I přes vážné problémy stávajících mRNA injekcí se nyní chystají mRNA „vakcíny“ i proti dalším infekčním nemocem a rakovině

I přes vážné problémy stávajících mRNA injekcí se nyní chystají mRNA „vakcíny“ i proti dalším infekčním nemocem a rakovině

Jisté je, že tyto přípravky mohou být nařízeny k povinné aplikaci třeba po vyhlášení nějaké další „pandemie.“ V situaci, kdy za rok touto dobou již bude schválena pandemická smlouva, bude stačit pouhý příkaz WHO.

A pokud se již tyto přípravky aktuálně schvalují v USA, záhy je jistě schválí i EMA pro celou EU, jako tomu ostatně bylo již v případě experimentálních covid injekcí.

Zde je také třeba připomenout, že některé z těchto přípravků mohou být časem zahrnuty i do rámce povinného očkování u dětí. Pro Big Pharmu, distributory i politiky to jistě bude skvělý kšeft…

Americká vláda a farmaceutické společnosti investují značné částky do vývoje nových mRNA vakcín proti infekčním chorobám a rakovině, což pohání lukrativní platformu mRNA v hodnotě 136,2 miliardy dolarů.

Nově zřízený program Bílého domu oznámil 23. srpna, že poskytuje celkem 25 milionů dolarů během tří let Emory University, Yale School of Medicine a University of Georgia na vývoj personalizovaných terapeutických vakcín proti rakovině a vznikajícím infekcím, založených na stejném principu jako vakcíny COVID-19 mRNA.

Jejich cílem je využít mRNA – základní prvek vakcín proti COVID-19 vyvinutých k prevenci infekcí SARS-CoV-2 – k naprogramování jedinečné třídy imunitních buněk nazývaných dendritické buňky, aby iniciovaly požadovanou imunologickou odpověď.

Farmaceutické společnosti jako Moderna, BioNTech a CureVac provádějí klinické studie s použitím vakcín založených na mRNA s pokročilým melanomem, rakovinou vaječníků, tlustého střeva a konečníku a pankreatu.

Národní institut zdraví spolupracuje se společností BioNTech na vývoji personalizované vakcíny proti rakovině pankreatu. Kromě COVID-19 a rakoviny se další vyvíjené vakcíny na bázi mRNA zaměřují na chřipku, genitální herpes, respirační viry a pásový opar.

Ačkoli jsou platformy mRNA přitažlivé, protože snižují náklady a zkracují časovou osu vývoje vakcíny, důkazy a zkušenosti naznačují, že technologie mRNA používaná pro nové vakcíny proti COVID-19 je spojena s různými škodami a nebrání onemocnění COVID-19 ani jeho přenosu.

Důkazy zpochybňující „bezpečnou a účinnou“ vakcínu

„Bezprecedentní míra nežádoucích účinků po očkování proti COVID-19 zastiňuje přínosy,“ říkají vědci z Austrálie, kteří potvrzují, že spike protein SARS-CoV-2, ať už z viru nebo vytvořený z genetického kódu ve vakcínách mRNA a adenovectorDNA, je toxický a způsobuje širokou škálu onemocnění.

Ve svém nedávno publikovaném článku v Biomedicines s názvem „‚Spikeopathy‘: COVID-19 Spike Protein Is Pathogenic, from Both Virus and Vaccine mRNA“ vědci zkoumali recenzovaná data, která jsou v rozporu s „bezpečným a efektivním“ narativem spojeným s novými technologiemi používanými k vývoji vakcín mRNA.

Patogenita spike proteinu, nazývaná „spikeopatie“, popisuje schopnost spike proteinu způsobit onemocnění a vědci tvrdí, že může ovlivnit mnoho orgánových systémů.

Výzkumníci zaznamenali následující klíčové problémové oblasti:

  • Toxicita spike proteinu (spikeopatie) jak z viru, tak z genových kódů u lidí očkovaných vakcínami proti COVID-19.
  • Zánětlivé vlastnosti specifických lipidových nanočástic (LNP) používaných k transportu mRNA.
  • Dlouhodobý účinek způsobený N1-methyl pseudouridinem v syntetické mRNA – také označované jako modRNA.
  • Rozšířená distribuce mRNA a DNA kódů prostřednictvím LNP a virových vektorových nosičových matric.
  • Lidské buňky produkují cizí protein, který může způsobit autoimunitu.

Nyní, když jsou vakcíny využívající technologii mRNA dostupné a široce distribuované již několik let, data ukazují, že tyto vakcíny produkují cizí antigeny v lidských tkáních a zvyšují riziko autoimunitních, neurologických, kardiovaskulárních, zánětlivých poruch a rakoviny, zvláště když složky vakcíny nezůstávají lokalizovány v místě vpichu.

Antigen je jakákoli látka, která stimuluje imunitní odpověď. Pokud imunitní systém narazí na antigen, který se nenachází na vlastních buňkách těla, zahájí útok proti tomuto antigenu.

Farmakokinetické a farmakodynamické údaje ukazují, že konstrukce vakcín mRNA a adenovectorDNA COVID-19 umožňuje nekontrolovanou biologickou distribuci, trvanlivost a trvalou biologickou dostupnost spike proteinu uvnitř těla po vakcinaci. 

Farmakokinetika je studium toho, jak tělo interaguje s podávanými látkami po celou dobu expozice. Farmakodynamika hodnotí účinek léku na tělo podrobněji.

To může vysvětlit bezprecedentní počet nežádoucích účinků, které se zdají být spojeny se spike proteinem produkovaným technologiemi založenými na genech používaných společnostmi Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson, stejně jako technologií virové vektorové DNA používané jinými zeměmi, uvedli vědci.

mRNA vakcíny jsou genovou terapií a mohou způsobit poškození

Genové vakcíny proti COVID-19 jsou terapeutické produkty, které skutečně zapadají do definice genové terapie FDA, protože způsobují, že buňky očkované osoby produkují antigeny pro transmembránovou expresi, která vyvolává imunitní odpověď.

Tyto nové platformy vakcín jsou navrženy tak, že riskují poškození tkáně sekundárně v důsledku autoimunitních reakcí vyvolaných proti buňkám exprimujícím cizí spike antigeny, uvedli vědci.

FDA si byla vědoma patogenity spike proteinů před uvolněním vakcín proti COVID-19 veřejnosti.

Na schůzce se svými poradci pro očkování v říjnu 2022 představila FDA velmi přesný seznam potenciálních nežádoucích účinků spojených s vakcínami proti COVID-19, včetně možných neurologických, kardiovaskulárních a autoimunitních nežádoucích účinků.

Organizace React19, která poskytuje finanční, emocionální a fyzickou podporu těm, kteří trpí dlouhodobým poškozením zdraví způsobeným vakcínami proti COVID-19, poskytla seznam více než 3 400 publikovaných dokumentů a kazuistik o zraněních postihujících více než 20 orgánových systémů.

Více než 432 recenzovaných článků se týká článků a kazuistik myokarditidy, kardiomyopatie, infarktu myokardu, hypertenze, disekce aorty, syndromu posturální ortostatické tachykardie (POTS) a tachykardie.

Nejčastější skupina nežádoucích účinků hlášených po očkování proti COVID-19 do farmakovigilančních databází i společnosti Pfizer zahrnuje neurologické poruchy.

Podle studie jsou neurologické příznaky a kognitivní pokles se zrychleným neurodegenerativním onemocněním rysy akutních poranění vakcínou COVID-19 a do jisté míry long covidu.

Výzkum naznačuje (pdf), že LNP transportující mRNA k tvorbě spike proteinů může překročit hematoencefalickou bariéru a způsobit neurotoxické účinky.

Lipidové nanočástice jsou toxické a prozánětlivé

Není to jen spike protein, který může způsobit onemocnění. LNP, které slouží jako způsob dodání, jsou také toxické a protizánětlivé.

Výzkum z roku 2018 ukázal, že i malé množství nanočástic absorbovaných plícemi může vést k cytotoxickým účinkům.

Bylo prokázáno, že požité nanočástice ovlivňují lymfatické uzliny, játra a slezinu, zatímco při injekci jako nosiče léků mohou projít jakoukoli bariérou a translokovat do mozku, vaječníků a varlat, zejména po fagocytóze makrofágy, které je pomáhají distribuovat po celém těle.

Účinky na reprodukční systém naznačují, že lipidové nanočástice mohou být cytotoxické a poškozovat DNA.

Podle autorů se dvě složky komplexů lipidových nanočástic mRNA, ALC-0315 a ALC-0159, týkají obav, protože nikdy nebyly použity v léčivém přípravku a nejsou registrovány ani v Evropském lékopisu, ani v evropské databázi C&L Inventory.

Otázka položená Evropskému parlamentu v prosinci 2021 poukázala na to, že výrobce nanočástic specifikuje, že nanočástice jsou určeny pouze pro výzkum, a nikoli pro lidské použití.

Evropská komise odpověděla, že pomocná látka ve vakcíně Comirnaty společnosti Pfizer „byla prokázána jako vhodná … v souladu s příslušnými vědeckými pokyny a normami agentury EMA.“

Přesto by to mohlo vysvětlit hlavní příčinu mnoha nežádoucích účinků po očkování, jak uvedli vědci.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 11 Průměrně: 5]

2 thoughts on “I přes vážné problémy stávajících mRNA injekcí se nyní chystají mRNA „vakcíny“ i proti dalším infekčním nemocem a rakovině

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout