Dr. Naomi Wolfová: Drazí přátelé, bohužel musím oznámit genocidu

Dr. Naomi Wolfová: Drazí přátelé, bohužel musím oznámit genocidu

Postupně se zde můžete seznamovat se zajímavými informacemi z dokumentů, které se týkají testování genových přípravků firmy Pfizer, přičemž s tím, jak jsou rozkrývány další a další informace,  je stále jasnější, proč chtěla tato zločinecká firma odtajnit veškeré dokumenty až po 75 letech, kdy již nebudou existovat pamětníci a ani viníci. Jisté je, že pokud by se po pravdě lidem sdělilo, co jsou ve skutečnosti tyto nebezpečné preparáty zač, jen málokdo by si je nechal aplikovat.

Podle dr. Wolfové, která nyní srozumitelnějším jazykem shrnula vše podstatné, co se z dokumentu Pfizeru dozvěděla, zde dochází k záměrné genocidě – a to za podpory uplacených lékařů, politiků a médií.

Dále již Dr. Wolfová, která dokumenty velmi detailně prostudovala:


Je to skutečně pravda: vědí, že zabíjejí děti. Několik týdnů jsem mlčela. Odpusťte mi.

Pravdou je, že jsem téměř oněmělá, protože jsem nedávno měla nezáviděníhodný úkol prohlásit světu, že genocida – nebo, jak jsem to neohrabaně, ale naléhavě nazvala, „umírání dítěte“ – skutečně probíhá.

DailyClout Pfizer Documents Research Volunteers, nebo jednoduše řečeno, dobrovolníci, skupina 3 000 vysoce kvalifikovaných lékařů, zdravotních sester, biostatistiků, vyšetřovatelů podvodů, laboratorních techniků a výzkumníků, vytvářeli, jak možná víte, zprávu za zprávou, aby řekli světu, co je na 55 000 stranách interních dokumentů Pfizer, v jejichž případě FDA požádala soud, aby je udržel v tajnosti po dobu 75 let.

Na základě soudního příkazu byly tyto dokumenty postupně zveřejněny. A naši odborníci slouží lidstvu tím, že čtou tyto dokumenty a vysvětlují je laickým jazykem. Všechny zprávy dobrovolníků najdete na DailyClout.io.

Odhalené lži jsou dechberoucí.

Dobrovolníci z WarRoom/DailyClout potvrdili, že Pfizer věděl v prosinci 2020, že vakcíny mRNA nefungují – že „klesají ve své účinnosti“ a představují „selhání“. Vedlejším účinkem očkování, který byl znám již měsíc po masovém zavedení v roce 2020, byl „COVID“.

Pfizer věděl v květnu 2021, že srdce 35 nezletilých byla poškozena týden po injekci  mRNA, ale FDA spustila EUA pro dospívající o měsíc později. Rodiče neobdrželi tiskovou zprávu americké vlády o poškození srdce až do srpna 2021 poté, co byly očkovány tisíce dospívajících.

Pfizer  věděl, že mRNA, spike protein a lipidové nanočástice nezůstaly v místě vpichu do deltového svalu, na rozdíl od toho, o čem velmi dobře placení  pisálci a zakoupení lékaři ujišťovali lidi. Vstupují do krevního oběhu do 48 hodin, aby se usadily v játrech, slezině, nadledvinkách, lymfatických uzlinách a u žen ve vaječnících.

Pfizer věděl, že vakcína Moderna obsahuje 100 mcg mRNA, lipidových nanočástic a spike proteinu, což byl více než trojnásobek 30 mcg oproti dávce Pfizeru pro dospělé. Interní dokumenty společnosti ukazují vyšší míru nežádoucích účinků při dávce 100 mcg, takže studie tohoto množství byly interně přerušeny kvůli jeho „reaktogenitě“, uvedla společnost Pfizer.

Pfizer zkreslil subjekty tak, že téměř tři čtvrtiny byly ženy – pohlaví, které je méně náchylné k poškození srdce. Pfizer ztratil záznamy o tom, co se stalo se stovkami subjektů.

Ve vnitřních studiích došlo k více než 42 000 nežádoucím účinkům a více než 1200 lidí zemřelo. Čtyři ze zesnulých zemřeli v den, kdy dostali injekci.

Nežádoucí účinky uvedené v interních dokumentech společnosti Pfizer jsou zcela odlišné od těch, které jsou zveřejněny na webových stránkách CDC nebo oznámeny zkorumpovanými lékaři, lékařskými organizacemi a nemocnicemi.

Patří mezi ně dlouhý seznam bolesti kloubů, bolesti svalů (myalgie). Masové neurologické účinky, jako je RS, paralýza, encefalie, všechny myslitelné formy srážení krve, trombocytopenie ve velkém měřítku, mrtvice, krvácení a mnoho typů prasknutí membrán v celém lidském těle. Vedlejší účinky, o kterých Pfizer a FDA věděly a zamlčely je, zahrnují puchýře, vyrážky, pásový opar a herpetické onemocnění (řada puchýřů, které podivně naznačují příznaky opičích neštovic).

Interní dokumenty ukazují, že Pfizer věděl, že červené skvrny jsou běžnou reakcí na PEG, alergen odvozený z ropy ve složkách vakcíny. Je to alergen, který by neměl být za žádných okolností použit. PEG je tak silný alergen, že mnoho lidí může při vystavení anafylaktickému šoku zemřít. Ale lidé s alergií na PEG nebyli varováni před vakcínami a nebyli dokonce ani pečlivě sledováni svými lékaři. Byli ponecháni svému osudu.

Pfizer věděl, že „expozice“ vakcíně – podle jejich vlastních slov – byla definována jako sexuální kontakt (zejména v době početí), kontakt s kůží očkovaného, inhalace nebo kojení.  „Ověřovatelé faktů“ to mohou popřít, jak chtějí. Dokumenty Pfizeru mluví samy za sebe.

Samozřejmě, že lidé, kteří se pokusili řešit některý z těchto problémů, byli hanobeni, uráženi, nazýváni duševně nemocnými a mnohdy i potrestáni.

Sportovci, studenti a teenageři se hroutí na fotbalových hřištích. Lékaři jen lomí rukama a vyjadřují svůj údiv. Přesto podání společnosti BioNTech u Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) odhalují skutečnosti, o které CDC a AMA neříkají ani slovo: Mdloby tak závažné, že se můžete zranit, jsou jedním z vedlejších účinků, které jsou natolik důležité, že je byl nucen BioNTech hlásit SEC.

Byla jsem schopna to všechno zpracovat a jen pokračuji v hlášení. Ale v posledních několika týdnech mě přepadla hrůza. Protože nyní dobrovolníci pod vynikajícím vedením programové manažerky Amy Kelly potvrdili, že genocida probíhá, ať už úmyslně  nebo ne. A izraelská novinářka Etana Hechtová přidala svou vlastní fantastickou analýzu. Zde je shrnutí výsledků dobrovolníků paní Hechtové.

Zdá se, že ve skutečnosti může dojít k náhodné genocidě, neboť mRNA vakcíny záměrně nebo neúmyslně cílí na samotnou reprodukci. A když víte, že reprodukce je poškozována a děti a plody jsou poškozovány, a víte, že se to děje ve velkém měřítku, což všichni v Pfizeru, FDA a EMA, kteří četli tyto dokumenty, věděli – a pokud nepřestanete – nestane se to nakonec genocidou?

Dobrovolníci z WarRoom/DailyClout potvrdili, že lipidové nanočástice, drobné tvrdé tukové skořápky, které obsahují mRNA, procházejí amniotickou membránou. To samozřejmě znamená, že se dostanou do prostředí plodu. (Procházejí také hematoencefalickou bariérou, což by mohlo vysvětlit mrtvice a kognitivní problémy, ke kterým dochází po očkování mRNA).

Dobrovolníci důkladně prozkoumali zprávy o těhotenství v dokumentech společnosti Pfizer a zjistili, že ujištění, že vakcína je „bezpečná a účinná“ pro těhotné ženy, bylo založeno na studii 44 francouzských krys pozorovaných po dobu 42 dnů (vědci, kteří provedli studii, jsou akcionáři nebo zaměstnanci společnosti BioNTech).

Dobrovolníci zjistili, že zatímco těhotné ženy byly vyloučeny z interních studií, a tedy z EHP, na jejichž základě byly všechny těhotné ženy ujištěny, že vakcína je „bezpečná a účinná“, asi 270 žen během studie přesto otěhotnělo. Více než 230 z nich ze záznamů zmizelo. Ale z 36 těhotných žen, jejichž výsledky byly nadále sledovány, 28 ztratilo své dítě.

Dobrovolníci zjistili, že dítě zemřelo i poté, co bylo kojeno očkovanou kojící matkou, a že má zanícená játra. Mnoho kojenců kojených očkovanými matkami vykazovalo neklid, gastrointestinální nepohodlí a zakrnělý růst a mělo poškozené srdce.

Nyní slyším zprávy z mnoha zemí o těchto příznacích u kojenců kojených očkovanými matkami. Dokumenty společnosti Pfizer také ukazují, že u některých očkovaných matek byla produkce mléka potlačena nebo nemohly mléko produkovat vůbec.

Lékaři jsou samozřejmě tím vším ohromeni.

Databáze NIH obsahuje předtiskovou studii, která ukazuje, že množství PEG v mateřském mléce žen očkovaných je zanedbatelné.

Ale co je zanedbatelné množství ropného produktu v mateřském mléce, když je malý novorozenec bez imunity, neboť se právě narodil? Samotná publikace NIH uvádí vyšší hladiny gastrointestinálního nepohodlí a nespavosti u studovaných kojenců a jedna matka měla zvýšené hladiny PEG v mateřském mléce:

„Jsou zapotřebí větší studie, abychom zlepšili naše chápání přechodu PEG na mateřské mléko a potenciálních účinků po požití dítětem. Ačkoli se odborníci shodují, že existuje minimální nebo žádné potenciální riziko pro kojence z očkování matek proti COVID-19 (20,21), drobné příznaky, které byly hlášeny (poruchy spánku a gastrointestinální příznaky), by měly být dále zkoumány v budoucích studiích, aby se zjistilo, zda souvisejí s očkováním.

Čtyři z kojících, očkovaných žen v dokumentech Pfizeru hlásily „modrozelené“ mateřské mléko. Skutečně. A kojené dítě, které zemřelo se zanícenými játry – případ byl pohřben – se nedostalo do titulků.

Jako by to všechno nebylo dost hrozné, paní Hechtová použila studie ze tří zemí – Kanady, Skotska a nyní Izraele – aby ukázala, že děti ve vysoce očkovaných zemích umíraly během roku 2021 neúměrně často. a že novorozenci s očkovanými matkami umírají neúměrně ve srovnání s neočkovanými matkami.

Ve vysoce očkovaném Skotsku zemřelo v roce 2021 téměř dvakrát více dětí než v předchozím roce. V kanadském Ontariu zemřelo v roce 2021 celkem 86 dětí ve srovnání s výchozí hodnotou čtyř nebo pěti děti; tato dětská úmrtnost byla tak závažná, že odvážný poslanec předložil tento problém Parlamentu.

V Izraeli bylo v nemocnici RamBam v Haifě o 34% více spontánních potratů a mrtvě narozených dětí  než mezi neočkovanými ženami.

Paní Hechtová také poukazuje na to, že dysregulace menstruace u očkovaných žen je nyní plně potvrzena mnoha studiemi, s průměrem jednoho dne krvácení navíc za měsíc.

Nemusíte znát více než biologii osmé třídy, abyste věděli, že narušený menstruační cyklus, nemluvě o akumulaci spike proteinů ve vaječnících, nemluvě o pronikání tělesných membrán, včetně amniotického vaku, malými, tvrdými lipidovými nanočásticemi, nemluvě o PEG v mateřském mléce, plodnosti, zdraví plodu, narušuje narození a pohodu dítěte v gastrointestinálním traktu a tím i jeho schopnost nebo neschopnost prospívat.

A teď umírají děti. Nyní přeneste data z Kanady, Skotska a Izraele do všech očkovaných zemí světa.

Co s tím vším máme dělat?

Pfizer a FDA  (a EMA) věděly, že děti umírají a mateřské mléko se mění -stačí  pouhý pohled na jejich vlastní interní záznamy; přesto nikoho nevarovali, natož aby zastavili své akce. Pfizer, FDA a další démonické instituce veřejného zdraví dodnes tlačí na očkování stále více a více těhotných žen. Nyní, když se to chystají vnutit ženám v Africe a dalších zemích s nízkými příjmy, které nežádají o vakcíny mRNA, jak řekl generální ředitel společnosti Pfizer Bourla minulý týden na WEF, protože věděl, že Pfizer to prosazuje a mohl by dokonce získat souhlas USA-EU pro děti do pěti let – musím dojít k závěru, že se díváme do propasti zla. Tak strašlivého zla, jaké jsme neviděli od roku 1945.

Nevím, jak vy, ale já musím jít jiným směrem s tímto druhem nevyslovitelných znalostí a mít jiný druh diskursu.

Neříkám, že je to přesně jako hledání důkazů pro experimenty Dr. Mengeleho, ale říkám, že vzhledem k těmto zjištěním nemusí být srovnání nyní tak přehnané. Tito anti-lidé ve společnosti Pfizer, kteří mluví na WEF, tito anti-lidé v FDA, kteří vědí, co vědí, se zaměřují na nádherné ženské tělo s jeho schopností otěhotnět, nosit, porodit a vyživovat život. Zaměřují se na schopnost ženského těla krmit novorozenou lidskou bytost ničím jiným než sebou samým. Zaměřují se na amniotickou membránu, vaječníky, které uvolňují vajíčko, lymfu a krev, které podporují nahromadění mateřského mléka a plod v děloze, který je bezmocný.

Zaměřují se na životní prostředí lidského plodu, jednoho z nejposvátnějších prostorů na této zemi, ne-li nejposvátnějšího.

A oni to vědí.

Nevím, jak vy, a nechci obracet na víru, ale jak možná víte, když čtete toto, obracím se v těchto apokalyptických dnech k modlitbě. Začala jsem veřejně říkat, že toto je biblická doba, a mám na mysli biblickou dobu Starého zákona poté, co jsem se musela vypořádat se smrtí dětí.

Je to doba podobná době Babylonské věže – doba obrovské arogance vůči božským plánům. Muži jako Bill Gates manipulují s nejlepšími Božími skutky a snaží se je překonat v jedné laboratoři za druhou a techničtí bratři „narušují“ lidskou konkurenci o své nechtěné zboží a služby tím, že se zaměřují na lidské procesy a ničí těla stvořená k obrazu Božímu.

Je to doba podobná té, kdy Egypťany v Exodu 11:4-6 zasáhlo deset ran:

4 Mojžíš řekl: „Toto praví Hospodin: O půlnoci projdu celý Egypt. 5 Všichni prvorození v Egyptě mají zemřít, od prvorozeného syna faraóna sedícího na trůnu až po prvorozeného syna otrokyně, který je u jejího ručního mlýna, a také všechna prvorozená z dobytčata. 6 Bude to hlasitý nářek po celém Egyptě, horší než kdy předtím a jaký už nikdy nebude. 7“

Je čas démonů, kteří se procházejí v lidských prostorách, i když sami vypadají dost lidsky, samolibě ve svých italských oblecích na pódiích Světového ekonomického fóra…..


Tolik z proslovu Dr. Wolfové, která je další z mnoha odborníků, jimž dávno došlo, že současná doba se v mnohém neliší od té před 80 lety. A je možná ještě horší, neboť důsledky budou ve finále mnohem dlouhodobější, ne-li pro některá etnika či národy přímo fatální. Navíc mají dnes ti „nahoře“ pod sebou nejen politiky ve vládách, ale i zkorumpovaná média a neméně uplacené „odborníky.“

Jak dlouho potrvá, než si většina lidí uvědomí, co se ve skutečnosti děje??

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 42 Průměrně: 4.7]

6 thoughts on “Dr. Naomi Wolfová: Drazí přátelé, bohužel musím oznámit genocidu

  1. ne je to doba která je daleko horši za komoušu byla aspon normální mzda lide se uživili bez problemu bydleni bylo daleko levnější člověk si mohl dovolit bez problemu hypoteku a co víc nikdo nám sem necpal islám Gender uhlikovou neiuraliti BLM LGBT nikdo nikoho neobvinoval z rasismu a co víc nikdo nikomu pod tlakem necpal experimentalni rostoky tehdy nebylo ani možné člověka dusit v 😷 natož děti a to rozděleni na očkovane a neočkovane Ruské vakcíny byli aspon kvalitni a bez vedlejších učínku kdyby ne už dávno bychom zde nebyli dnešní doba je daleko horši než si umíme představit a ty modro žlute vlajky a hesla Stepana Bandery Slava Ukraini jsou dukazem navratu nacizmu to se neda porovnat s minulim režimem tenhle je minimalně na stejné urovni jako nacistické Německo

  2. ja uz covid vobec nesledujem. je ocividne ze nikto nebude potrestani a nejaky norimberg 2.0 sa skratka nikdy neuskutocni pretoze moderna spolocnsot je uz prilis tupa a neschopna akejkolvek ukazky sily a jednoty voci vladnej(a inej) tyranii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout