Bill Gates financuje největší databázi digitálních ID na světě

Bill Gates financuje největší databázi digitálních ID na světě

Pokusná území nového světového řádu se nachází na různých místech světa. Zavádění povinné digitální identity je pak prosazováno zejména v rozvojových zemích, v minulosti jste si zde mohli přečíst o případu Nigérie a  na podobné vlně jede také Indie. To, co nyní probíhá v obou zemích, se časem přenese i do Evropy. Jedinou záchranou je častější využívání hotovosti všude tam, kde je to možné. Dalším „pokračováním“ ID má být přechod na digitální měnu, tedy jakýsi bodový systém, který nemá nic společného s žádným dosavadním typem měny.

Přidání systémů sociálních kreditů pak zajistí plnou ovladatelnost každého člověka na této planetě – či alespoň tam, kde bude tento systém zaveden.

Před deseti lety zahájila indická vláda projekt, který byl  nazván „největším sociálním experimentem na světě“: Do roku 2022 zaregistrovat 1,4 miliardy lidí v největší biometrické identifikační databázi, která kdy byla vytvořena.

Tento projekt má samozřejmě přímé spojení s notoricky známým technokratem Billem Gatesem.

Projekt, který během několika let zahrnoval skenování oční duhovky a snímání otisků prstů celé indické populace, registraci jejich biometrických údajů v centralizované databázi a poskytnutí 12místného identifikačního čísla, které by mohlo být použito k prokázání rezidenta při přístupu k vládním službám, zahrnoval neuvěřitelnou společenskou událost, právní a technické výzvy.

Není proto žádným překvapením, že hlavní architekt projektu Aadhaar – Nandan Nilekani, spoluzakladatel indické nadnárodní společnosti Infosys – je také dlouholetým přítelem Billa Gatese a partnerem s Billem a Melindou Gatesovými v jejich „filantropické“ společnosti s názvem Co-Impact, která podporuje iniciativy k řešení hlavních sociálních výzev ve velkém měřítku.

Zapojení Nandana Nilekaniho do Aadhaaru z něj dokonce udělalo jednoho z Gatesových „hrdinů“, který se objevil ve stylovém videu  produkovaném Nadací Billa a Melindy Gatesových.

Můj přítel Nandan Nilekani je jedním z nejslavnějších indických podnikatelů. Stál u zrodu největšího biometrického identifikačního systému na světě. Nyní pracuje na propagaci své platformy, která by zlepšila životy nejchudších lidí světa“, popisuje projekt sám Bill Gates.

Na celém světě je více než miliarda lidí, kteří nemají žádný druh průkazu totožnosti. Bez průkazu totožnosti nemůžete v životě nic dělat, protože lidé jsou mobilní, jsou to migranti. A kamkoli jdou, ať už chtějí práci, ať chtějí nastoupit do vlaku, ať už chtějí bankovní účet nebo mobilní připojení, pokud nemají způsob, jak prokázat, kdo jsou, prostě nemají přístup k těmto službám. Takže naší výzvou bylo, jak můžeme dát miliardě lidí, z nichž mnozí nemají rodný list, občanský průkaz,“ pokračuje.

Aadhaar je největší digitální identifikační systém na světě a spoléhá se výhradně na biometrii, aby zajistil jedinečnost. Naše registrace byla velmi jednoduchá: jméno, adresa, datum narození, pohlaví, e-mailové ID a telefonní číslo, pokud si přejete, stejně jako biometrie. Deset otisků prstů z obou rukou, duhovky z obou očí a fotografie. A za pár dní obdrží poštou své číslo Aadhaar. A tak miliarda lidí získala své doklady totožnosti.“

Bill Gates osobně ocenil plán jako obrovský přínos pro Indii.

Aadhaar je pro Indii obrovským přínosem. Bylo to velmi dobře navržené. Skutečnost, že člověk může provádět digitální platby tak snadno, že si může otevřít bankovní účet … Indie je v této oblasti lídrem. Naše nadace, víte, spolupracovala s Rezervní bankou. Nandar Nilekani a skupina lidí, které shromáždil, odvedli fantastickou práci.“

Gates není jen obdivovatelem experimentu Aadhaar. Je osobně spojen s jeho hlavním architektem a je také spojen s jednou z klíčových společností, které stály v čele technologie, která je základem biometrické databáze projektu.

Společnost, která poskytuje technologii rozpoznávání duhovky, která je jádrem systému Aadhaar, Idemia, také poskytuje systémy rozpoznávání obličeje pro čínskou vládu a v současné době vyvíjí digitální řidičské průkazy pro použití ve Spojených státech.

Idemia dokonce vytvořila identifikační obojky Khushi Baby s vloženými mikročipy, které ve svém článku v časopise Nature chválil generální ředitel organizace Gavi Seth Berkley. Není překvapením, že společnost získává podporu od Nadace Billa a Melindy Gatesových prostřednictvím svého zapojení do GSMA Inclusive Tech.

Nyní Bill Gates již nějakou dobu financuje projekt přepracování Aadhaaru pro globální spuštění.

Ind si nechává skenovat duhovku pro jeho ID
V roce 2014 vytvořila Světová banka meziodvětvovou pracovní skupinu, aby zahájila iniciativu Identifikace pro rozvoj (ID4D), jejímž cílem je „podporovat pokrok směrem k identifikačním systémům“. Světová banka cituje cíl 16.9 Agendy OSN pro cíle udržitelného rozvoje 2030, který se zavazuje poskytnout právní identitu všem, včetně registrace narození v příštích deseti letech – jako základ své iniciativy.

ID4D však nebylo o mnoho víc než jen snem až do roku 2016, kdy Nadace Billa a Melindy Gatesových poskytla „katalytické granty“ na spuštění svěřeneckého fondu ID4D Multi-Donor Trust, který přilákal britskou, francouzskou a australskou vládu spolu s Omidyar Network k partnerství zaměřenému na „formování globálních přístupů a sdílené vize identifikace“.

Není překvapením, že Nandar Nilekani, Partner Gatese a hlavní architekt Aadhaaru, je součástí iniciativy Světové banky ID4D v jejím poradním sboru a Gates řekl, že financuje Světovou banku, „aby přinesla strategii Aadhaar do dalších zemí“.

Tento bezhlavý spěch se shromažďováním biometrických údajů a přiřazením digitální identifikace každému člověku na Zemi je prodáván veřejnosti pod rouškou „finanční integrace“. Nejchudší lidé na planetě mají potíže s přístupem k finančním službám a přijímáním vládní pomoci, protože nemají oficiální vládní doklady totožnosti. Podle této formulace je získání vládního průkazu totožnosti „lidským právem“, které musí být „zabezpečeno“ – aby vláda zaznamenávala, sledovala a zakládala na datech biometrické údaje.

V tuto chvíli by nemělo být žádným překvapením, že toto „lidské právo“ má také přímý přínos pro velké podniky a pro ty subjekty, které chtějí vykonávat větší kontrolu nad lidskou populací.

Gates poskytl vhled do skutečného účelu této identifikační kontrolní sítě v projevu na Fóru pro finanční inkluzi organizovaném americkým ministerstvem financí v roce 2015.

Každá země se opravdu musí podívat na tato pravidla KYC – znáte svého zákazníka – abyste se ujistili, že zákazníci mohou prokázat, kdo jsou, ale v mnoha zemích samozřejmě nemáte žádný typ identifikačního systému a nedostatek identifikačních systémů je problémem nejen pro platební systém, ale také pro hlasování, zdravotnictví, vzdělávání a daně. To je důvod, proč je skvělé jít dovnitř a vytvořit široký identifikační systém, „řekl tehdy.

I zde je Indie velmi zajímavým příkladem, kde se systém Aadhaar, což je 12místný identifikátor korelovaný s biometrickými daty, stává rozšířeným po celé zemi a bude základem pro to, jak můžeme dát všem uživatelům mobilních telefonů v Indii tento levný tarif.

Totéž se nyní děje v Pákistánu a v Africe.

ID se budou používat jako doklady totožnosti, takže když se dostavíte na jakoukoli vládní službu – například když vstoupíte na kliniku primární péče – budeme moci velmi rychle získat vaše bio-ID a přistupovat k vaší elektronické zdravotní databázi. Dokonce i když jste se přestěhovali z jedné části země do druhé, budete moci být sledováni a získat dobré služby, aniž byste museli čekat a aniž by bylo tolik papírování. Systém ID je tedy základ.

Kontrolní síť ID je důležitou součástí digitalizace ekonomiky. A zatímco je to prodáváno jako příležitost pro „finanční začlenění“ nejchudších lidí světa do bankovního systému, poskytované takovými jako Gates a jeho bankovní a obchodní kolegové, je to ve skutečnosti systém finančního vyloučení, jako je vyloučení jakékoli osoby nebo transakce, která nemá souhlas vlády nebo poskytovatelů plateb.

Když jdou finanční toky do podzemí – kde máte spoustu legitimních transakcí smíchaných s transakcemi, které chcete sledovat – a když jdou přes digitální systém, ke kterému USA nemají žádné spojení, je mnohem těžší najít transakce, o kterých chcete vědět nebo které chcete blokovat,“ pokračuje Gates.

A ještě jednou, toto není čistá teorie. Gates byl už dlouho úzce zapojen do tohoto procesu transformace světa na digitální platební síť spojenou s biometrickou identitou.

V roce 2012 Nadace Billa a Melindy Gatesových pomohla založila „Better Than Cash Alliance„, která sdružuje vlády, mezinárodní organizace a soukromý sektor, aby „urychlila přechod od hotovosti k digitálním platbám po celém světě“.

A když indická vláda podnikla odvážný krok k demontáži velkého množství svého oběživa, aby stáhla mimoúčetní prostředky do oblasti odpovědnosti indického daňového úřadu, byl tu Gates, kdo tento krok ocenil jako důležitý krok k vytvoření odvážné nové digitální ekonomiky, která je samozřejmě svázána se sítí Aadhaar ID.

Bill Gates:

Odvážný krok demontáže cenných bankovek a jejich nahrazení novými bankovkami s vyššími ochrannými prvky je důležitým krokem při přechodu od šedé ekonomiky k ještě otevřenější ekonomice. Myslím, že digitální transakce se zde dramaticky zvýší. Ve skutečnosti věřím, že v příštích několika letech se Indie stane nejvíce digitalizovanou ekonomikou. Nejen ve velikosti, ale také v procentech. Všechny kousky se teď skládají dohromady.“

„Součástí toho, co jsme s radostí konzultovali s vládou, abychom se ujistili, že se to všechno sejde správným způsobem, je pokračující spouštění platebních bank. To bude poprvé znamenat, že digitální telefony budou mít plnou schopnost plateb. Jakmile máte digitální infrastrukturu, celý způsob uvažování o vládních výhodách lze provést jinak.

Postupem času všechny tyto transakce vytvoří stopu, takže když požádáte o úvěr, můžete získat přístup k historii, že jste zaplatili své účty včas, že jste ušetřili peníze na vzdělání svých dětí, všechny tyto věci ve vaší digitální stopě, ke kterým máte vhodný přístup, umožní úvěrovému trhu správně posoudit riziko a uvolnit tak více peněz na investice, nejen v zemědělském sektoru, ale pro všechny podnikatele v zemi.“

Různé části tohoto systému kontroly populace do sebe zapadají jako dílky skládačky. Očkovací kampaň je spojena s kampaní biometrické identity, která je zase spojena s kampaní za bezhotovostní společnost.

Podle vize Billa Gatese bude každý očkován vládou a každý bude mít své biometrické údaje zaznamenané v celostátně spravovaných, globálně integrovaných digitálních průkazech totožnosti. Tyto digitální identity budou vázány na všechny naše akce a transakce, a pokud budou považovány za nezákonné, budou jednoduše uzavřeny vládou – nebo dokonce samotnými poskytovateli plateb.

Indický experiment průkopníka v této biometrické digitální ekonomice – experiment, do kterého byl Gates tak úzce zapojen – je také dokonalým příkladem toho, jak bude takový systém zneužíván.

V lednu 2018 zpráva v The Tribune odhalila, že všechna data, včetně jména, adresy, PSČ, fotografie, telefonního čísla a e-mailu, o všech více než miliardách Indů registrovaných v Aadhaaru, lze zakoupit na WhatsApp za 500 rupií, což je asi sedm amerických dolarů.

Indický úřad pro jedinečnou identifikaci, který spravuje systém Aadhaar, byl nucen připustit, že asi 210 webových stránek, včetně webových stránek ústřední vlády a státních orgánů, zobrazovalo seznam státních příjemců spolu s jejich jménem, adresou, dalšími podrobnostmi a číslem Aadhaar.

Ještě znepokojivější je, že nedávno získané dokumenty ukazují, že indická vláda integruje data shromážděná Aadhaarem, aby vytvořila „360stupňovou databázi“, která bude automaticky sledovat, kdy se občan pohybuje mezi městy, mění zaměstnání nebo kupuje novou nemovitost a integruje tato data do geoprostorové databáze v reálném čase vytvořené kosmickou agenturou ISRO.

Jen ten největší ignorant může tvrdit, že nevidí děsivé důsledky tohoto druhu vševidoucí, všeobjímající společnosti, v níž je každá transakce a každý pohyb každého občana sledován, analyzován a databázován v reálném čase vládou, přičemž Bill Gates je jednou z osob, které za vším stojí.

Současná debata, která probíhá v Indii a také globálně, se týká dat. A myslím si, že otázky se netýkají toho, zda je to dobrý nápad nebo ne, ale toho, zda by to mělo být povinné pro všechny občany pro všechny druhy služeb. Protože bylo zamýšleno, aby lidé, kteří mají přístup k vládním dotacím, používali kartu Aadhaar. Problém je proto v tom, že Indie se dnes stále snaží zavést rámec ochrany soukromí, regulaci soukromí a regulaci ochrany údajů, „řekl Gates. A dodal:

Aadhar je jen něco, co vás nutí nemuset předstírat, že jste někdo jiný. To, víte, můžete mít,  falešné lidi na vládní výplatní listině. Aadhaar brání tomu, aby člověk pracoval načerno. Zabraňuje vám shromažďovat věci, které byste neměli shromažďovat, nebo přistupovat ke zdravotní databázi, ke které byste neměli mít přístup. “

Základním mechanismem Aadharu je tedy mechanismus identity. Aadhaar sám navíc vytváří problém se soukromím.

Skutečným účelem globální integrované ID sítě a bezhotovostní platební architektury je odstranit soukromí z našich životů. Je to jasně popsáno v konceptu ID2020, který je založen na patentu společnosti Microsoft WO2020060606.

Dokonce si koupili číslo patentu s 060606 – takzvaný „znak šelmy“.  Těm, kteří nebudou mít svoje ID časem již na čipu, nebude umožněno nakupovat. Jde o čip s biometrickým ID, který vysílá takzvanou MAC adresu od těch, kterým je aplikován čip, který vytváří globálně jedinečnou MAC adresu založenou na biometrických údajích jednotlivce.

Nemělo by proto být žádným překvapením, že tento muž, který se nestará o důsledky globálního elektronického ID a digitální platební sítě v reálném čase pro soukromí, je také jedním z předních investorů do společnosti EarthNow LLC, která slibuje nasadit rozsáhlou konstelaci pokročilých zobrazovacích satelitů, které budou dodávat nepřetržité video v reálném čase téměř odkudkoli na Zemi. 

Ne, tato Gatesem řízená agenda není o penězích. Je to o kontrole. Kontrola nad každým aspektem našeho každodenního života, od toho, kam jdeme, s kým se setkáváme, co kupujeme, co si myslíme a co děláme v reálném čase monitorovaném prostřednictvím satelitů.

Ironií je, že tento miliardář a údajný „filantrop“, je ve skutečnosti spíše padouch, kterému nikdy nešlo o nic jiného, než ovládnout svět tím, že celé lidstvo uvrhne pod absolutní kontrolu. A zdá se, že cestu k tomu má zatím otevřenou…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 14 Průměrně: 4.7]

One thought on “Bill Gates financuje největší databázi digitálních ID na světě

  1. no a mladoši co si kupujou nové a nové telefony nemají problém se skenery očí a skenery otisků prstů aby si údajně zajistili to, že zařízení které si pořídili, tohle dělá na ochranu jejich „majetku“. Zkrátka vyměňují své osobní údaje za korálky. Vůbec nechápou, že k zámku klávesnice sloužil kdysi pětimístný číselný kód. To bylo někdy v roce 2000 než přišel Jobs s tím placatým zlem bez nápadu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout