Skoro 20% obyvatel Švédska se narodilo v zahraničí

Do tohoto počtu se samozřejmě nezapočítávají ti cizinci, kteří se již narodili na území Švédska. Mezi uvedenými 20% nejsou samozřejmě pouze muslimové, nicméně v počtu dominují Syřané a Iráčané, takže nemuslimů zřejmě bude minimum.

Navíc, v ghettech je už především nejmladší generace považována za Švédy, neboť se již ve Švédsku narodili. To znamená, že v zemi může být možná i více než třetina obyvatelstva z muslimských zemí. Další, co studie přiznává, je fakt, že nikdo netuší, kolik cizinců je v zemi nelegálně, což znamená, že žijí v ghettech, aniž by byli někde registrovaní, přičemž je živí buď jejich rodina nebo si vydělávají například prodejem drog.

Ve Švédsku se navíc počítá se značným nárůstem populace i v dalších 20 letech…

Podle nových údajů švédského statistického úřadu se počet obyvatel Švédska za 20 let rozroste na 11,3 milionu. Hlavním důvodem tohoto nárůstu je stále vysoká imigrace.

V roce 2020 mělo Švédsko 10,4 milionu oficiálních obyvatel. Do roku 2040 se očekává nárůst o 924 000 osob, což je nárůst o 8,9 procenta. Především se očekává, že počet obyvatel poroste ve Stockholmu.

„V okrese Stockholm, který je již nyní nejlidnatějším v zemi, se očekává, že počet obyvatel se do roku 2040 zvýší o něco přes 16 procent. V okrese Uppsala se očekává téměř stejně velký nárůst,“ říká Alexandra Malmová ze švédské statistiky.

V procentech se očekává, že počet obyvatel povýší spíše v pěti okresech než v království jako celku. Kromě Stockholmu a Uppsaly se jedná o Halland, Skåne a Västra Götaland. V osmi okresech se počet obyvatel ve stejném období podle prognóz sníží. Největší pokles by měl být v okresech Västernorrland a Norrbotten, kde se očekává pokles počtu obyvatel o něco více než pět procent ve srovnání s dneškem.

Skutečnost, že počet přistěhovalců převyšoval počet lidí, kteří ze země emigrovali, měla v letech 2011 až 2020 největší dopad na populační růst ve všech okresech. V nadcházejících letech se očekává, že přebytek přistěhovalectví také přispěje k nárůstu počtu obyvatel ve všech okresech.

„To bude největší faktor ve všech okresech kromě okresů Stockholm a Gotland. Odhaduje se, že ve Stockholmu bude mít vyšší počet porodů než úmrtí o něco větší dopad na populační růst a na Gotlandu se očekává, že se do hrabství přestěhuje více lidí ze zbytku země, než naopak.

Mezi lety 2000-2020 získalo Švédsko navíc téměř 1,5 milionu dalších obyvatel, což je nárůst o něco přes 16 procent. V roce 2016 přišel do země rekordní počet lidí – 163 000. Vysoká míra přistěhovalectví také znamená, že ve Švédsku je poprvé více mužů než žen. V roce 2020 se v zahraničí narodily něco přes dva miliony lidí – 19,7 procenta populace – v roce 2000 to bylo 11,3 procenta. Nejčastější zemí narození lidí narozených v zahraničí je Sýrie, následovaná Irákem.

Statistiky Švédska vycházejí z registru obyvatel daňového úřadu a osoby, které nejsou zapsány v registru obyvatel, nejsou do statistik zahrnuty. Kolik lidí skutečně pobývá ve Švédsku, úřady nevědí.

Pokud tedy vyjdeme z výše uvedených dat, pak je jasné, že jen za posledních 20 let přibylo v zemi 16 procent cizinců (především ze Sýrie a Iráku). Těm se už v zemi za tu dobu narodily děti, přičemž je třeba připočíst i všechny, kdo do země přišli před rokem 2000. Pak z toho zcela logicky vychází, že muslimů by mělo být v zemi skutečně už nejméně kolem 30%.

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 3 Průměrně: 5]

One thought on “Skoro 20% obyvatel Švédska se narodilo v zahraničí

  1. Děsivá čísla. Tak za dalších 20 let již budou mít mlslimové ve Švédsku většinu a mohou převzít vládu ve státě. Tak se plní sen Švédských socialistů, sebe genocida. Možná jich pár zbude na severu v nějakých skansenech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout