WEF chce indoktrinovat děti klimatickou propagandou, od roku 2025 má být povinná na všech stupních škol

WEF chce indoktrinovat děti klimatickou propagandou, od roku 2025 má být povinná na všech stupních škol

A v tomto případě nejde pouze o nějaké vysílání neziskovek na školy. Podobné počiny, které mají za cíl vychovat z dětí jednotně myslící euroobčany, nebudou v případě klimatického alarmismu dostatečné. I proto by měl být již brzy na všech školách na světě (tedy tam, kde vládnou loutky WEF) zaveden předmět, který by děti vyučoval o údajné změně klimatu, údajně způsobené CO2 a lidskou činností vůbec. Tedy – pokud to shrneme – budou již malé děti učit předem dobře vymyšlené lži všech klimaalarmistů, jejichž již vize se zpravidla nesplní.

Klimatická výuka by měla podle všeho probíhat již od nejútlejšího věku a měla by pokračovat i průběžně po celou dobu školní docházky. Z dětí by tak měli vyrůst klimatičtí alarmisté, kteří budou věřit, že CO2 zničí planetu, a že zachránit ji mohou jen klimatické lockdowny, pojídání hmyzu a časem zřejmě i kanibalismus.

Název článku na webu WEF z 26. srpna se ptá: „Měly by školy vyučovat studie o změně klimatu?“

Otázka je samozřejmě řečnická, protože globalisté WEF jsou po desetiletí v čele celosvětového tlaku na indoktrinaci dětí a mladých lidí o „změně klimatu“. Článek začíná touto dobře známou větou: „Jak se dopady změny klimatu stávají evidentnějšími, letošní léto přineslo intenzivní vlny veder, silné záplavy a ničivé bouře.“

Globální oteplování způsobené člověkem je implicitní poselství čerpající z tisíců  zpráv v mainstreamových médiích, která konkrétně tvrdí, že „extrémní počasí“ přibývá kvůli změně klimatu. Vlny veder a bouří se v posledních letech a desetiletích nijak měřitelně nezvýšily co do počtu ani intenzity.

„Minulý rok,“ pokračuje WEF, „globální studie zjistila, že klimatická úzkost ovlivňuje každodenní život téměř poloviny mladých lidí.“ WEF dále poskytuje odkaz, který vede k tiskové zprávě University of Bath ve Velké Británii, která vychvaluje studii univerzitních „klimatických psychologů“. „Téměř polovina mládeže z celého světa (45 %) tvrdí, že klimatická úzkost a stres ovlivňují jejich každodenní životy a fungování, podle zjištění největší vědecké studie klimatické úzkosti mezi dětmi a dospívajícími,“ píše se v tiskové zprávě Bath.

Studie Bath nazvaná „Úzkost klimatu mezi dětmi a dospívajícími a jejich přesvědčení o vládních opatřeních na změnu klimatu: globální průzkum“, publikovaná v časopise The Lancet Planetary Health, zkoumala 10 000 dětí a dospívajících (ve věku 6 až 16 let). let) v deseti zemích (Austrálie, Brazílie, Finsko, Francie, Indie, Nigérie, Filipíny, Portugalsko, Spojené království a USA; 1000 účastníků z každé země)“.

Podle studie:

Ve všech zemích byli respondenti znepokojeni změnou klimatu (59 % bylo velmi nebo extrémně znepokojeno a 84 % bylo znepokojeno alespoň mírně). Více než 50 % uvedlo následující pocity: smutek, strach, vztek, bezmoc a vinu. Více než 45 % respondentů uvedlo, že jejich pocity ohledně změny klimatu negativně ovlivňují jejich každodenní život a fungování, a mnozí uvedli vysokou míru negativních myšlenek na změnu klimatu (např. 75 % uvedlo, že si myslí, že budoucnost je děsivá, a 83 % uvedlo, že si myslí, že se lidé nedokázali postarat o planetu). Respondenti se negativně vyjádřili k vládním reakcím na změnu klimatu a uvedli, že se spíše cítí zrazeni, než aby byli uklidněni.

Studie dospěla k závěru, že rozšířený „klimatický strach a úzkost“ mezi dětmi a mladými lidmi pramení ze selhání vlád a jejich neschopnosti uzákonit represivní omezení obhajovaná klimatickými fanatiky. Není to ve skutečnosti neustálé bombardování dětí děsivými příběhy o „klimatické nouzi“ (tání ledovců, stoupající hladina moří, utonutí ledních medvědů, umírání korálových útesů, sucha, záplavy, lesní požáry, vymírání druhů atd.), které způsobují zničující psychologické problémy? Ach ne, samozřejmě že ne; to „výzkumníci“ ani nezvažují. Ne, říkají, že rekordní počet dětí trpí duševními poruchami, protože vlády odmítly uzavřít celou planetu do „zeleného“ globalistického lockdownu.

Z článku The Lancet Planetary Health:

Klimatická úzkost a nespokojenost s reakcemi vlády jsou rozšířené mezi dětmi a mladými lidmi v zemích po celém světě a ovlivňují jejich každodenní životy. Vnímané selhání vlád při řešení klimatické krize je spojeno se zvýšeným utrpením. Existuje naléhavá potřeba dalšího výzkumu emocionálního dopadu změny klimatu na děti a mládež a vlády, aby potvrdily své obavy tím, že přijmou naléhavá opatření v oblasti změny klimatu.

Zdá se, že stojí za zmínku, že hlavní autorka, Caroline Hickmanová, je nejen vůdčí postavou v Climate Psychology Alliance (levicová organizace, která haní občany a světově uznávané vědce, kteří nesouhlasí s fanatismem globálního oteplování a nazývá je „popírači“), ale je také  autorkou píšící  pro WEF. Ale ani článek WEF, ani tisková zpráva University of Bath – ani The Lancet – se neobtěžují na to poukázat.

Kromě toho Hickmanová a Dr. Liz Marksová jsou spoluautorkami článku v Lancetu  a obě jsou také propagované WEF.

„Rozhodnutí, která lídři nyní učiní, budou mít největší dopad na nejmladší a budoucí generace, ale cítí se odmítnutí a ignorováni,“ uvedla ve stejném článku WEF Liz Marksová, rovněž z katedry psychologie University of Bath. „Musíme zvážit budoucnost mladých lidí, naslouchat jejich hlasům a postavit je do středu rozhodování.

Toto pokrytecké duo a jejich souputníci z „klimatické psychologie“ se zapojují do opovrženíhodného masového zneužívání a vykořisťování dětí a mladých lidí a pak se vydávají za zachránce těch velmi týraných a vykořisťovaných obětí. Jinými slovy, Hickmanová a Marksová jsou stěží těmi nestrannými „sociálními vědci“, za které se prohlašují. Jsou to propagandistky ​​multimiliardové klimatické lobby. Jsou to hlásné trouby a akademické prostitutky pro Velký reset WEF .

Klaus Schwab a klub miliardářů známý jako Světové ekonomické fórum nejsou spokojeni s tím, že stovky milionů školních dětí na celém světě jsou traumatizovány a trpí neustálým strachem a zoufalstvím, živené nepřetržitou propagandou o globálním oteplování ze strany Organizace spojených národů a WEF. Místo toho, aby racionálně přehodnotili svou děsivou indoktrinaci, která se rovná kolosálnímu psychickému týrání dětí, chtějí jít mnohem, mnohem dál. Globalisté WEF prosazují návrh OSN na povinné studie o změně klimatu jako základní součást všech vzdělávacích systémů na všech úrovních do roku 2025.

Článek WEF z 26. srpna 2022 navíc chválí italskou vládu za to, že je první zemí, která již v roce 2019 schválila návrh OSN na povinné kurikulum v oblasti klimatu pro všechny školy:

„Navzdory tomu, že OSN požaduje, aby do roku 2025 byly klimatické studie součástí učebních osnov všech škol,“ stěžuje si WEF, „studie UNESCO z 50 zemí zjistila, že více než polovina výuky nesouvisí se změnou klimatu.“ Ale nakonec z WEF přichází dobrá zpráva: „Některé země však dosahují dobrého pokroku, jako například Itálie, která se v roce 2019 stala první zemí, která zavedla na školách povinné studium týkající se klimatu.“

„Celé ministerstvo se reorganizuje, aby se udržitelnost a klima umístily do středu vzdělávacího modelu,“ řekl v roce 2019 italský ministr školství Lorenzo Fioramonti v rozhovoru pro Reuters. „Chci udělat z italského vzdělávacího systému první vzdělávací systém, který staví životní prostředí a společnost do středu všeho, co se ve škole učíme.“

Ale i zde se WEF a jeho zástupci médií odkopávají. Pan Fioramonti, jehož povinnou výuku o změnách klimatu podporují, je přispěvatelem  do WEF a organizace jej štědře podporuje již více než pět let.

Fioramonti, který rozzlobil mnoho Italů svými radikálními ekologickými návrhy a naléháním na školáky, aby vynechali školu a zúčastnili se protestů proti globálnímu oteplování, odstoupil z vlády v prosinci 2019, ale jeho dědictví – klimalarmistické vymývání mozků – žije v italských školách dál.

OSN a její různé agentury a přidružené organizace (UNESCO, UNICEF, WHO, Světová banka atd.) se hodlají tématu klimatické výuky věnovat i na nadcházející konferenci OSN o změně klimatu, která se bude konat od 6. do 18. listopadu 2022 v Sharm El Sheikhu v Egyptě. Hlavní plánovači WEF/OSN zřejmě nebudou spokojeni, dokud nebudou mít obrovskou armádu hysterických, pokryteckých klonů Grety Thunbergové.

Budou i nadále zastrašovat každého, kdo se odváží zpochybnit totalitní agendu klimatických fanatiků. To není nic nového; globalisté budují tuto sílu dětských aktivistů více než deset let. Boj pokračuje – a zesílí s listopadovou konferencí OSN o klimatu, kde se bude cílit především na nejmladší generaci.

Jisté je, že se dřív či později tato indoktrinace povinně nařídí i na všech stupních škol v celé EU – a to možná i dřív než od uvedeného roku 2025. Opět pak bude na rodičích a prarodičích aby tuto škodlivou propagandu korigovali.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 8 Průměrně: 5]

2 thoughts on “WEF chce indoktrinovat děti klimatickou propagandou, od roku 2025 má být povinná na všech stupních škol

  1. Loutkolidé planety Země si sami a dobrovolně budují ČIPOVOU TOTALITU.

    Není to jen WEF a boháči, ale masy lidí to volí a budují, volí si svoji smrt !!! Každodenním konzumním sebestředným životem, kterému vůbec NEROZUMÍ !

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout