу а rоzmпоžепý rоzzuřепý dаv оріс ѕе vrhпе па пáѕ. ㄒím ѕпíží рорulасі па оbоu ѕtrапáсh.

  Ⅱ. Iпѕtаlасе vеlkéhо brаtrа = čím víсе tӗсhtо роšаhапýсh hајzlů, tím vӗtší budе роčеt tеrоrіѕtісkýсh útоků а пáѕіlпýсh čіпů.

  Α рrоč tо пеvуužіt k рrоѕаzепí іпtеlіgепtпíсh kаmеr ѕ umӗlоu іпtеlіgепсí, аrmádу v ulісíсh а bојоvýсh drопů?

  Hlоuрé оvсе ѕі пеuvӗdоmí, žе tо пепí па јејісh bеzреčпоѕt аlе па bеzреčпоѕt tӗсh kurеv а váѕ budоu реrzеkuоvаt zа перřіmӗřепоu оbrапu čі rаѕоvӗ mоtіvоvапý čіп пеbо рřіпејlерším zа šраtпé раrkоváпí.
     
  Ⅲ. Rеklаmа па kопсепtrák= сítítе ѕе v míѕtӗ vаšеhо bуdlіštӗ šраtпӗ? ㄒаk рřіјďtе dо Nеопu! Κdе ѕkоrо піс пеbudеtе mос аlе піkdо váѕ tаm bеz паšеhо ѕvоlепí пеzаbіје!
       
    

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout