Zástupci firem Moderna a AstraZeneca stanuli před výborem EP pro Covid  (video)

Zástupci firem Moderna a AstraZeneca stanuli před výborem EP pro Covid (video)

Poslanec Evropského parlamentu Cristian Terheș položil 5. září 2022 řadu otázek generálnímu řediteli Moderny Stéphanu Bancelovi a viceprezidentce firmy AstraZeneca Iskře Reic. Měli  ujasnit, zda rozluštili DNA viru COVID, proč nenesou odpovědnost za nežádoucí vedlejší účinky, proč odmítají zveřejnit smlouvy s Evropskou komisí a další.

Zástupci Moderny a AstraZeneky ve svých odpovědích uvedli, že vakcíny vyrábí na žádost států/vlád, které je žádají, aby vakcíny vyrobili rychle, a proto u nich žádají ochranu za zaplacení případných škod/kompenzací.

„Pokud jde o odpovědnost za nežádoucí účinky, stejně jako všichni výrobci jsme chtěli, aby vlády schválily vakcínu rychle. Pro podmíněné schválení bylo proto důležité, aby nám byly dány určité záruky ve vztahu k poškození, protože jsme žádné záruky mít nemohli. Chtěli vakcínu rychle. Výrobci nedostali čas na dlouhodobé studie, protože jde o pandemii,“ řekl Stéphane Bancel, generální ředitel společnosti Moderna, na dotaz poslance Cristiana Terheșe.

„Doložka o odpovědnosti a odškodnění byla prodiskutována a dohodnuta s mnoha vládami po celém světě, protože všechny chtěly vědět, jak bychom mohli urychlit výrobu a dodávku vakcín. A jak jsem již zmínil dříve, toto je považováno za standardní postup v nouzových situacích a také za postup, který chrání a podporuje každého, aby šel vpřed maximální rychlostí a dělal to nejlepší, co je možné z hlediska výroby vakcíny,“ odpověděla Iskra Reicová, výkonná viceprezidentka společnosti AstraZeneca, na otázku.

Generální ředitel společnosti Moderna také uznal, že nedávno schválené bivalentní boostery v USA ještě nebyly testovány na lidech.

Dalším důležitým bodem, který Stéphane Bancel připustil, bylo, že vakcíny byly vyrobeny na základě segmentu virové DNA zpřístupněné čínskými úřady na začátku roku 2020, nikoli celé DNA.

Úředníci z Moderny a AstraZeneky připustili něco, co bylo „oficiálně“ potvrzeno:

vlády požádaly výrobce vakcín, aby rychle vyrobili léčivý přípravek na státní náklady, který pak vlády vnutily obyvatelstvu. Společnosti si uvědomovaly potenciální rizika negativních dopadů v důsledku krátké doby testování, a proto požadovaly záruky ochrany, které obdržely od stejných vlád. To vše se dělo na základě smluv, které ani dnes nejsou zveřejňovány.

Jsme zkrátka svědky největšího korupčního skandálu v historii, který podle europoslance Cristiana Terheșe ohrožuje životy lidí.

Následující video obsahuje pouze část slyšení. Překlady všech otázek a odpovědí jsou pod videem.

Níže je přepis otázek a odpovědí:

Europoslanec Cristian Terheş:

První sada otázek je pro AstraZeneku i Modernu. Takže první otázka zní: Zajímalo by mě, kdy jste, pokud možno, dekódovali celou sekvenci DNA tohoto viru? Nebo jste se spoléhali pouze na sekvenci poskytnutou čínskou vládou?

Druhá otázka. Testovali jste, zda vakcína brání šíření viru nebo ne? Protože data jasně ukazují, že vaše produkty nezastaví šíření viru.

Třetí otázka. Zemřely při vašich testech na lidech subjekty, a pokud ano, na jakou nemoc zemřely?

Nyní mám pár otázek na Modernu a pana Bancela.

Zde jste uvedl, že jste se při výrobě vakcíny spoléhal na sekvenci, kterou vám poskytla čínská vláda.

Mám zde písemnou odpověď od EMA, která ukazuje, jaký typ testování byl pro každou vakcínu proveden. V případě vakcíny Moderna jste mimo jiné poskytl údaje prokazující, že jste tyto vakcíny testovali v letech 2017, 2018 a 2019. Jak jste mohli otestovat tyto vakcíny, když jsme se o tomto viru dozvěděli až v prosinci 2019?

Druhá otázka se týká smluv. Zde jste zmínili, že tyto smlouvy obsahují určitou úroveň utajení nebo důvěrné informace určené k ochraně vašich zájmů.

Moje otázka na vás však zní: co naše zájmy a zájmy evropských občanů? Protože tak vypadají některé stránky smlouvy mezi Modernou a Evropskou komisí (celé začerněné).

Takže se vás ptám, je fér vůči nám všem mluvit o těchto vakcínách, o boosterech, o léčivých přípravcích, když neznáme podmínky těch smluv?

Moje přímá otázka na vás, pane Banseli, proto zní: kdy  zveřejníte kompletní smlouvy, které jste uzavřel jak s Evropskou komisí, tak s členskými státy Evropské unie?

Další otázka: otázka odpovědnosti za škodlivé účinky.

Naši kolegové se vás zde ptali na odpovědnost a vy jste se vyhnuli odpovědi na tuto otázku.

Moje otázka tedy zní, proč přesouváte odpovědnost na členské státy a lidi, kteří dostali tyto vakcíny, a kteří mohou mít nežádoucí vedlejší účinky? A tyto účinky se mohou objevit kdykoli, zatímco vám zbývají pouze zisky!

A v neposlední řadě bivalentní „posilovače“ ….

Právě jste zde vysvětlil, že tyto boostery si vyžádala americká vláda, která schválila „boostery“ i bez testování na lidech. Ptám se vás tedy, zda si myslíte, že je to správné. Myslíte si, že můžeme od evropských občanů požadovat, aby byli očkováni léčivým přípravkem, který nebyl řádně testován na lidech nebo nebyl testován vůbec?

Předseda Komise se na závěr ujal slova a řekl: „Pane Terheș, příště vám odečtu 40 sekund z vašeho řečnického času.“

Na to europoslanec Cristian Terheș odpověděl: „Při vší úctě, je to důležitá otázka a důvodem, proč jste zde, je odpovídat na otázky. A vidím, že se všichni vyhýbají odpovědím na konkrétní otázky mých kolegů. No, tady musí být transparentní a zatím transparentní nebyli. Děkuji.“

Předseda výboru předal slovo generálnímu řediteli společnosti Moderna, který jako první odpověděl: „Začnu panem Bancelem a budu pokračovat paní Reicovou. A prosím o přesné odpovědi na konkrétní otázky. Děkuji.“

Generální ředitel Moderny Stéphane Bancel:

„Pokud jde o první otázku, jak jsem řekl, použili jsme sekvenci viru vydaného čínskou vládou, který byl dostupný online a testovaný mnoha vědci v akademických a vládních laboratořích, které používáme k vývoji vakcín.

A nyní prohlášení k nízké účinnosti vakcíny v prevenci infekce.

Nebylo tomu tak v roce 2021, kdy nejvíce převládaly kmeny alfa a delta. Jak si vzpomínáte, vakcíny byly velmi odolné vůči infekci a samozřejmě z hlediska hospitalizace a smrti, což bylo opravdu důležité. V omikronu došlo ke změně.

Jak víte, omikron virus byl velmi rozsáhlou genetickou změnou oproti původní sekvenci, která vznikla v Číně, takže vakcína musela být znovu adaptována. Dobrou zprávou pro veřejné zdraví je, že vakcína si vede mimořádně dobře, pokud jde o hospitalizace a úmrtí, což všichni víme, že je prioritou této vakcíny.

Pokud jde o fázi klinického hodnocení, nejsem si vědom žádného úmrtí, ke kterému by během klinického hodnocení došlo.

Zmínil jste dokument od EMA, o kterém nevím, ale vakcína, kterou jsme testovali dříve, jak jsem řekl jednomu z vašich kolegů ve svých předchozích odpovědích, pochází z roku 2015, od té doby jsme provedli klinické zkoušky všech vakcín.

Tyto vakcíny samozřejmě nebyly proti SARS-CoV-2, protože virus v té době neexistoval.

Bylo to proti chřipce, RSV a také proti pandemickému kmeni chřipky. Proto jsme mohli platformu ověřit v klinické studii.

Pokud jde o odpovědnost za nežádoucí účinky, jako všichni výrobci jsme chtěli, aby vlády rychle schválily vakcínu. Vzhledem k tomu bylo pro podmíněné schválení důležité, abychom měli nějaké záruky odškodnění/škody, protože jsme nemohli dát žádné záruky. Chtěli vakcínu rychle. Vzhledem k povaze pandemie nebyl výrobcům poskytnut čas na dlouhodobé studie.

A teď poslední otázka k pokusům na lidech.

Jak jsem řekl v předchozích otázkách, vakcína… prošla klinickými zkouškami jako požadavek na schválení „posilovačů“ proti omikronové variantě, která byla v Evropě schválena minulý týden. V USA zatím neprobíhají žádné klinické testy vakcíny, ale v Evropě probíhají testy na lidech.

Viceprezidentka AstraZeneca Iskra Reic:

„Nejprve se pokusím doplnit odpověď pana Bansala na vaši otázku, pane Terheși.

Jak již víte, naše vakcína byla vyrobena na platformě adenovirové vakcíny Chadox, která jako platforma existovala již před COVID-19, a první preklinická práce byla provedena na Oxfordské univerzitě.

Pokud jde o odpovědnost za nepříznivé účinky, myslím si, že… Je mi líto, že nejste spokojeni s odpověďmi, které jste obdrželi, ale myslím, že jsme zde proto, abychom byli co nejtransparentnější.

Doložka o odpovědnosti a odškodnění byla projednána a dohodnuta s mnoha vládami po celém světě, protože všechny chtěly vidět, jak bychom mohli urychlit výrobu a dodávku vakcín.

A jak jsem zmínila, je to považováno za standardní postup v nouzových situacích a také za postup, který chrání a podporuje každého, aby se co nejrychleji posunul vpřed a udělal pro výrobu vakcíny to nejlepší.

Odpovědnost a odškodnění jsou dále zahrnuty v ustanovení, které se vztahuje pouze na dávky zakoupené během období pandemie.


Tolik výpovědi hlavounů dvou z farmaceutických firem, které dodávají do EU jejich „báječné“ vakcíny. Začerněné smlouvy jsou údajně transparentní a jejich „vakcíny“ – po nichž se můžete nakazit i skončit v nemocnici – účinné. Ještě se tak zbavit kontrolní skupiny a pak už ani dlouhodobé účinky nikdo jen tak nedokáže…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 17 Průměrně: 4.9]

One thought on “Zástupci firem Moderna a AstraZeneca stanuli před výborem EP pro Covid (video)

  1. ano ta kontrolni skupina tedy děti a neočkovani jsou na řadě už na podzim bude to Horor vite někdo jake konkretni opatřeni chtěji zavest aby nas neočkovane dotlačili k vakcínaci

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. /data/web/virtuals/342591/virtual/www/wp-includes/link-template.php on line 409
https://necenzurovanapravda.cz/zastupci-firem-moderna-a-astrazeneca-stanuli-pred-vyborem-ep-pro-covid-video/">View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings