Dvě případové zprávy ukazují, jak po vystavení 5G mohou zcela zdraví lidé onemocnět

Dvě případové zprávy ukazují, jak po vystavení 5G mohou zcela zdraví lidé onemocnět

Na toto téma se objevuje spousta různých názorů – od těch, že se účinky 5G příliš přehání až po názory, že mohou doslova zlikvidovat celé živočišné druhy v dané lokalitě (několik studií se zmiňovalo o vymírání včel) a nedávno se poměrně detailně tímto tématem zabývali i ve Francii, kde upozornili na vliv záření z mobilních věží na dobytek.

Ať je to jak chce, tak tato poměrně nová technologie již vyvolává tolik otázek, že se jí začaly zabývat různé studie. Dvě případové zprávy z poslední doby pak tvrdí, že pobyt v blízkosti záření 5G může velmi silně poškodit zdraví.

Velmi zajímavé jsou i některé další v článku zmíněné souvislosti. Jeden z vědců je tím, kdo objevil škodlivé účinky „Agentu Orange“, což jen tuto studii o škodlivosti 5G o něco víc zdůvěryhodňuje.

Druhou záležitostí, která je naopak varovnou, je fakt, že záření 5G bylo coby neškodné schváleno na základě prohlášení německé neziskovky napojené na WHO.

Víme-li, kdo za WHO stojí, pak máme zase o něco víc jasno. Tedy otázka zní:

„Budete věřit dvěma zkušeným renomovaným vědcům nebo neziskovce podporované zločinnou WHO, která se snaží přes Pandemickou smlouvu získat maximální vliv nad celým světem?“

Nová kazuistika dvou dříve zdravých mužů, u kterých se rozvinuly příznaky „mikrovlnného syndromu“ poté, co byla na střechu jejich kanceláře instalována věž mobilních telefonů 5G, a podobná zpráva zveřejněná minulý měsíc, ukazují, že neionizující 5G záření může způsobit zdravotní problémy také u lidí bez předchozí elektromagnetické citlivosti.

Podle zprávy zveřejněné 4. února v Annals of Clinical Case Reports muži trpěli bolestmi hlavy, kloubů, tinnitem, abnormální únavou, problémy se spánkem, pocity pálení kůže, úzkostí a problémy se soustředěním.

Zjištění jsou v souladu se zjištěními podobné kazuistiky publikované ve stejném časopise minulý měsíc – a dříve publikované ve švédském časopise Medicinsk Access – ukazující, že dříve zdravý muž a žena zažili podobné příznaky onemocnění krátce poté, co byl 5G stožár instalován na střeše jejich bytu.

Obě zprávy ukazují, že neionizující záření 5G – hluboko pod regulačními úrovněmi – může způsobit zdravotní problémy u těch, kteří nemají v minulosti elektromagnetickou citlivost (EMS).

Tyto dvě zprávy se zdají být prvními studiemi na světě o zdravotních účincích expozice 5G na lidi, uvedli autoři.

Hlavní autor kazuistik, Dr. Lennart Hardell – světový lídr v oblasti rizik rakoviny způsobených zářením – uvedl, že obě zprávy byly „přelomové“, protože sloužily jako první varování před zdravotním rizikem.

„To by mohl být případ 5G a tyto výsledky je třeba brát vážně,“ řekl.

„Lidé by neměli kvůli 5G opouštět své domovy,“ řekl Hardell, onkolog a epidemiolog z Environment and Cancer Research Foundation, který je autorem více než 100 článků o neionizujícím záření.

Hardell řekl, že tyto dvě případové studie jsou pravděpodobně jen špičkou ledovce, pokud jde o dopad 5G na zdraví lidí.

„Vzhledem k tomu, že účinky 5G na zdraví nebyly prozkoumány, nevíme, kolik lidí z 5G onemocní,“ říká Hardell.

Mona Nilsson – výkonná ředitelka Švédské nadace pro radiační ochranu a spoluautorka případových zpráv – uvedla, že je „velkým skandálem, že 5G bylo zaváděno ve Švédsku a v USA již několik let bez jakékoli studie o účincích na zdraví.“

„Tyto dvě studie ukazují, že 5G je pro zdraví velmi nebezpečné a že vědci a lékaři, kteří po léta varovali před vážnými důsledky pro lidské zdraví z předpokládaného masivního nárůstu mikrovlnného záření měli ve svých hodnoceních pravdu,“ řekla dále Nilssonová.

5G ovlivňuje mnoho orgánových systémů

V lednové případové zprávě telekomunikační společnosti nahradily věž mobilních telefonů 3G/4G střešní věží 5G přímo nad bytem zdravého muže a ženy ve věku 63 a 62 let.

Několik dní po instalaci stožáru 5G se u obou obyvatel objevily akutní fyzické příznaky, které je přiměly se odstěhovat.

Fyzické příznaky obyvatel se rychle zmenšily nebo zmizely, když se přestěhovali do budovy s mnohem nižší úrovní radiace.

„Měření v jejich bytě ukázala extrémně vysoké hladiny neionizujícího záření v celém bytě. Nejvyšší naměřená hodnota byla více než 2 500 000 mikrowattů – nejvyšší, kterou dokáže měřič změřit – takže skutečné záření mohlo být ještě vyšší,“ uvedli Hardell a Nilssonová.

Zjištění zprávy jsou v rozporu s tvrzením Švédského úřadu pro radiační bezpečnost, že radiace z věží je relativně nízká.

Únorová zpráva podrobně popsala zkušenosti dvou mužů ve věku 57 a 42 let, kdy na střeše jejich kanceláře, kde pracovali a někdy i spali, jako konzultanti v oblasti informačních technologií a managementu, byla věž 3G/4G nahrazena zařízením 5G. .

Muži začali vykazovat příznaky krátce po instalaci stožáru 5G a rozhodli se přemístit, načež se jejich příznaky zmírnily nebo úplně zmizely.

Hardell a Nilssonová naměřili v jejich kanceláři maximálně 1 180 000 mikrowattů (μW/m2).

Obě kazuistiky používaly klasický „provokační test“, který je podle Hardella v medicíně nezbytný, protože jasně ukazuje příznaky, které se objevují, když je člověk vystaven „něčemu“ – řekněme alergenu, droze nebo nové úrovni záření .

V komentáři k výsledkům Hardell řekl, že považuje za zajímavé, že 5G zřejmě funguje jako „základní biologický mechanismus, protože ovlivňuje tolik orgánových systémů.“

„Jak vysvětlíte, že máte kognitivní účinky, bušení srdce, problémy se spánkem a tak dále?

„Lidé v kazuistikách neměli v minulosti EMS, takže oni sami nepovažovali 5G za příčinu jejich nemoci,“ dodal Hardell.

Zprávy připravují cestu pro přesnou klasifikaci zdravotních rizik 5G

Podle Hardella je tento typ výzkumu klíčový k tomu, aby  byla zavedena vhodná regulační klasifikace 5G jako rizika pro lidské zdraví.

V roce 2011 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) Světové zdravotnické organizace klasifikovala radiofrekvenční elektromagnetická pole (RF-EMF) jako „možná karcinogenní pro člověka (skupina 2B)“. A v lednu IARC oznámila, že bude „koordinovat vypracování hodnocení rizik pro 5G expozice,“ které má být zveřejněno v roce 2025.

Mezitím Hardell a Nilssonová již pracují na své třetí případové zprávě o účincích 5G na lidské zdraví a doufají, že ji zveřejní příští měsíc.

Zatímco jejich první dvě zprávy se zaměřovaly na zdravotní účinky spojené s životem pod 5G stožárem, řekli, že jejich další případová zpráva bude dokumentovat zdravotní účinky, které zažívají lidé žijící naproti stožáru.

„Toto jsou také velmi alarmující situace,“ řekla Nilssonová.

Nilssonová řekla, že již naměřili hodnotu 2,5 milionu mikrowattů – „to je nejvyšší hodnota, kterou naše měřidlo dokáže změřit – ve vzdálenosti 60 metrů od věže, takže lidé žijící v této oblasti věže mohou být radiací ovlivněni.“

Hardell zdůraznil, že kazuistiky mohou mít v průběhu času obrovský dopad. „To 5G mi připomíná mé studie fenoxy herbicidů a dioxinů – všechno to začalo kazuistikami, “ řekl Hardell.

Jde o chemické herbicidy nazvané „látka Agent Orange“ s odkazem na použití těchto chemikálií americkou armádou během války ve Vietnamu k ničení lesů a plodin pro jednotky Severního Vietnamu a Viet Congu.

V 70. letech Hardell zjistil, že u některých jeho pacientů, kteří pracovali ve švédském lesnictví a zabývali se postřikem tvrdého dřeva těmito herbicidy, se rozvinula vzácná forma rakoviny zvaná sarkom měkkých tkání.

Tak o tom napsal a zveřejnil kazuistiku, která vedla k dalším studiím.

„Odpor v lesnictví, průmyslu a zemědělství byl velmi silný,“ řekl.

Ale o 20 let později IARC klasifikovala tyto typy dioxinů jako „lidský karcinogen (skupina 1), “ řekl Hardell.

Hardell také řekl, že jeho případové studie byly použity americkou vládou k poskytnutí odškodnění válečným veteránům ve Vietnamu, kteří byli vystaveni působení Agent Orange.

Směrnice RF-EMF jsou vhodné pro průmysl a nejsou založeny na vědeckých důkazech

Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je soukromá, neziskovka se sídlem v Mnichově, které se podařilo získat status „spolupráce“ se Světovou zdravotnickou organizací za účelem harmonizace směrnic pro RF záření po celém světě.

Podle Hardella ICNIRP jmenuje své vlastní členy a není transparentní.

„ICNIRP publikoval pouze tři články s pokyny pro vystavení RF-EMF,“ řekl.

„Uznávají se pouze tepelné (zahřívací) účinky RF záření, s výjimkou studií, které prokazují nepříznivé účinky při nižších netepelných intenzitách,“ řekl Hardell.

„Směrnice ICNIRP jsou nastaveny tak, aby umožňovaly velmi vysoké úrovně expozice, aby nebránily zavádění této technologie,“ řekl a dodal, že ačkoli jsou škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí, průmysl je upřednostňuje.

Hardell dodal, že směrnice ICNIRP nebyly nikdy zpochybněny průmyslem v recenzovaných článcích, což je třeba brát jako zelenou pro přijetí v průmyslu.

V roce 2020 řekl místopředseda ICNIRP Eric van Rongen, Ph.D., že 5G je pro člověka bezpečné, pokud nebudou překročeny limity ICNIRP.

Van Rongen také řekl, že pokyny ICNRIP o „bezpečnosti 5G byly vytvořeny po důkladném přezkoumání veškeré relevantní vědecké literatury“.

Nilssonová však uvedla, že směrnice ICNIRP byly vyvinuty na základě průměru úrovní RF za 6 minut, což zakrývá skutečné nebezpečí, protože 5G věže mohou vysílat pulzující signály.

Předchozí výzkum ukázal, že pulzní záření představuje další riziko, řekla Nilssonová.

Řekla, že podle autorů přehledu předchozích vědeckých studií EMF z roku 1971 dospěli vědci v SSSR, USA a Československu nezávisle k závěru, že pulzní záření může mít na zvířata velké biologické účinky – včetně poškození orgánů a smrti.

Nilssonová řekla, že je nevědecké, aby van Rongen tvrdil, že studie prokázaly bezpečnost 5G z hlediska lidského zdraví.

„Eric van Rongen se nebude moci odvolávat na takové studie, protože prostě neexistují!“ řekla Nilssonová.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 26 Průměrně: 5]

One thought on “Dvě případové zprávy ukazují, jak po vystavení 5G mohou zcela zdraví lidé onemocnět

  1. To,že nějaké 5G není nijak nebezpečné tvrdí také jacísi „vědci“,jak poznáte,když o tom víte kulové,KTEŘÍ VĚDCI mají pravdu?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout