Německá poslankyně žaluje Merkelovou za to, že do země importovala násilný islám

Německá poslankyně žaluje Merkelovou za to, že do země importovala násilný islám

Už dlouhodobě upozorňuji na to, že všichni podporovatelé na jedné straně muslimské invaze a na té druhé zároveň LGBT ideologie a feminismu podporují zcela nekompatibilní ideologie. Mnohé sluníčkářky se v kontextu toho jeví jako masochistky, ochotné dovážet do svých zemí kreatury, pro něž jsou nejen ony samy, ale i ostatní ženy na úrovni kozy či pod úrovní velblouda.

To si samozřejmě rozumnější Evropanky uvědomují. Jednou z nich je také německá europoslankyně za AfD Mariana Harder-Kühnelová, která doslova směrem k Merkelové a všem vítačským stranám prohlásila: „Změnili jste Berlín na Bagdád!“

Na část jejího proslovu v NJ (titulky v AJ) se můžete podívat zde:

Europoslankyně vystoupila proti Merkelové a dalším „likvidátorům“ Evropy

Násilí páchané na německých ženách dosáhlo epidemických rozměrů kvůli sebevražedné masové migrační politice Merkelové, která zve do země výhradně muslimské vetřelce. V podobném duchu se nesl i začátek proslovu europoslankyně:

„Každý třetí den je v Německu jedna žena zavražděna jen z jediného důvodu. Za to, že je žena. Femicida je název tohoto zločinu a Německo se stalo jedním z hotspotů pro toto cílené zabíjení žen. Člověk by tím samozřejmě mohl být zmatený. Jaké jsou důvody tohoto pohrdání ženami?“

Více než 1 milion mužských invazistů, z nichž téměř všichni jsou muslimové ze severní Afriky a Blízkého a Středního východu (asi 99,5%), jsou zodpovědní za bezprecedentní nárůst sexuálního a fyzického násilí. Německo, které kdysi oceňovalo ženy, dnes připomíná „Bagdád“, který se k ženám chová jako k otrokům a občanům druhé kategorie. Europoslankyně Harder-Kühnelová během svého projevu dále prohlásila:

Existují společnosti, v nichž jsou ženy oceňovány. Německo bývalo takovou společností. Existují také společnosti, ve kterých se s ženami zachází jako s hlínou. Zachází se s nimi jako s otroky. Lidé druhé třídy, s nimiž se můžete oženit ještě v době, když jsou děti, stejně jako je dovoleno je zavraždit ze cti. Tyto společnosti lze nalézt v severní Africe a na Blízkém východě. Německo je na dobré cestě stát se takovou společností. Měníte Berlín v Bagdád.

Většina zločinů na ženách je ignorována a pravda je pohřbena německými úřady, zřejmě proto, aby se zabránilo rozdmýchání jakéhokoli odporu vůči politice otevřených hranic. Státem kontrolovaná média používají taktiku, jenž má za účel nálepkovat občany, kteří vyjadřují oprávněné obavy o bezpečnost. Kritici nezřízené politiky vítání vlastních vrahů jsou nazýváni rasisty, pokud popisují pachatele jako osoby severoafrického nebo arabského původu. Kromě toho jsou tyto trestné činy popisovány jako ojedinělé incidenty, které nejsou součástí národní epidemie způsobené nelegálními invazisty.

V důsledku toho nelze o invazi v Německu otevřeně diskutovat. Pokud se kdokoli zmíní v negativním smyslu o nelegální invazi či přistěhovalectví, je označen za xenofoba nebo krajně pravicového extremistu. Europoslankyně Harder-Kühnelová se těmito otázkami zabývala a uvedla:

Každý, kdo záměrně zamlčuje celé skupiny pachatelů a jejich kulturní a náboženské zázemí z důvodů submisivní kulturní citlivosti, politické korektnosti nebo prostě ideologické zbabělosti, podporuje „kulturu násilí“ vůči ženám. Tak přestaňte s tím prolhaným multikulturním romantismem! To je ten nejčistší rasismus!

Konzervativní politička také poukazuje na pokrytecké feministky, které protestují proti „patriarchátu“, aniž by kdy kritizovaly obrovskou roli, kterou multikulturalismus hraje. Naopak, většinou samy tyto invazisty vítají.

Zvláště se zabývám těmi, kdo sedí na levé straně této místnosti a hrdě tvrdí, že jsou aktivisty za práva žen. Právě oni uskutečňují politiku, která hned milionkrát dovezla do Německa archaické myšlenky a útlak žen.

Europoslankyně Anke Domscheit-Bergová z německé ultralevicové strany Die Linke dostala po projevu poslankyně Harder-Kühnelové příležitost vystoupit v parlamentu. Místo toho, aby se politička Die Linke zabývala vážnou epidemií zločinů proti ženám, pošpinila členku AfD. Domscheit-Bergová nasadila typickou levicovou taktiku křiku o rasismu, aby odvrátila pozornost od skutečných problémů.

Die Linke je přímým potomkem bývalé vládnoucí východoněmecké komunistické strany. Mnozí současní vůdci Die Linke byli informátory stasi. Komunistický Die Linke nejen podněcuje násilí vůči konzervativcům, ale otevřeně podporuje teroristickou skupinu Antifa.

Podle výsledků každých dalších voleb však Němcům (a nejen jim) tato realita stále nedochází. Tyto strany, které podporují masovou muslimskou invazi, se totiž zcela nepokrytě podílí na likvidaci našeho kontinentu. Ostatně, většina z těchto politiků je za postupné zničení Evropy velmi dobře placena.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *