Hlavní předvolební téma švédských sociálních demokratů: Míchání Švédů s obohacovači a dovoz nových voličů

Hlavní předvolební téma švédských sociálních demokratů: Míchání Švédů s obohacovači a dovoz nových voličů

Jak jsem zde již před časem informovala, tak Švédsko si vzalo příklad z Dánska a rozhodlo se změnit muslimská – de facto monokulturní – ghetta na multikulturní oblasti tím, že do ghett nastěhuje původní Švédy v takovém poměru, aby v těchto lokalitách žilo 50% Švédů a 50% obohacovačů.

Ovšem vzhledem k tomu, že také muslimy, kteří budou muset uvolnit místo Švédům, bude třeba někam nastěhovat, tak pro ně budou k dispozici výhradně bytové komplexy, které jsou zřizovány v oblastech etnicky „severských“. Tedy obyvatelé z ghett budou stěhováni do míst, kde je převaha Švédů a naopak.

Tyto bytové komplexy vznikají v místech, kde stát odkupuje domy od Švédů, kteří je nabídnou na prodej. Daný dům se přestaví nebo zbourá a na jeho místě vznikne bytový komplex pro „obohacovače.“

Tímto způsobem chce švédská vláda údajně potlačit ghetta. Jenže jisté je, že ghetta zde nakonec dřív či později budou, neboť Švédové, kteří tam budou zřejmě nuceně nastěhováni, nakonec utečou jinam nebo se přizpůsobí, tzn., že konvertují. Podobná situace bude v nyní čistě Švédských oblastech, kam budou nastěhováni obohacovači. Při nějakých 10% již začne daná oblast vykazovat výrazně zvýšenou kriminalitu, což způsobí další odchod původních Švédů a naopak příchod muslimů.

Systém, který tedy vláda navrhuje, ve finále způsobí, že ve Švédsku vzniknou nová ghetta, zatímco nezanikne ani jedno. A právě tento šílený nápad je hlavním trhákem sociální demokracie do voleb, které zemi čekají již za pár týdnů. Strana, která sama tristní situaci Švédska způsobila, na tom kupodivu nyní získává body. A to zřejmě právě u obohacovačů, kteří již ve Švédsku díky bezbřehému rozdávání občanství tvoří nemalou část voličstva.

Švédové a imigranti už podle sociálních demokratů nebudou moci žít odděleně. V letošních volbách je nejdůležitějším volebním tématem strany to, že by měla být ukončena segregace, a že všechny oblasti by se měly stát multikulturně „smíšenými“.

Když oblast dosáhne více než 50 procent obyvatel s nešvédským pozadím, musí být vyvinuto silné úsilí, aby se Švédové dostali do oblasti nebo aby se přistěhovalci přemístili do švédských oblastí. „My sociální demokraté jsme vždy stáli za tím, že smíšené oblasti jsou dobré,“ vysvětlila premiérka Magdalena Anderssonová.

Švédský týdeník Nya Tider zahájil vyšetřování toho, jak vlastně žijí členové předsednictva strany sociálních demokratů, a zjistil, že ani jeden z nich nežije v žádné „smíšené“ nebo „rozmanité“ oblasti. Typický vůdce sociálně demokratické strany  žije segregovaný v bohaté a etnicky homogenní obytné čtvrti.

Magdalena Anderssonová, která byla ministryní financí ve vládě Löfvena od roku 2014, byla na podzim loňského roku na sjezdu v Göteborgu zvolena předsedkyní strany za sociální demokraty (S). Později téhož měsíce se stala premiérkou za chaotických podmínek. Jejich koaliční strana zelených Miljöpartiet (MP) opustila vládu na protest proti schválení rozpočtu vyjednaného SD, ale Magdalena Anderssonová se stále zdá být velkým vítězem .

Nejjasnějším slibem Magdaleny Anderssonové jako nově zvolené předsedkyně strany a premiérky bylo, že ve Švédsku nezůstane kámen na kameni, aby se prolomila segregace.

Nedávno ministr pro migraci Anders Ygeman oznámil, že se zvažuje legislativa týkající se zvláštních opatření, která zajistí, že žádná oblast nebude mít více než 50 procent neevropských přistěhovalců.

„Máme příliš vysokou úroveň segregace a v posledních 30 letech se nám nepodařilo segregaci prolomit. Myslím, že je dobré, když v rezidenční čtvrti není většina lidí, kteří pocházejí ze zemí mimo Evropu,“ řekl Ygeman.

Domnívá se, že to zhoršuje možnosti učení švédštiny a získání zaměstnání.

Inspirace pochází z Dánska, kde mají sociální demokraté za cíl, aby v žádné oblasti nežilo více než 30 procent lidí s nezápadním pozadím. Mezi Švédskem a Dánskem je však důležitý rozdíl. Ve Švédsku pokračuje sociálně demokratická vláda ve svojí bezbřeze vítačské politice a dováží do země rekordní počty cizinců, zatímco Dánsko se stále více zaměřuje na návratovou politiku.

Dánsko například zřídilo svůj vlastní orgán pro remigraci s aktivním programem remigrace. Azylová politika byla také přetvořena tím, že všichni žadatelé o azyl byli posláni do Rwandy, kde čekají na rozhodnutí, což v podstatě způsobilo pokles míry azylu. Pronajali si také vězeňská místa v Kosovu pro zahraniční zločince. Deklarovaným cílem vlády je zaujmout v Evropě nejnižší pozici v počtu žadatelů o azyl na obyvatele, kterou nyní drží Maďarsko.

Sociální demokraté vystřelili ve všech průzkumech nahoru od doby, kdy Anderssonová vytvořila vládu jedné strany. Sociální demokraty, kteří se pohybovali kolem 25 procent, nyní hodlá volit přes 30 procent lidí a během několika měsíců tak získali zpět statisíce voličů. Či spíše získali voliče nové, tedy ty, které si sami dovezli a jimž pár let příjezdu udělili občanství.

V některých měřeních se sociální demokraté dokonce blíží 35 procentům. Velkou voličskou základnou jsou pro ně také prvovoliči, mezi nimiž je mnoho potomků těch, které strana přivezla před 20 i více lety.

Sociální demokraté měli v roce 2018 nejhorší volební výsledek v moderní době, ale stále byli jasně největší stranou s 28,4 procenty hlasů. „Je to nejhorší výsledek, kterého sociální demokracie ve Švédsku dosáhla od doby, kdy jsme získali demokracii a všeobecné volební právo,“ řekl politolog Sören Holmberg svt. Všeobecné volební právo bylo zavedeno v roce 1921.

Imigrační blog Kulturbilder analyzoval záměry socialistů na „míšení kultur“.  Krok ministra pro migraci a integraci Anderse Ygemana nedávno ukázal, že vláda chce, aby si Švédové zvykli na skutečnost, že polovina obyvatel v jakékoli obytné čtvrti bude brzy tvořena migranty ze třetího světa.

„Ti, kteří nesou vinu za vytvoření všech oblastí vyloučení, se nyní domnívají, že se jimi dovezení občané stali břemenem, protože tolik Švédů zjistilo, co mají politici za lubem. Takže nyní, s pomocí nového zákona, chce vláda přinutit“nově příchozích“, aby se usadili v dosud nedotčených oblastech. Myšlenka je taková, že by neměly zůstat žádné celošvédské oblasti.“

Pro švédské rádio P1 Ygeman řekl o své ambici rozšířit přistěhovalce po celém Švédsku: „Ostatní oblasti mohou také přijímat nově příchozí uprchlíky, což je důvod, proč jsem v Riksdagu předložil zákon, který rozděluje povinnost přerozdělení uprchlíků rovnoměrně po celé zemi a nejen do zranitelných oblastí.“

I když se samotní přistěhovalci chtějí segregovat v etnických enklávách ve Švédsku, kde již většinou ani neplatí švédské právo, ale šaría a kde již žijí jejich krajané, nemělo by jim to být nyní dovoleno.

„Proto jsem předložil návrh na zrušení zákona EBO, zákona o vlastním vypořádání, který způsobil, že nově příchozí uprchlíci hledali zejména zranitelné oblasti, a tím zhoršili problémy,“ řekl Ygeman.

Brzy se ukázalo, že Ygemanův plán je plně v souladu se zbytkem vlády a s premiérkou Magdalenou Anderssonovou.

„My, sociální demokraté, jsme vždy stáli za tím, že smíšené oblasti jsou dobré. Pomohlo by to snížit segregaci. Není vůbec divné, že chceme smíšené oblasti, že v celém Švédsku bude každá čtvrť multikulturní, takže švédština tam bude hlavním jazykem,“ vysvětlila Magdelena Anderssonová.

„O tom, jak přesně bude míchání dosaženo, lze diskutovat,“ řekla. Legislativa „může být diskutována – jsme připraveni nenechat kámen na kameni, abychom prolomili segregaci“.

„My sociální demokraté máme ambici mít smíšené oblasti a také školy, kde se děti z různých prostředí mohou setkávat a učit se od sebe navzájem, vyrůstat a stát se součástí této země.“

Kritici sociálních demokratů obvykle zdůrazňují, že imigranti představují pro stranu důležitou voličskou základnu, protože starší sociální demokraté vymírají, a že strana proto chce udržet imigraci na tak vysoké úrovni. Zatímco počet švédských voličů jim ubývá, dovezení voliči rychle přibývají.

Proto masová imigrace pokračovala i během posledního volebního období, ale s výrazně přísnější rétorikou, aby udržela stávající voliče v temnotě a dokonce znovu získala ty, kteří dočasně přešli k SD nebo Umírněným.

Skutečná politika je podstatně méně přísná než rétorika, jak ukazují čísla švédské migrační agentury. Švédsko má dnes největší imigraci, jakou kdy zažilo. V letech 2020 i 2021 byly překonány rekordy, nejprve s více než 80 000 a poté téměř 90 000 občanstvími. Pro rok 2022 tento trend pokračuje. Od ledna do července letošního roku bylo uděleno 44 293 nových občanství. Asi 92 000 lidí stále čekalo na občanství, z nichž asi 90 procent bude pravděpodobně již brzy schváleno. Přistěhovalci ze Sýrie, Somálska, Afghánistánu, Iráku a Eritreje dostávají více než polovinu udělených občanství. Méně než jedno procento jde přistěhovalcům ze severských zemí.

Počet žadatelů o azyl je také i nadále obrovský. Švédsko přijímá více žadatelů o azyl než ostatní severské země dohromady. Od 1. ledna 2018 přišlo do Švédska 78 390 žadatelů o azyl, ukazují nejnovější statistiky Migrační agentury. Jen v letošním roce přišlo do Švédska více než 10 000 žadatelů o azyl, a to nezahrnuje ukrajinské uprchlíky. Těch je 44 000 a počítají se navíc k počtu běžných žadatelů o azyl, protože přicházejí podle tzv. směrnice EU o masových uprchlících.

Podle Kyöstiho Tarvainena, emeritního docenta na univerzitě Aalto v Helsinkách, ztratí etničtí Švédové své většinové postavení za zhruba 35 let, nejpozději do roku 2058. Údaje z norské statistiky také ukazují, že každá třetí „norská“ matka má nyní cizí původ.

Drtivá většina lidí, kteří chtějí zůstat ve Švédsku – ať už z jakéhokoli důvodu – je vítána. Letos bylo dosud vydáno přes 100 000 povolení k pobytu. Občanství mohou nově příchozí zpravidla získat za čtyři roky. Tito lidé volí převážně sociální demokraty, což nemá problém připustit ani SVT. „Někteří z nejspolehlivějších sympatizantů sociálních demokratů jsou imigranti. V obytných oblastech s vysokou hustotou přistěhovalců v Järvafältetu a v Rosengårdu má strana podporu přes 75 procent,“ přiznala SVT v květnu.

Demografie voličů je také potvrzena v průzkumu sympatií: „Podpora pro sociální demokraty je mezi Švédy největší mezi lidmi ve věku 65 a více let ve srovnání s jinými věkovými skupinami. Strana má větší podporu mezi cizinci než mezi domácími.“ Sociální demokracii tedy podporují buď cizinci nebo švédští důchodci. Mladí jsou naopak hlavní voličskou základnou protimigračních a protibruselských stran.

V předchozích volbách sociální demokracie upozornila na organizaci tzv. „volební školy“ pro imigranty, například v ghettu Vivalla v Örebro. Imigranti pak byli informováni o tom, jak volit sociální demokraty. Tehdejší vůdkyně strany a kandidátka na premiérku Mona Sahlinová se připojila k závěrečné řeči, kde vyzvala všechny, aby volili sociální demokraty, a pak byli přistěhovalci společně nahnáni do volební místnosti ve Vivalle, kde sociální demokraté také postavili stan přímo před domem.

„Prostě jsem s nimi šla sem do centra. Nepůjdu do volební místnosti, nešla jsem s nimi do volební místnosti,“ bránila se Sahlinová  před volební místností, když bylo vidět, jak Arabové a Afričané jdou společně volit sociální demokraty po krátkém „školení“, které absolvovali.

Dokonce i nyní, před letošními volbami (které budou již asi za 3 týdny) byli zástupci strany viděni v muslimských ghettech, včetně Vivally, kterou socani navštívili v polovině srpna, aby si zajistili pokračující podporu mezi přistěhovalci. Ve zprávě SVT, která byla odvysílána téhož večera, nebyly Anderssonové položeny žádné kritické otázky, ale přistěhovalci byli povzbuzováni, aby řekli, jak skvělé je, že je navštívila premiérka.

Navzdory tomu, že socialisté mluví o tom, že všechny oblasti ve Švédsku musí být smíšené a že „my sociální demokraté jsme vždy stáli za tím, aby smíšené oblasti byly dobré“, tak ani jedna osoba ve stranickém vedení nikdy nežila multikulturně. Reportér NyT provedl komplexní průzkum toho, jak žijí všichni řádní členové předsednictva strany. Výsledky ukazují, že všichni – tedy 100 procent – žijí v etnicky švédských oblastech vzdálených multikulturalismu.

Vůdci socialistické strany žijí v bohatých rezidenčních čtvrtích (těch se zcela jistě multikulturní plány týkat nebudou). Magdalena Anderssonová se sama rozhodla usadit ve vile v jedné z nejdražších švédských obcí, Nacka. Není v tom sama – jasná většina členů předsednictva strany žije v luxusních vilách daleko od jakýchkoli muslimských ghett.

Pouze tři z 33 řádných členů předsednictví strany žijí v činžovních domech. I ti však žijí v bílých a bohatých oblastech v Linköpingu, Malmö a Stockholmu, daleko od problémových oblastí těchto měst.

Magdalena Anderssonová ve svém inauguračním projevu jako předsedkyně strany vyzvala všechny sociální demokraty, aby si každý den kladli následující otázku: „Co dnes dělám, abych prolomil segregaci? Vím, že pokud všichni uděláme, co můžeme, pokud shromáždíme všechny dobré síly, pokud nenecháme kámen na kameni, pak svou práci dokončíme.“

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 12 Průměrně: 5]

4 thoughts on “Hlavní předvolební téma švédských sociálních demokratů: Míchání Švédů s obohacovači a dovoz nových voličů

 1. Druhý najneľudskejší režim sveta Švédsko – len tesne za Saudskou Arábiou, ktorej v jednom kuse dodáva zbrane za účelom vraždenia nevinných Jemenčanov – to už má dávno zrátané a tipujem,že do konca tohto desaťročia tam budú platiť navlas rovnaké zákony a pravidlá ako v KSA. Inými slovami, moslim bude mať napr. právo zabiť nemoslima, ale náboženská polícia bude – po krátkom prechodnom období – tvrdo trestať akékoľvek pokusy o konflikty medzi gangami, predaj tvrdých drog a pod. Nevylučujem ostré boje s globalistickými silami, ale moslimovia si s nimi hravo poradia.

 2. Co víme o muslimech?

  Bojí se prasete a pentagramů. Ty jejich pověry se dají lehce využít proti nim. Stačí, aby jste smrděli prasetem a vyhnou se vám obloukem.
  Nakreslit na barák, kde jsou ubytovaní a dělají bordel pentagram a budou si myslet, že je chce někdo proklít. U primitivních, agresivních cikánů to funguje podobně.

  Samozřejmě existuje prevence. Neprodané baráky v obci zbourat nebo je rychle prodat normálnímu člověku.
  Případně založit tajně domobranu (bez dohledu státu) a koupit bouchačky a chrániče. A také je třeba umět se rychle spojit a silou ty primitivy vypráskat bez ohledu na to,
  co budou pindat média nebo zkreténizovaní youtubeři nebo jiný druh podčlověka postížen globalistickou diagnózou.

 3. ve Švedsku je hotovo brzy nebudou socialiste ve Švedsku potřebovat ani koalični strany a budou moct vládnout sami mladi Švedove co voli ty ProtiBruselske strany a jsou proti migraci by měli zvažit emigraci do ciziny Australie je taky ještě bezpečna doporučuji kouknout na Australia Best Study https://www.youtube.com/c/AustraliaBestStudy nebo se odstěhovat do časti USA kde vládnou Republikani třeba Florida nebo Texas a měli by spěchat volebni preference se ve Švedsku k lepšimu nezměni s každym rokem to bude horši což se tyka i nas ČR a Slovaku pokud rychle nepadnou vlády dovezou si take sve nove voliče Ukrajince těch už v ČR je 400 tisic což je dalšich 10% pro ODS zatim co západ se bude michat s migranty = Kalergiho plan tak my se budeme michat ideologicky nacismus Banderismus a nenávist k Rusku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. /data/web/virtuals/342591/virtual/www/wp-includes/link-template.php on line 409
https://necenzurovanapravda.cz/hlavni-predvolebni-tema-svedskych-socialnich-demokratu-michani-svedu-s-obohacovaci-a-dovoz-novych-volicu/">View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings