Rada Evropy vyzývá evropské země k boji proti islamofobii jako formě rasismu

Rada Evropy vyzývá evropské země k boji proti islamofobii jako formě rasismu

Na úvod je třeba upozornit na to, že islám není rasa. Islám je nenávistná ideologie, která je horší než nacismus. Cílem této ideologie je převzetí daného území a zavedení vlastního právního systému – šaría.

Víte snad o tom, že by byla jakákoli rasa spojována s ideologií? To je samozřejmě nesmysl. A i tehdy, kdy by kdokoli mylně považoval islám za náboženství, tak stále to není o rase. Tedy náboženství je součástí islámu jako takového, ale jde jen o část celé ideologie, jejíž podstatou je nenávist k nemuslimům, kteří jsou automaticky považováni za podřadné.

Ve všech obohacovaných zemích se rozšiřují muslimská ghetta, kam nemůže původní obyvatel vstoupit, roste kriminalita, zejména ta násilná. Ve všech těchto zemích se šíří vlna znásilnění, pobodání a vražd ze cti. To vše rukou muslimů. V celých lokalitách již neplatí evropské právo, ale šaría. Zde se toleruje pedofilie, mnohoženství, obřízka malých děvčátek i nenávist k bezvěrcům kázaná v mešitách.

Muslimové se dlouhodobě netají záměrem ovládnout Evropu. Země jako Švédsko, Německo, Holandsko, Francie či Rakousko nyní neřeší otázku zda, ale kdy tam zavládne šaría. A to zcela demokraticky, i když islám je neslučitelný s demokracií.

Islám je hlavním nástrojem globalistů na likvidaci Evropanů. Velkou porodností i nekončícím dovozem dalších dojde dřív či později k přečíslení původních evropských obyvatel – křesťanů či ateistů – muslimy. To je reálná hrozba. Jak takový džihád vypadá vidíme nyní v Africe nebo v Indii, kde je denně vyvražďováno nemuslimské obyvatelstvo v lokalitách, které jsou právě islamizovány.

Rezoluce, která byla nyní odhlasována, reaguje také na stížnosti některých – zejména francouzských – europoslanců, kteří si stěžovali na spolupráci EU s Muslimským bratrstvem. Odpovědí jim bylo nejen sdělení, že jsou „islamofobové“, ale i tato rezoluce, která naráží i na fakt, že na některých místech právě ve Francii jsou zakázány hidžáby. Rezoluce tak nectí proklamovanou sekularitu.

Nyní se podívejme na to, o čem je rezoluce Rady Evropy z  10. října 2022:

Uprostřed rostoucí islamofobie v Evropě, zesílené politiky používajícími protimuslimskou rétoriku, budou poslanci ze 46 zemí hlasovat na plenárním zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) o rezoluci, která obviňuje orgány v několika evropských státech z normalizace diskriminace muslimů a vyzývá stát k akci k řešení islamofobie jako formy rasismu.

Výzkum a doporučení Amnesty International patří mezi zdroje, které informovaly o zprávě PACE, na níž je rezoluce založena.

Před rozpravou a hlasováním dne 11. října 2022 Nils Muižnieks, regionální ředitel Amnesty International pro Evropu, řekl:

„Toto usnesení by mělo být budíčkem. Rasistické zákony, politiky a praktiky nemají v Evropě místo. Zločiny z nenávisti proti muslimům a těm, kteří jsou vnímáni jako muslimové, nejsou příliš často oficiálně zaznamenány nebo účinně vyšetřovány. Sledování muslimských mužů, žen a dokonce i dětí je snadno přijímáno jako běžná praxe a řada protiteroristických opatření působí mimo systémy trestního soudnictví bez odpovídajících záruk.

Každodenní nesnášenlivost, předpojatost a diskriminace, kterou mnozí muslimové zažívají, je formou rasismu. Muslimské ženy jsou neúměrně postiženy, protože čelí diskriminaci z několika důvodů. Velmi často je jejich přístup na veřejná místa omezován politikami a postupy, které jsou založeny na škodlivých genderových stereotypech.

Různé zákony po celé Evropě zakazují muslimským ženám nosit náboženské symboly a oblékat se na pracovišti, ve školách a na veřejnosti obecně. Tvůrci politik musí přestat používat rasistickou a diskriminační rétoriku proti muslimům a okamžitě podniknout kroky k zajištění toho, aby mohli požívat svých základních práv na rovnost a důstojnost a žít své životy bez diskriminace.

Když politici šířící strach démonizují muslimy, aby získali hlasy, je důležitější než kdy jindy, aby muslimské komunity měly hlas u stolu. Přesto jsme svědky situací, kdy se s organizacemi, které jednoduše obhajují ochranu lidských práv muslimů, zachází s podezřením a je jim bráněno v účasti na veřejném životě, nebo jsou dokonce rozpuštěny, často z falešných bezpečnostních důvodů. Ochrana národní bezpečnosti neospravedlňuje nepřiměřené a zbytečné omezování lidských práv.“

Zpráva a usnesení PACE zdůrazňuje, že po jakémkoli uznání problémů, kterým čelí muslimové, musí následovat akce ve formě národních akčních plánů proti islamofobii. Obsahuje konkrétní doporučení členským státům Rady Evropy.

Rada Evropy hlasovala ve prospěch výše uvedeného pamfletu. 74 pro, 21 proti a 8 se zdrželo. Jediný český zástupce v RE – Bžoch (hnutí ANO) se zdržel hlasování. Ze Slovenska se nikdo hlasování nezúčastnil. Proti byli všichni francouzští zástupci – a to bez ohledu na politickou stranu.

Zajímavé je, že i když hlasování navrhl „švédský“ zástupce (muslim), další dva přítomní Švédové byli proti. Proti byl i zástupce Rakouska nebo Maďarska.

V případě dalších zemí bylo rozhodování různorodé, nicméně pro hlasovali například všichni účastníci z Turecka, což se dalo očekávat (stačí Istanbul a už jsou považováni za Evropu), Ázerbájdžánu, Finska či Ukrajiny.

Zajímavé také je, že počet hlasujících nijak neodrážel počet obyvatel dané země. Mnohé malé země měly více hlasujících, než země větší, jiným zemím zastoupení chybělo….

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 12 Průměrně: 5]

5 thoughts on “Rada Evropy vyzývá evropské země k boji proti islamofobii jako formě rasismu

  1. https://youtu.be/PyRGVQbflCs?t=991 ,– teprve islám a muslimové přinesl do indie náboženské války, indie neznala náboženské války. podívejte se nyní, https://www.youtube.com/watch?v=AvFl6UBZLv4&ab_channel=BusinessInsider , jak se od svého vzniku islám rozlézal na územních mapách země. islám není náboženství, ale mafiánský organizovaný plán na ovládnutí (zotročení) světa. Vítači mají na rukách krev. slimáky nebrat. jdou jen za svým snem parazitovat, pobírat dáfky a islamizovat. https://video.aktualne.cz/dvtv/terorismus-ma-zaklad-v-islamu-uprchlici-v-demokracii-zit-ned/r~76290110657f11e68d00002590604f2e/ , https://www.youtube.com/watch?v=NwBHlTPrDO0&ab_channel=%C4%8Cesk%C3%BDrozhlasPlus

  2. Balkán sa neislamizuje o nič pomalšie než „vyspelá“ Európa, resp. Kanada… Podľa môjho skromného názoru vznikne Veľké Albánsko ako provincia Eurábie najneskôr roku 2032. A tiež Veľká Bosna. lebo aj tam sa Saudská Arábia a Turecko „činia“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout