Evropský parlament vyčlenil 10 miliard eur na rozvoj pravidelné migrace

To samozřejmě přímo souvisí s faktem, že plány Agendy 2030, potažmo OSN, počítají se stěhováním až miliardy lidí do roku 2030. EU proto musí za každou cenu tyto plány globalistů na výměnu obyvatel splnit. A kdy jindy se tomuto tématu věnovat, než nyní, kdy si toho skutečně jen málokdo všimne.

Europarlament vyčlenil dva balíčky finančních prostředků na azyl a správu hranic

  • Azylový, migrační a integrační fond ve výši 9,88 miliardy EUR podpoří azylovou a migrační politiku
  • Fond pro integrovanou správu hranic ve výši 6,24 miliardy EUR na správu vnějších hranic, které respektují základní práva

Azylový, migrační a integrační fond (9,88 miliardy EUR na období 2021–2027) posílí společnou azylovou politiku EU, rozvine pravidelnou migraci v souladu s potřebami členských států, podpoří integraci státních příslušníků třetích zemí a přispěje k boji proti nelegální migraci. Na žádost Parlamentu by tyto peníze měly být rovněž použity na povzbuzení členských států, aby spravedlivěji sdílely odpovědnost za přijímání uprchlíků a žadatelů o azyl v celé EU.

Více informací o cílech, prioritách a rozpočtových přídělech fondu je k dispozici v tiskové zprávě vydané po dohodě s Radou.

K tomuto bodu jen dodávám, že onou „pravidelnou migrací“ je myšlen prakticky neustálý přísun „Novoevropanů“, zejména z Afriky. Ti už budou předem legalizováni, udělování azylu již v zemi původu, případně v Libyi, bude stále častější. Ostatně, stačí oživit „Marakéšskou deklaraci“ či „Globální kompakt o uprchlících“ – dokumenty, které byly podobně, jako Agenda 2030, schváleny všemi zeměmi EU (vyjma Maďarska).

S rozpočtem ve výši 6,27 miliardy EUR na příštích sedm let pomůže Integrovaný fond pro správu hranic posílit správu vnějších hranic EU a zároveň zajistit dodržování základních práv. Přispěje rovněž ke společné a harmonizované vízové politice a zavede ochranná opatření pro zranitelné osoby přicházející do Evropy, včetně nezletilých osob bez doprovodu.

Tento bod je ještě jasnější. Téměř všichni příchozí se vydávají právě za „nezletilce bez doprovodu.“ Jde o džihádisty, kteří připlují bez dokladů a poté udají věk nejčastěji mezi 12-17 lety. Nikdo nic neověřuje, co řekne „sirotek bez doprovodu“, to je svaté. Dokud někoho nezavraždí, věk se nezjišťuje – např. pomocí kostních testů. To by byl rasismus, islamofobie a xenofobie…

Tedy i ona EU uváděná ostraha hranic, žádnou skutečnou ostrahou není.  Má za cíl v rámci falešné pseudohumanity přijímat každého, kdo se bude hodit do předem dané „škatulky“. Ať už coby „nezletilec bez doprovodu“ nebo „klimatický uprchlík“, přičemž – jak uvádí OSN a jak je uvedeno i v Agendě 2030 – do roku 2030 se má přestěhovat miliarda zejména „klimatických uprchlíků“.  Tato miliarda bude samozřejmě postupně rozmístěna nejen v zemích  EU, ale část z uvedeného počtu půjde  také do USA, Kanady či Austrálie…

Ostraha hranic je zde zřejmě chápána stejně, jako je tomu dosud, zejména v případě Španělska a Itálie. Azyl bude automaticky udělen všem, kdo budou tvrdit, že jim ještě nebylo 18, ale po azylovém řízení i těm dospělým, kteří dostanou status uprchlíka, ať už z důvodu, že přichází ze země, která není považována za bezpečnou nebo třeba jen z důvodů klimatických.

Ovšem důvodem k udělení azylu na území EU může být i příslušnost k LGBTQI komunitě. To bude nyní zřejmě také velmi častou výmluvou. V neposlední řadě může o azyl v EU nyní žádat i ten, kdo přichází ze země, kde jsou větší „covidová“ čísla a je tam zároveň špatně dostupná léčba.  Tento důvod v mnoha případech prošel v některých evropských zemích například Tunisanům, kteří jindy jen tak nárok na azyl nemají….

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 2 Průměrně: 5]

2 thoughts on “Evropský parlament vyčlenil 10 miliard eur na rozvoj pravidelné migrace

  1. Úděsné, co na nás šije EU. Sice návrh má schvalovat ještě EU parlament a Rada, ale prý už jen formálně, o což se jistě postarají i poslanci Pirátů a možná ANO a další.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout