Švédský generální prokurátor chce zákonem zakázat zmínky o nižším IQ některých etnik

Švédský generální prokurátor chce zákonem zakázat zmínky o nižším IQ některých etnik

K tomuto rozhodnutí došla generální prokuratura poté, kdy byl politik odsouzen za zmínku o nižším IQ Súdánců. O případu jsem detailněji psala již zde. Švédsko by se tak stalo nejen první zemí Evropy, ale zřejmě i světa, která kriminalizuje jakoukoli zmínku o nižším IQ ve vztahu k rase, etniku či národu. Tato kriminalizace podobných projevů by pak mohla vést i k nepodmíněným trestům.

Připomínám, že mnohé šílenosti, které se nejprve objevily ve Švédsku, s velkou radostí převzaly i další evropské země – a posléze i celá EU. Může se tak stát, že se podobný zákon dostane přes Brusel až k nám podobně jako tomu bylo například se zákonem o předsudečné nenávisti, který je obdobou zákona o rouhání podle práva šaría. Ten u nás platí od roku 2018. Pokud by byl navrhovaný švédský model zaveden plošně, dalo by se jednoduše dostat do vězení jen za upozornění na něčí nižší IQ…

Když byl politik SD Bertil Malmberg na zasedání regionální rady v Sörmlandu v loňském roce zastaven při projevu, při kterém vznesl otázku rozdílů v IQ mezi různými etnickými skupinami, vyvolalo to vlnu rozhořčení. Kritika byla ještě ostřejší, když byl Malmberg později odsouzen za podněcování k rasové nenávisti za to, že se dotkl tohoto tématu. Nyní generální prokurátor (RAW) chce, aby se případem zabýval Nejvyšší soud s cílem zcela zakázat tento druh diskuse, ať už je založena na faktech nebo ne.

Měření inteligence lidí pomocí IQ testů není samo o sobě nijak zvlášť kontroverzní, i když z některých stran zazněly námitky proti hodnotě tohoto opatření. Někteří lidé říkají, že jediná věc, kterou dostanete, je, jak dobrý je člověk při psaní IQ testů. IQ je však zcela akceptováno jako měřítko obecné inteligence a schopnosti člověka vystupovat v kontextech, kde je mozek podroben testu.

Mnohem kontroverznější je srovnávání IQ na úrovni skupiny, zejména mezi různými zeměmi a etniky. Nicméně existuje velké množství takových studií a ukazují více či méně jednoznačně, že existují velké rozdíly.

Někteří to chtějí vysvětlit tím, že testy jsou poskvrněny kulturní předpojatostí, která upřednostňuje obyvatele Západu a Asiaty. Jiní tvrdí, že testy jsou prováděny nedbale. Jiní nezpochybňují výsledky v podstatě, ale domnívají se, že studie tohoto druhu by neměly být prováděny a v žádném případě by neměly být zveřejňovány, protože se má za to, že podporují rasismus.

Nejlepší v IQ testech jsou takzvaní aškenázští Židé s průměrem 115. Následují východní Asiaté, kteří mají IQ v průměru 105, následují Evropané a Severoameričané s původem v Evropě, u nichž je průměr 100. Na dně jsou střední a jižní Afrika, kde je průměr podle většiny měření 70 nebo dokonce nižší. Pozn.: ČR má udáváno průměrné IQ 97 a Slovensko 96.

Jednou ze zemí, která má v průměru IQ 70, je extrémně málo se rozvíjející Súdán, zatímco vysoce rozvinuté Švédsko má v průměru IQ 99. Údaj pro Súdán se dotýká úrovně IQ, kde je limit pro mírné intelektuální postižení / vývojové postižení. Nejnižší IQ pak vykazuje Nigérie – 67, Zimbabwe – 66 a Rovníková Guinea – 59 (oficiálně jde již takřka o úroveň střední mentální retardace).

Súdán použil politik SD Bertil Malmberg jako příklad skupiny, u níž lze vzhledem k průměrně nízkému IQ očekávat špatné podmínky pro integraci do vysoce rozvinuté společnosti, jako je ta švédská. Prohlášení bylo adresováno politikům, ale bylo vnímáno zástupci dalších stran v krajské radě a později i justicí jako hanlivé a jako podněcování k rasové nenávisti.

Malmberg, proti němuž se postavil jak u okresní soud, tak soud odvolací, se proti rozhodnutí odvolal k Nejvyššímu soudu. Domnívá se, že jde o příliš dalekosáhlé omezení svobody projevu, než aby nám nebylo dovoleno hovořit o rozdílech v IQ na úrovni skupiny, zejména proto, že se jedná o poměrně dobře podložené údaje, i když politicky kontroverzní.

Nyní se generální prokurátor hlásí k názoru, že rozsudek proti Malmbergovi by měl být přezkoumán. Na rozdíl od Malmberga se však domnívá, že nejde o dalekosáhlé omezení svobody projevu, ale chce naopak kriminalizovat diskuse o IQ různých etnických skupin. Tedy generální prokurátor (RAW) požaduje každý další podobný výrok přísně trestat a zákaz podobných výroků zakotvit v zákoně.

Zdaleka nejsledovanější případ tohoto druhu se týká jednoho z nejslavnějších laureátů Nobelovy ceny všech dob, Jamese Watsona, jemuž je – spolu s jeho kolegou Francisem Crickem – připisován průkopnický objev DNA. Watson se později ve své kariéře začal zajímat o inteligenci, protože je většinou určována dědičností, tj. DNA.

Watson také v rozhovorech uvedl, že se bezútěšně dívá na rozvojové příležitosti pro velké části afrického kontinentu, přičemž citoval skutečnost, že obecná úroveň IQ je příliš nízká. Nedávná zjištění tuto prognózu podporují a mimo jiné uvádějí, že národní úroveň IQ je faktorem, podle kterého lze s největší jistotou předpovědět hospodářský růst země.

Ačkoli Watson neřekl nic, co by nebylo podpořeno vědou, byl přísně potrestán a zbaven řady prestižních zakázek, služeb a ocenění. Watson je nyní z ideologických důvodů doslova vyděděncem.

Na rozdíl od Malmberga nebyl Watson za své výroky odsouzen jako zločinec, ale byl potrestán pouze společenským vyloučením. Ve Švédsku však chce nejvyšší státní zástupce jít ještě o krok dál – každý, kdo mluví o IQ na úrovni skupiny, by neměl jako dnes riskovat pouze potrestání podmínkou nebo pokutou, ale měl by být automaticky souzen a odsouzen jako zločinec do vězení.

Pokud tedy dojde k tomu, co si generální prokurátor přeje, Švédsko bude mezinárodně vynikat jako země s dalekosáhlými omezeními jak ve svobodné politické debatě, tak v debatě vědecké. Evropský soud pro lidská práva již dříve rozhodl o podobných případech, kdy rozhodl, že je přípustné diskutovat o IQ tímto způsobem, ale RAW se domnívá, že Švédsko by se tomu nemělo přizpůsobovat, ale mělo by mít přísnější národní výklad toho, kam směřují hranice svobody projevu a přesvědčení.

Podle RAW by mělo být dovoleno hovořit pouze o rozdílech v úrovni vzdělání, nikoli o úrovni inteligence, protože taková debata má být považována za urážlivou.  Není jasné, zda RAW chce, aby byly trestným činem také vědecké studie na toto téma či zmínka o nich.

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 13 Průměrně: 5]

3 thoughts on “Švédský generální prokurátor chce zákonem zakázat zmínky o nižším IQ některých etnik

  1. Co je urážlivého na skutečnosti, že krimigranti z Afriky, vydávaní za obohacení, mají IQ 70 ? Jako že by se zmíněným Aškenâzským židům, čili loupeživým ničivým Chazarům, mohl rozplynout mokrý sen o likvidaci národů Evropy? Afričané a jiné přivandrovalecké islamistické otroctvo je nástrojem destrukce. Ti pitomci nechápou, co s nimi sionistická mafie páchá. Výše IQ, schopnosti logicky myslet, se vyvíjela v souvislosti s životními podmínkami, např. střídání ročních období a potřebou vytváření zásob na zimu i na jarní setí. V Africe bylo teplo, nebylo třeba myslet na zásoby na zítřek, natož na zimu nebo jaro. Židovská sekta by vynikla v teroru gojimů a v oblbování. Záleži tedy i na otázkách, úkolech testu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout