EU potají zavádí pilotní projekty pro zavedení digitální identity

EU potají zavádí pilotní projekty pro zavedení digitální identity

EU již dlouhodobě plánuje zavést pro každého občana digitální identitu (ID) propojenou s digitální měnou (CBDC), očkovacím průkazem a dalšími údaji, včetně systémů sociálních kreditů, které se již v několika evropských zemích testují (jde o měření uhlíkové stopy).

Současně s tím se má postupně upouštět od hotovosti, což se již ve většině členských zemí skutečně děje. Plíživě se tak dostáváme vstříc k digitální diktatuře.

Zdá, že v roce 2023 je Evropská komise  zaneprázdněna vývojem a provozováním pilotních projektů pro svou peněženku  jako EU Digital Identity Wallet (EUDI) a doufá, že ji v blízké budoucnosti zpřístupní všem občanům EU.

Zatímco Evropská komise zdůrazňuje pohodlí, bezpečnost a širokou škálu aplikací plánovaného EUDI v každodenním životě, méně se diskutuje o potenciálních etických problémech a problémech sledování tohoto nástroje.

Co je peněženka EU Digital Identity Wallet (EUDI)?

Očekává se, že v nadcházejících letech bude evropské veřejnosti nabízena digitální peněženka EU, často označovaná jako peněženka digitální identity EU (EUDI). 

Podle Evropské komise „EU Digital Identity Wallets jsou osobní digitální peněženky, které umožňují občanům digitálně se identifikovat, ukládat a spravovat identifikační údaje a úřední dokumenty v elektronickém formátu. To zahrnuje řidičské průkazy, lékařské předpisy nebo vzdělání.“

Vzhledem k tomu, že se dokončuje legislativa pro standardizaci jejich zamýšleného použití v celé Evropě, Evropská komise zvyšuje své úsilí zavést EUDI pro širokou evropskou populaci.

 Více než 250 soukromých společností a veřejných orgánů se účastní čtyř rozsáhlých pilotních projektů. V době psaní tohoto článku investovala EU do těchto pilotních projektů 46 milionů EUR .

Ve skutečnosti se již v pilotních projektech EUDI testuje velké množství případů použití. To zahrnuje používání peněženek pro přístup ke státním službám, registraci a aktivaci SIM karet pro mobilní služby, podepisování smluv, usnadnění cestování a poskytování vzdělávacích pověření. 

Celkově tyto případy použití naznačují, že peněženky digitální identity budou pravděpodobně používány v různých službách nezbytných pro každodenní život.

Pohodlí, ale pro koho?

Evropská komise často zdůrazňuje pohodlí digitálních peněženek a propaguje, že uživatelé mohou peněženky používat k odbavení v hotelech, podávání daňových přiznání, půjčování aut a bezpečnému otevírání bankovních účtů. 

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen ve svém projevu o stavu Unie v roce 2020, ve kterém navrhla koncept „bezpečné evropské elektronické identity,“ zdůraznila následující:

„Kdykoli nás aplikace nebo webová stránka požádá o vytvoření nové digitální identity nebo se jednoduše přihlásíme přes hlavní platformu, nemáme ponětí, co se vlastně s našimi daty děje. Proto Komise navrhne bezpečnou evropskou e-identitu. Takovou, které důvěřujeme a kterou může využít každý občan kdekoli v Evropě ke všemu, od placení daní až po půjčení kola. Technologie, kde můžeme kontrolovat, jaká data a jak se používají.“

Von der Leyen má jistě pravdu, když říká, že „nemáme ponětí, co se stane s našimi daty,“ když vytváříme online účty nebo se přihlašujeme do soukromých služeb, a tvrdí, že digitální ID může vyřešit zásadní problém, který má mnoho lidí při procházení internetu. 

Ale zásadní je, že evropská „e-identita“ a metody digitální identifikace obecně představují pro občany řadu nových problémů v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Zejména zatímco digitální ID může uživatelům umožnit přístup ke službám, existuje WEF- zpráva za rok 2018 o sklonu nástroje k vylučování digitálního ID:

„Pro jednotlivce ověřitelná ID otevírají (nebo uzavírají) digitální svět s jejich zaměstnáními, politickými aktivitami, vzděláním, finančními službami, zdravotní péčí a dalšími.“

A skutečně, pod kontrolou zkorumpovaného státu nebo jiné správní struktury se sklon digitálního ID „vypínat“ digitální svět jeví jako zralý pro zneužití.

Výzkumnice Eve Hayes de Kalaf  například píše, že „státy mohou používat mezinárodně financované identifikační systémy proti vybraným  skupinám obyvatelstva“. Zdůrazňuje příklad z Dominikánské republiky, kde dlouhodobá diskriminace Haiťanů vyvrcholila v roce 2013 odebráním jejich dominikánské národnosti a zůstali bez státní příslušnosti.

Systémy digitálních ID se stanou povinnými a bez nich nebude možné se dostat k některým službám, dávkám, důchodům, mateřské apod. 

Zavedení Aadhaar, indického biometrického identifikačního systému, který sleduje pohyb uživatelů mezi městy, vedlo mimo jiné k řadě úmrtí na indickém venkově kvůli potížím s přístupem na systém Aadhaar.

Došlo k tomu, že bylo příjemcům zboží a dávek zabráněno v přístupu do potravinových obchodů v zemi, dokonce i hladovění k smrti.

India’s Scroll uvedl, že ve vzorku 18 indických vesnic, kde byla vyžadována biometrická autentizace pro použití vládou dotovaných přídělů potravin, 37 procent držitelů karet nedokázalo obdržet své příděly.

Navzdory ničivému dopadu, který to způsobilo, je Aadhaar nakonec oslavován jako úspěch a zbytek světa hlásí, že Indie buduje mezinárodní partnerství pro spuštění svého oblíbeného Unified Payments Interface (UPI), okamžitého platebního systému, který používá biometrické ID Aadhaar.

Tento systém má být zaveden i jinde.

Je jasné, že pokud je digitální ID implementováno unáhleně, může způsobit značné společenské škody. Navzdory těmto potenciálním škodám se téměř univerzální přijetí systémů digitálního ID zdá nevyhnutelné.

Juniper Research odhaduje, že vlády do roku 2024 vydají přibližně 5 miliard digitálních ID a zpráva Goode Intelligence z roku 2019 tvrdí, že digitální identita a ověřování budou do roku 2024 tvořit 15 miliard dolarů .“

Byly rovněž podniknuty právní kroky k zajištění interoperability digitální peněženky v celé EU. Jinými slovy, tyto služby se hypercentralizují a digitalizují způsobem, který je lépe sledovatelný, než  papírové protějšky – to vše pouhým stisknutím tlačítka.

Zásadně se zdá, že peněženka EUDI je propojena s finančními službami nebo je jinak zahrnuje, přičemž občané EU mohou používat své EUDI k otevření bankovních účtů a dokonce žádat o půjčky. 

Kromě toho formulace ze stručného sdělení Evropské centrální banky o evropském rámci digitální identity naznačuje, že „peněženka EUDI přinese výhody všem zúčastněným stranám v platebním ekosystému“ a dokonce zahrnuje zamýšlenou podporu pro digitální euro.

Zatímco Evropská komise ráda upozorňuje na údajné výhody EUDI pro účastníky platebního ekosystému, je méně ochotná mluvit o nebezpečích spojených s napojením digitální identity a peněz, zejména digitálních měn. 

To umožní elitám bezprecedentním způsobem sledovat nebo dokonce manipulovat s platbami nebo blokovat schopnost občanů přijímat nebo provádět platby.

Stručně řečeno, peněženky EU Digital Identity Wallets jsou určeny pro každodenní použití. Zároveň by tyto peněženky a další přilehlé digitální identifikační systémy, které se objevují jinde, mohly být také vhodné pro vlády a správní struktury, jejichž cílem je hromadně monitorovat, sledovat nebo jinak manipulovat či kontrolovat kritické aspekty života občanů.

Připojení DIIA

Navzdory nedostatku statusu člena EU a válce, kterou vede, se Ukrajina účastní pilotních projektů digitální peněženky EU. Ukrajinská hypercentralizovaná aplikace  v chytrém telefonu podporuje spuštění digitální peněženky EU.

Ve skutečnosti ukrajinský ministr pro digitální transformaci Mykhailo Fedorov v červencovém příspěvku na Telegramu zdůraznil, že zástupci DIIA letos v létě dokonce představili možnosti aplikace DIIA v konsorciu POTENTIAL (Pilots for European Digital Identity Wallet) .

Pozoruhodné je, že mnoho případů použití digitální peněženky EU testovaných v pilotním projektu je již realitou v ukrajinské aplikaci DIIA. 

Ve skutečnosti Ukrajinci používají DIIA k různým každodenním činnostem, včetně ověřování své identity při používání bankovních služeb, držení různých digitálních ID (jako jsou řidičské průkazy a biometrické pasy) a dokonce placení určitých daní a přístupu k rodinným sociálním službám. 

Ukrajinské ministerstvo pro digitální transformaci zdůraznilo, že má v úmyslu zpřístupnit všechny veřejné služby online: DIIA si klade za cíl být pro tyto služby „one-stop-shop“ řešením.

Rozsah DIIA pokračuje, jak se konflikt prohlubuje, s aplikací nabízející služby související s válkou. Například ukrajinští civilisté postižení válkou obdrželi  prostřednictvím aplikace například stipendia a mohou také ověřit svou identitu prostřednictvím DIIA, aby se přihlásili do e-Vorog, chatbota, který umožňuje ukrajinským občanům sdílet informace a oznámit státu místo pobytu ruské armády.

Dohromady tyto termíny naznačují, že DIIA by mohla sloužit jako jakýsi  předchůdce  digitální peněženky v EU. Co se stane se spuštěním digitální peněženky v Evropě, se teprve uvidí, ale celoevropská implementace peněženky a formát aplikace pro chytré telefony, kde lze funkce libovolně zavádět, odstraňovat nebo upravovat, znamená, že odpovídající rozsah nelze vyloučit.

Závěr

Mnoho lidí se pochopitelně zajímá o digitální dokumenty a další snadné způsoby přístupu k veřejným službám a plnění úkolů v digitálním věku. Ale tyto služby a nástroje poskytované státy a sousedními správními strukturami, stejně jako nezodpovědnými členy soukromého sektoru, vyvolávají významné etické obavy, které by měly být široce diskutovány  veřejností.

V tomto ohledu se zdá, že plánovaná peněženka EU Digital Identity Wallet není výjimkou.

Ale s debatami nebo bez nich pokračuje zavádění pilotních projektů digitálních peněženek a přijímání digitálního ID členskými státy EU. Tiskové prohlášení EK vysvětluje, že „každý bude mít právo na digitální identitu EU,“ která bude akceptována v celé EU. 

A přestože Evropská komise říká, že „nebude žádná povinnost“ používat peněženku digitálního ID EU, zpráva EK Communication 2030 Digital Compass říká:

„Evropská cesta pro digitální dekádu objasňuje, že cílem EU pro rok 2030 je, aby 80 procent občanů do té doby používalo systém digitální identifikace.“

Smíšené poselství nakonec ponechává prostor pro spekulace, že i když digitální ID nebude ihned po zavedení povinná, může být obecná populace tlačena nebo nakonec dokonce nucena, aby přijala digitální ID pro přístup ke klíčovým službám, jako tomu bylo v případě covid pasů, které byly jakýmsi testem.

Zatímco zastánci digitálního ID zdůrazňují pohodlí a bezpečnost nástrojů ve stále více digitalizovaném světě, etické problémy a otázky ochrany soukromí, které jsou zde zdůrazněny, naznačují, že pokud budou peněženky digitální identity EU zavedeny unáhleně, budou mít nakonec zničující a trvalé následky na soukromí.

A jakmile budou zavedena digitální ID – i když jsou nepopulární – může být obtížné vše vrátit zpět, což nakonec lidi dotlačí do technokratické noční můry, ze které nebude nožné snadno uniknout.

Stručně řečeno, nebezpečí, které představují vznikající digitální identifikační systémy, jako je peněženka EUDI, nelze ignorovat, protože Evropa roste do své „digitální dekády,“ či spíše digitální diktatury pod kuratelou Bruselu…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 17 Průměrně: 4.9]

6 thoughts on “EU potají zavádí pilotní projekty pro zavedení digitální identity

  1. Pouze totální blázen a dobrovolný otrok by mohl uvěřit těm báchorkám o výhodách digitální identity. Je zřejmé kam nás EU v čele s gynekoložkou chce zavést ale my říkáme nikdy.

  2. Digitální měna, aneb DS CABALOVý bezpodmínečný příjem je účtem na obou stranách s direkcí, jaké, kolik zboží můžeš koupit, kam nesmíš cestovat a za co nesmíš utrácet . Prostě dokonalé vězení – total control pro miliardy živých bytostí.

    Třešničkou na dortu bude dále záporná úroková sazba, označení za teroristu a už si nekoupíš ani plesnivý rohlík. Hotovo, vymalováno. Takže kdo nebude mít alternativní měnu -not šanc.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout