Kde je BioNTech? „Slyšení Pfizeru“ v Evropském parlamentu byla jen fraška

Kde je BioNTech? „Slyšení Pfizeru“ v Evropském parlamentu byla jen fraška

Víte o tom, že EU neuzavírala smlouvy na genové injekce Pfizer pouze s firmou Pfizer, ale také s BioNTechem? Jde samozřejmě o firmu, kterou vlastní turecký pár žijící v Německu. O firmu, která na vývoji genových přípravků s Pfizerem spolupracovala a vydělala na tom miliardy.

Nedávné slyšení v Evropském parlamentu dalo podnět k četným dramatickým citátům, které vyvolaly širokou pozornost na Twitteru a upozornily zejména na pochybení nejznámějšího světového výrobce vakcín C-19, společnosti Pfizer.

Členové výboru doufali, že položí „nepříjemné otázky“ – jak  uvedla francouzská členka výboru Virginie Joronová ve videu na Twitteru – generálnímu řediteli Pfizeru Albertu Bourlovi, ale po Bourlově odmítnutí se museli spokojit s nešťastnou a dříve neznámou úřednicí společnosti Janine Smallovou.

Větším problémem však je, že když už členové výboru vůbec pokládali nepříjemné otázky, zadávali je špatné společnosti, a tím maskovali mnohem nepohodlnější otázky: především pro samotnou EU.

Přemrštěné smlouvy o zadávání zakázek, které Evropská komise v čele s předsedkyní Komise Ursulou von der Leyenovou podepsala jménem všech členských států EU, byly jádrem obav výboru a podezření z korupce viselo nad procesem kvůli textovým zprávám, které si předsedkyně  komise vyměnila s příhodně nepřítomným Bourlou.

Hlavní otázka, která tehdy měla zaznít, by byla: kde je Bourla? V koordiovaném úsilí členové antivakcinačního výboru jako Joronová během setkání dokonce zvedli cedule s nápisem „Kde je generální ředitel společnosti Pfizeru? Kde je transparentnost?“.

Francouzská europoslankyně Virginie Joronová na slyšení výboru COVID dne 10, října

Ale důležitější otázka byla: Kde je BioNTech? Protože tyto smlouvy nebyly uzavřeny pouze se společností Pfizer, ale s konsorciem společností Pfizer a německou společností BioNTech. A kromě toho je držitelem rozhodnutí o registraci v EU a také prakticky na každém trhu, tuto vakcínu prodává BioNTech a ne Pfizer.

BioNTech navíc není jen tak ledajaká německá společnost. Je to německá společnost, která byla během své krátké historie silně propagována a dotována německou vládou. Německá vláda ve skutečnosti sponzorovala vytvoření BioNTechu v rámci speciálního programu Go-Bio na podporu německých biotechnologických start-upů, který poskytuje nejen financování, ale také vládní poradenství a podporu při získávání soukromých investic.

Německá předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen byla sama členkou dvou po sobě jdoucích německých vlád, které poskytly počáteční financování Go-Bio ve dvou kolech, nejprve výzkumnému týmu CEO BioNTech Uguru Sahinovi na univerzitě v Mohuči od roku 2007 a poté pro společnost po jejím založení v roce 2008.

 

Výňatek z informační stránky Evropské lékové agentury o vakcíně „Comirnaty“

Von der Leyenová byla ve skutečnosti členkou německé vlády nejméně čtrnáct let v různých funkcích, naposledy jako ministryně obrany, než dostala zlatý padák v podobě úřadu předsedkyně Evropské komise – a to přesto, že na tento post ani nekandidovala! Nicméně 4 roky byla zřejmě na tuto funkci pečlivě školena na srazech Bilderbergu.

Po více než deset let, navzdory pokračující podpoře ze strany německé vlády, zůstal BioNTech de facto stálým start-upem, vždy prodělal ztráty a nikdy ani vzdáleně neuvedl produkt na trh. A to až do příchodu Covid-19, kdy společnost rychle přesunula své zaměření od vývoje léčby rakoviny založené na mRNA (kterou podivně nazvala „vakcína“) k vývoji vakcíny proti Covid-19 založené na mRNA.

turečtí manželé, majitelé BioNTechu

Není divu, že hlavním sponzorem vakcíny se stal také státní sponzor společnosti, Německo, které společnosti poskytlo v září 2020 grant ve výši 375 milionů EUR na podporu jejího úsilí. 17. září, pouhé dva dny po oznámení grantu, BioNTech oznámil, že koupí masivní výrobní závod v Marburgu, který by mu umožnil stát se hlavním výrobcem vakcín prakticky přes noc.

Mimochodem, koupeným závodem je poněkud notoricky známá Behringwerke, která se jako dceřiná společnost daleko známějšího chemického koncernu IG Farben za druhé světové války podílela na testování experimentálních vakcín na vězních v koncentračním táboře v Buchenwaldu.

Nejen německá vláda však podpořila vakcínu BioNTech, ale i samotná EU! V červnu 2020, ještě předtím, než Německo vstoupilo se svým grantem ve výši 375 milionů EUR, poskytla Evropská investiční banka EU (EIB) – vedená jejím dlouholetým prezidentem, bývalým německým zahraničním úředníkem Wernerem Hoyerem – společnosti půjčku ve výši 100 milionů eur na podporu úsilí o vakcínu C-19. 

Jednalo se o druhý úvěr tohoto typu, který EIB společnosti BioNTech poskytla. V polovině prosince 2019 – ano, prakticky se toto datum shoduje s prvním hlášeným propuknutím Covid-19 v čínském Wu-chanu! – EIB již poskytla společnosti dluhový kapitál ve výši 50 milionů EUR.

Jsou to přesně tyto propletené, ne-li krvesmilné vztahy mezi BioNTechem, německou vládou a samotnou EU, které jsou zatemněny hojně propagovaným, ale naprosto mlhavým „skandálem“ textových zpráv mezi von der Leyenovou a Bourlou. Zmínka o textových zprávách má zjevně naznačovat korupci.

Problém ale není pouze korupce. Jde spíše o do očí bijící střet zájmů, který byl od počátku zabudován do procesu schvalování a zadávání zakázek EU, ale zůstává neviditelný, dokud je BioNTech ignorován. To je pravděpodobně důvod, proč byla společnost persona non grata na slyšení výboru Covid Evropského parlamentu, oficiálně známého jako COVI.

Ti, kteří se o slyšení dozvěděli pouze prostřednictvím Twitteru, budou nepochybně překvapeni, když zjistí, že se ho zúčastnila nejen Smallová, ale i zástupci nejméně pěti farmaceutických společností, a že šlo o druhé ze dvou takových zasedání, přičemž na prvním zasedání byli zástupci čtyř dalších se zúčastnily společnosti. (Celé video je k dispozici zde a zde .)

Mezi pozvanými byli zástupci Moderny (generální ředitel Stéphane Bancel), švédsko-britské společnosti AstraZeneca, jejíž vakcína proti Covid-19 se v EU více než rok nepoužívá, a dokonce i CureVac, vývojář další německé mRNA. Kandidát na vakcínu, který ještě ani nedostal schválení! Překvapivě však nebyl přítomen BioNTech, tedy majitel a držitel rozhodnutí o registraci zdaleka nejpoužívanější vakcíny C-19 v Evropské unii.

Místo toho členové výboru uskutečnili soukromou návštěvu centrály BioNTechu v Mohuči, která podle programu dostupného zde zahrnovala „otevřenou diskusi mezi odborníky BioNTech a vědci a misí COVI, stejně jako oběd s občerstvením formou bufetu a občerstvení“. Zní to opravdu velmi konfrontačně!

Nejenže BioNTech chyběl na veřejném slyšení, dokonce i pouhé vyslovení slova „BioNTech“ na veřejnosti se zdá být pro členy výboru tabu.

Například při zahájení nedávné schůze předsedkyně výboru Kathleen Van Bremptová pokárala šéfa Smallové Alberta Bourlu, že se nedostavil, a poznamenala, že je „klíčovou osobou zájmu výboru“, a že společnost skončila jako „největší výrobce a dodavatel vakcín proti Covid-19 v Evropské unii“ – bez zmínky o BioNTechu, jako by žádné konsorcium nebylo a společnost ani neexistovala!

A to i přesto, že z informací o zadávání zakázek na Covid-19 na vlastních webových stránkách Evropské komise je naprosto jasné, že gigantická zakázka EU v rozsahu až 2,4 miliardy dávek vakcíny byla zadána společnostem Pfizer a BioNTech a dokonce i BioNTech – jako by se slušelo – je zmíněn jako první. Proč tedy není výkonný ředitel BioNTech Ugur Sahin osobou, o kterou se výbor zajímá?

Informace o portfoliu vakcín EU“ z webu Evropské komise

Nizozemský poslanec Rob Roos později obvinil nepřítomného Bourlu, že nemá zájem svědčit před výborem, ale spíše „vydělávat miliardy z peněz daňových poplatníků EU“.

Není si Rob Roos vědom toho, že Pfizer sdílí své zisky 50:50 s BioNTechem, a že celkově BioNTech vydělal mnohem více z prodeje vakcín proti Covid-19 než jeho americký partner

A nevyvolává skutečnost, že BioNTech platí téměř třetinu svých masivních zisků jako daň z příjmu právnických osob, čímž dává samotné německé vládě přímý zájem na úspěchu společnosti, důležitější otázky o integritě procesu zadávání veřejných zakázek než skutečnost, že von der Leyenová a Bourla si vyměnili textovky?

Nemluvě o pozitivním dopadu na německý růst společnosti, která se z prakticky nulových tržeb dostala na 19 miliard eur během jediného roku! Více než 15 miliard dolarů z těchto příjmů tvořil zisk, což společnosti poskytlo téměř 80% ziskovou marži. A Rob Roos a jeho kolegové chtějí jen mluvit o ziscích společnosti Pfizer?

Francouzská poslankyně Michèle Rivasiová pokračovala v podivně rozvláčném mlčení, když nastolila důležitou otázku nestability mRNA: tj. zjednodušeně řečeno skutečnost, že část mRNA ve vakcíně je degradována, a proto nefunguje tak, aby dodávala cílový antigen (spike protein).

Jak Rivasiová zmínila, Evropská léková agentura (EMA) na tento problém upozornila. Příslušný dokument od EMA však požaduje, aby „držitel rozhodnutí o registraci“ tuto záležitost považoval za „SO“ – specifickou povinnost. A co je to „MAH“? No, samozřejmě je to držitel rozhodnutí o registraci a držitelem rozhodnutí o registraci je BioNTech. Proč proboha Rivasiová řešila problém se společností Pfizer a ne BioNTechem, jak to vyžaduje právo EU?!

Výňatek ze strany 140 hodnotící zprávy EMA o Comirnaty

Ale možná nejvýraznějším příkladem strachu poslanců vyslovit slovo „BioNTech“ byl rumunský poslanec Cristian Terhes. Terhes obvinil Pfizer, že začal testovat svoji vakcínu proti Covid-19 dne 14. ledna 2020, jen pár dní poté, co čínská vláda zveřejnila genovou sekvenci viru. Toto obvinění zopakoval na následné tiskové konferenci.

Testy mohly ve skutečnosti začít tak rychle. Zřejmě ano, protože BioNTech se nikdy netajil tím, že svou vakcínu začal vyvíjet v polovině ledna 2020, ihned po zveřejnění genové sekvence. Viz např. B. Plán „Project Lightspeed“ společnosti BioNTech zde. Ale Pfizer se k projektu připojil až o dva měsíce později, když podepsal smlouvu o spolupráci s BioNTechem.

Takže Cristian Terhes doslova odkazuje na BioNTech a nazývá ho „Pfizer“! Proč vlastně? Proč je skryta totožnost strany odpovědné za testy, což musí být jasně uvedeno v dokumentu EMA?

Dokonce i ten nejpozoruhodnější okamžik slyšení byl v podstatě jen cvičením v sebevyjádření: nechvalně známým momentem „vyzrazení“, kdy Rob Roos donutil viditelně zmatenou Smallouvou, aby „přiznala“, že společnost Pfizer nikdy netestovala, zda vakcína zabrání přenos viru. Rob Roos má jistě pravdu, když ve svém tweetu poznamenal, že to podkopává celé zdůvodnění očkovacích průkazů: „Nechat se očkovat pro ostatní“ byla ve skutečnosti vždy lež.

Ale jakkoli tato lež byla opakována – především vládami a mezivládními organizacemi, jako je Evropská unie – skutečnost, že klinické studie nebyly navrženy tak, aby testovaly prevenci přenosu, byla známá od začátku. Nepřiznal to nikdo jiný než Tal Zaks, tehdejší hlavní lékař Moderny – a to veřejně  již v říjnu 2020, když studie ještě probíhaly! (Viz Zaksovy komentáře k Peteru Doshimu v British Medical Journal zde ).

Mimochodem, pokud jde o takzvanou studii „Pfizer“, BioNTech byl sponzorem studie a BioNTech je v dokumentaci klinické studie uveden jako „zodpovědná strana“ za relevantní informace. Společnost Pfizer je uvedena pouze jako „spolupracovník“.

Ze zprávy o klinickém hodnocení vakcíny BioNTech/Pfizer C-19

Zde jsou jména některých významných europoslanců, kteří jsou proti očkování: Virginie Joron (Francie), Cristian Terhes (Rumunsko), Ivan Sinčić (Chorvatsko), Rob Roos (Nizozemí), Michèle Rivasi (Francie) a Christine Anderson (Německo). Kdy někdo z nich začne mluvit o BioNTechu?

Pokud to někdy udělají, možná by si měli položit tyto nepříjemné otázky: Neměla Ursula von der Leyenová odstoupit z jednání se společností, která byla tak silně financována vládou?

A co samotné Německo, které se přímo účastnilo jednání se svým průmyslovým chráněncem jako člen sedmičlenného týmu podporujícího Evropskou komisi?

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 10 Průměrně: 5]

3 thoughts on “Kde je BioNTech? „Slyšení Pfizeru“ v Evropském parlamentu byla jen fraška

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout