Japonský profesor varuje před sekvencí genů způsobujících rakovinu v covidových vakcínách

Japonský profesor varuje před sekvencí genů způsobujících rakovinu v covidových vakcínách

O kontaminaci vakcín Covid-19 plazmidy bylo v posledních měsících hlášeno již mnoho. Japonský profesor Murakami upozornil na problém, že ve vakcínách byla nalezena sekvence genu SV40.

Ta je považována za „promotor“ rakovinných virů – usnadňuje jim pronikání do lidských buněk. Sekvence není pro výrobu mRNA vakcín vůbec nutná. Výrobci vakcín jejich použití neoznámili, když byly schváleny.

Od roku 2021 mnoho lidí trpí rakovinou, často různými typy rakoviny současně nebo turbo rakovinou, tedy onemocněními, které postupují obzvláště rychle.

Oficiálně to s ničím nemá nic společného, ​​mainstreamová média z toho také ráda obviňují „změnu klimatu.“ Ve skutečnosti existuje důvod se domnívat, že by s tím mohl mít něco společného rozšířený genový experiment zvaný „očkování.“

Podezření přiživují zjištění profesora Murakamiho z Tokijské vědecké univerzity. Prezentace byla zveřejněna na Twitteru a od té doby byla zhlédnuta 3,2 milionkrát. 

Murakami porovnal takzvanou „plazmidovou mapu“ předloženou společností Pfizer agentuře EMA s tím, co bylo ve vakcíně skutečně nalezeno. Rozdíly byly značné. Murakami si zejména všiml, že ve zkoumané vakcíně byla obsažena sekvence SV40.

SV40 (opičí virus 40) je opičí virus zvaný macaca mulatta polyomavirus 1. Virus může infikovat opice a lidi. Za určitých podmínek způsobuje nádory samotný virus.

SV40 se používá nebo zkoumá jako virový vektor ve virologii a genové terapii.

SV40 je schopen multiplicitní reaktivace (MR). MR je proces, při kterém dva nebo více virových genomů, jinak smrtelně poškozených, interaguje v infikované buňce za vzniku životaschopného virového genomu.

SV40 byl objeven v 60. letech 20. století. V té době také vypukl skandál, když se zjistilo, že vakcíny proti obrně vyrobené v letech 1955 až 1961 byly kontaminovány SV40.

Objevily se dohady, že tato kontaminace byla příčinou rakoviny u očkovaných lidí. Dodnes o tom neexistuje žádný jednoznačný důkaz, ale věda to za určitých okolností považuje za možné.

Údaje zveřejněné na Twitteru hovoří o tom, že SV40 byl „skryt“ před EMA, když byl schválen. Vzhledem k tomu, že vakcíny nebyly kontrolovány nikým jiným než výrobcem, nebylo možné takové nesrovnalosti odhalit. 

Dodnes není patrný ani zájem ze strany státních orgánů na objasnění skandálu.

Výzkum odhalil plasmidové mapy, jak je patrné z dokumentu nazvaného: „Sekvenování bivalentních vakcín Moderna a Pfizer mRNA odhaluje nanogramová až mikrogramová množství expresního vektoru dsDNA na dávku“ (Kevin McKernan, Yvonne Helbert, Liam T. Kane, Stephen McLaughlin). 

V této studii byla prokázána vysoká úroveň kontaminace vakcín DNA. Ve stejné studii bylo také prokázáno, že vakcíny byly kontaminovány bakteriemi E. coli – nyní bylo prokázáno, že tyto bakterie byly neporušené a schopné se množit.

Databáze propojené studie je volně dostupná a mohou ji kontrolovat lidé s příslušnou odborností.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 18 Průměrně: 4.9]

One thought on “Japonský profesor varuje před sekvencí genů způsobujících rakovinu v covidových vakcínách

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout