Světová zdravotnická organizace prosazuje globální očkovací pasy, které budou zahrnuty do mezinárodních zdravotních předpisů

Světová zdravotnická organizace prosazuje globální očkovací pasy, které budou zahrnuty do mezinárodních zdravotních předpisů

Jak již víte, tak letošní schvalování Mezinárodních zdravotních předpisů je prozatím „u ledu,“ i když měly být původně schváleny již letos v květnu, tedy za pouhé dva měsíce.

Nyní se po velkých protestech termín posouvá o celý rok, nicméně diskuze nad těmito celosvětovou diktaturu zavádějícími předpisy pokračuje i nadále.

K tomu se samozřejmě bude schvalovat již nová pandemická smlouva, která by se měla šířeji diskutovat právě na letošním květnovém summitu WHO, zatímco všichni ministři zdravotnictví již měli dostat instrukce, na jejichž základě by se měla pandemická smlouva schválit parlamenty členských zemí WHO.

Zajímavé je, že zatímco v jiných zemích je již toto hlasování přinejmenším předmětem diskuze, u nás se o tomto tématu mlčí. Zřejmě bude schválení pandemické smlouvy WHO předloženo parlamentu až na poslední chvíli, tedy někdy během dubna.

Nicméně zmíněné očkovací pasy mají figurovat již v nově upravovaných Mezinárodních zdravotních předpisech (MZP). Během roku 2024 by se měla zřejmě upřesnit jejich podoba a lze předpokládat, že již v následujících letech nebude možné bez těchto pasů nikam cestovat.

Zde připomínám, že se zavedením pasů pod kuratelou WHO souhlasily VŠECHNY země G20 (a všechny členské státy EU) a shodly se i na tom, že si vzájemně budou uznávat různé vakcíny.

WHO nastínila své plány na celosvětové záznamy o imunizaci v souboru navrhovaných změn Mezinárodních zdravotních předpisů  – právně závazného nástroje, který ukládá různé podmínky pro 196 zemí, když WHO vyhlašuje určité typy zdravotní nouze.

Zatímco vlády po celém světě postupně ukončují své programy očkovacích průkazů, nevolená Světová zdravotnická organizace (WHO) se snaží, aby tato technika sledování z dob Covidu byla trvalá a globální.

WHO nastínila své plány na celosvětové záznamy o imunizaci v souboru navrhovaných změn Mezinárodních zdravotních předpisů (MZP) – právně závazného nástroje, který ukládá různé podmínky pro 196 zemí, v případě, že WHO vyhlásí určité typy zdravotní a klimatické nouze.

Hnutí za změnu těchto mezinárodních zdravotních předpisů  začalo v lednu loňského roku, když Bidenova administrativa v tichosti prosazovala velké změny. Od tohoto prvního podnětu více členských států navrhlo své vlastní změny, čímž se celkový počet navrhovaných změn zvýšil na 307.

Navrhované změny dávají WHO nové pravomoci k vyhlašování „potenciálních“ zdravotních mimořádných událostí a vyžadují, aby členské státy uznaly WHO jako „koordinační orgán“ pro určité typy zdravotních mimořádných událostí.

Také podrobně popisují, jak WHO hodlá využít své nové pravomoci k prosazení globálních očkovacích pasů, když vyhlásí „potenciální nebo skutečné“ zdravotní nouze.

Současná verze MZP již umožňuje WHO vydávat doporučení pro „ověření očkování“, „požadavky na očkování“ a „sledování kontaktů podezřelých nebo postižených osob.“

Navrhované změny MZP však jdou nad rámec stávajících doporučení a vytvářejí rámec pro digitální záznamy o očkování a další formy digitálního sledování.

Byl přidán nový text, který umožňuje členským státům vyžadovat „dokumenty obsahující informace pro laboratorní test v digitální nebo fyzické podobě“ a „informace o očkování proti nemoci.“

Další pozměňovací návrh uvádí, že „dokumenty obsahující informace o cílové destinaci cestujícího by měly být pokud možno předkládány v digitální podobě, přičemž zbývající možností je papír“, a navrhuje, aby to bylo použito pro sledování kontaktů.

Novela připravuje cestu pro jiné typy důkazů a atestací, které mohou být navrženy Zdravotním shromážděním“ (rozhodovací orgán WHO), aby osvědčily držitele, že má nižší riziko, že bude přenašečem nemoci. Mezi takové další důkazy patří certifikáty o testování (ukazující, že někdo byl testován na nemoc) a potvrzení o uzdravení (ukazující, že se někdo z nemoci uzdravil).

Kromě volání po záznamech o očkování, digitálních záznamech a digitálních certifikátech pro období po COVID navrhované změny MZP uvádějí, že „očkovací certifikáty by měly být považovány za schválené, když WHO vyhlásí mezinárodní stav nouze v oblasti veřejného zdraví (PHEIC).“

K dispozici je scénář dobrovolného očkování přípravky, které jsou stále ve fázi výzkumu nebo jsou dostupné pouze ve velmi omezeném množství.

WHO také požaduje, aby digitální zdravotní dokumenty měly „prostředky k ověření jejich pravosti jejich získáním z oficiálních webových stránek, např. QR kód.“

A to není vše. Navrhované změny také stanoví „minimální“ a „maximální“ scénář pro údaje, které mají být shromažďovány s navrhovanými záznamy o očkování a digitálními osvědčeními.

WHO požaduje, aby očkovací, testovací a zotavovací certifikáty obsahovaly minimálně jméno jednotlivce, národní identifikační číslo, číslo pasu, typ vakcíny, číslo šarže vakcíny, datum podání, místo podání a úřední razítko.

V maximálním scénáři by WHO chtěla, aby tyto digitální certifikáty obsahovaly všechna data z minimálního scénáře, stejně jako historii očkování osoby a QR kód, který podporuje získávání informací o očkování.

Kopie úplného seznamu navrhovaných změn MZP je k dispozici zde.

Navrhované změny MZP se setkaly s politickým odporem, takže jejich schvalování muselo být pozastaveno. Přesto se WHO svých plánů drží.

Na schůzce WHO minulý týden přezkoumala pracovní skupina WHO navrhované změny MZP, dohodla se na dalších krocích pro intenzivnější jednání a naplánovala další setkání na 17. až 20. dubna. Podle předběžného harmonogramu se očekává, že změny budou dokončeny do května 2024.

WHO má v úmyslu přijmout tyto navrhované změny podle článku 21 Ústavy WHO. Po dokončení změn budou členské státy „řádně informovány“ a budou mít šestiměsíční lhůtu na jejich zamítnutí, než vstoupí v platnost. To by znamenalo, že začnou platit na konci roku 2024.

Ústava WHO nespecifikuje, kolik hlasů je potřeba ke změně předpisů, ale podle SWP Berlin, institutu pro výzkum zahraniční a bezpečnostní politiky, mají předpisy WHO nižší práh hlasování než úmluvy (které vyžadují dvoutřetinovou většinu). Zde tedy zřejmě postačí nadpoloviční většina, což zřejmě nebude problém.

Když navrhované změny dosáhnou této fáze, mnoho hlasů odevzdají diplomaté, kteří jsou jmenováni, nikoli zvoleni, což je v kontrastu s obvyklým demokratickým legislativním procesem, ve kterém volení úředníci hlasují o zákonech ovlivňujících jejich voliče.

WHO byla velkým fanouškem očkovacích průkazů během pandemie  a od začátku roku 2022 pracuje na globálním systému očkovacích průkazů. Tyto předchozí snahy se však nepokoušely vytvořit globální záznamy o imunizaci prostřednictvím mezinárodního práva.

Navrhované změny MZP mají nejen podnítit zavedení globálního očkovacího průkazu, ale také dát WHO více pravomocí zaměřovat se na obsah, který považuje za „dezinformace“ a rozšířit pravomoci v oblasti monitorování.

A MZP jsou jen jednou částí dvousměrného úsilí WHO o moc. Nevolený globální zdravotnický úřad také postupuje vpřed s nultým návrhem své mezinárodní pandemické smlouvy, kterou chce dokončit v květnu 2024 – ve stejném měsíci, kdy se očekává, že budou dokončeny navrhované změny MZP.

Stejně jako IHR i tato pandemická smlouva poskytne WHO nové právně závazné pravomoci k řešení dezinformací (tzn. cenzuře) a k posílení jejích systémů sledování.

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 5 Průměrně: 5]

2 thoughts on “Světová zdravotnická organizace prosazuje globální očkovací pasy, které budou zahrnuty do mezinárodních zdravotních předpisů

  1. Banda jedna všivavá, len by chceli za každú cenu zotročiť ľudí!!! Kam sa podela sloboda a demokracia? Kde je právo na slobodné sa rozhodnutie? Toto nevymysleli ani komunisti!!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout