Vše co potřebujete vědět o digitální měně, digitální identitě a dalších nástrojích ovládání mas

Vše co potřebujete vědět o digitální měně, digitální identitě a dalších nástrojích ovládání mas

Pokud sledujete současné dění opravdu pozorně, pak vám jistě neušlo, že dochází k přechodu na plně totalitní neofeudální společnost, kde bude každý jedinec 24 hodin denně pod dohledem. Cílem globalistů je odstranit z vašeho života vše, co vám dává sebemenší svobodu a naopak zavádět totalitní nástroje moci, jakým je například již donedávna některými z vás používaný covid pas.

Jeho zdánlivé rušení v mnoha zemích je jen jakousi předehrou k nástupu mnohem propracovanějšího prostředku sledování. Covid pas umožňoval sledovat například váš pohyb ve volném čase nebo může sledovat váš očkovací status. To je ale vše. Nové nástroje digitální identity, které jsou právě vyvíjeny, mají být mnohem sofistikovanější.

Ostatně, také EU přiznává, že chce covid pasy obnovit. A je zřejmé, že by mělo jít právě o vylepšené covid pasy, v nichž bude zaznamenáno mnohem víc než jen jedno očkování. Dokonce se k této otázce můžete vyjádřit i vy, ovšem vězte, že EU ve skutečnosti názory občanů nezajímají. Již v minulosti jsem zde upozornila na to, že návrhy z jiných oblastí, o něž byl mezi lidmi největší zájem, EU zavrhla jen proto, že se to nehodilo do plánů globalistů. Nicméně i tak vám nic nebrání svoje vyjádření napsat ZDE.

Publicista, který již dlouho velmi detailně studuje vše, co se na nás již v blízké budoucnosti chystá, nyní na toto téma  vydal knihu, kterou – jak sám říká – chce otevřít oči „slepé většině“.

V tomto rozhovoru se blíže podíváme na očkovací pasy s Nickem Corbishleym, autorem knihy „Scanned“: Why Vaccine Passports and Digital IDDs Will Mean the End of Privacy and Personal Freedom.

Kniha je nyní dostupná jen v angličtině a němčině, nicméně v rozhovoru níže se dozvíte, co na nás globalisté prostřednictvím svých loutek ve vládách i v EU chystají. Jde zároveň o stěžejní informace z uvedené knihy.

Podle mého názoru není pochyb o tom, že hlavním důvodem pro zavedení očkování proti covidu nebylo veřejné zdraví, ale zavedení očkovacích pasů, které jsou zase jen první fází mnohem širšího mechanismu pro sledování, manipulaci a kontrolu světové populace.

Corbishley pracuje jako novinář  deset let, píše o politice, financích a otázkách soukromí. Žije ve španělské Barceloně a od roku 2013 píše pro dva americké blogy.

Izrael byl první demokratickou zemí, která v únoru 2021 zavedla digitální průkazy totožnosti, a když jsem viděl, co se tam děje, byl jsem velmi znepokojen,“ říká Corbishley. „V dubnu 2021 jsem napsal článek, ve kterém jsem vyjádřil své obavy ohledně rizik těchto očkovacích pasů.

Pak jsem postupně viděl, co se děje v Evropě. Začal jsem si všímat, co se stalo v Itálii a Francii, když byl v červnu zaveden takzvaný Zelený průsmyk. Jednalo se o dokument, který měl umožnit cestování mezi evropskými zeměmi.

Velmi rychle byl použit ke kontrole přístupu k veřejným službám a veřejným místům ve vlastní zemi. Čelili jsme omezením, která jsme nikdy v životě nezažili.

Tak jsem začal psát víc a víc, a tak se o mně dozvěděla vermontská vydavatelka Chelsea Green. Měli jsme nějaké rozhovory a dospěli jsme k závěru, že existuje příležitost psát o něčem, co by měl každý vědět. I v této fázi. Nemluví se o tom zdaleka tolik, jak by se mluvit mělo.

Jednou z hlavních obav, které záznam o očkování vyvolává, je soukromí.  Je zcela jasné, že covid pasy jsou předchůdcem digitální identity a mnohem invazivnějším typem digitálního sledovacího aparátu.

Pasy v podstatě fungují jako brána, která umožňuje vládě, aby nás přivedla do zcela nové reality, kde jsou sledovány a monitorovány naše činy, pohyby, myšlenky a chování.

Ale není to jen o dohledu. Jde také o vynucování dodržování předpisů, a to je druhý velký problém.

Pokud existuje jedna věc, kterou jsme se dozvěděli o záznamech o očkování, je to to, že je to o změně způsobu, jakým jednáme s vládou, a je to o změně způsobu, jakým vláda zachází s námi, ovládanými.

Pokud neuděláte přesně to, co vám vláda v budoucnu předepíše – ať už si necháte vnutit jedno, dvě, tři nebo deset očkování – budete deaktivováni. Nebudete mít přístup k nejzákladnějším službám a místům, která potřebujeme k účasti ve společnosti a ekonomice.

Samozřejmě, že jsme byli sledováni po mnoho let. Všechny technologie související se společností Google jsou sledovací a monitorovací technologie. Naše telefony nás sledují a monitorují. Totéž platí pro Facebook a další platformy sociálních médií. Všichni shromažďují osobní údaje a sledují, kde se lidé nacházejí.

Víme také, že tyto technologie se používají k ovlivňování a manipulaci myšlenek, přesvědčení a chování lidí. Až dosud však byla tato manipulace vždy skrytá. Systém, který se nyní buduje, je jedinečný a nový v tom, že nucené dodržování bude v mnoha případech zřejmé – do očí bijící a nepopiratelné, protože trest bude vázán na věci, jako jsou osobní finance a cestovní privilegia.

Záznam o očkování je jednoznačně platformou, na kterou mohou přidat digitální měny centrální banky (CBDC). Vláda může například zveřejnit politický narativ, a pokud proti němu vystoupíte, ztratíte přístup ke svému bankovnímu účtu. Nebo vaše cestovní privilegia. Nebo zamítnou vaší žádosti o půjčku.

S inteligentními domy založenými na Googlu není ani nemožné si představit budoucnost, kde můžete být jednoduše zavřeni ve svém domě, pokud budete jakýmsi „disidentem“. Nebo můžete být odpojeni od energií, internetu nebo vašeho účtu.

Možnosti potrestání disidentů jsou nekonečné, když je každý člověk a každá věc digitálně identifikovatelná, sledovatelná a bezdrátově propojená. Jediným stisknutím tlačítka může někdo, koho neznáte, paralyzovat váš život a učinit z vás bezdomovce a bezmocné.

Pravděpodobně už nebude existovat ani živá osoba, na kterou byste se mohli obrátit se svými stížnostmi. Velká část systému bude řízena umělou inteligencí a různými algoritmy. Je důležité si uvědomit, že když přijímáme očkovací pasy, v podstatě dáváme souhlas všemu, co přijde poté, varuje Corbishley. Přijímáme, že toto je naše budoucnost.

Musíme se také mít na pozoru před zaváděním dalších kontrolních mechanismů, které jsou stejně problematické jako očkovací pasy, zejména digitálních průkazů totožnosti a CBDC, ale také mnoha dalších digitálních a biometrických kontrol. Jak Corbishley vysvětluje:

V Kanadě premiér Ontaria oznámil, že končí očkovací pasy. Alberta oznámila, že zruší očkovací pasy.

To je poselství, které dostáváme z celého západního světa. Zní: Je čas udělat krok zpět. Necháme vás žít svůj život hned. Necháme návrat jakési normality.

Ve Skandinávii se hovoří o úplném zrušení očkovacích pasů. Takže je zajímavé vidět, jak některé země používají tento jazyk. Ale myslím, že musíte být velmi opatrní, protože zatímco o tom mluví, zavádějí systémy digitální identity, které budou mnohem horší než očkovací pasy…

Zavádí digitální identitu, která umožní nejen kontrolu vašeho očkovacího statusu, ale také kontrolu vašich daňových záznamů a vašich pracovních záznamů, ale i ostatních zdravotních záznamů nebo vašeho účtu. Takže je to extrémně neupřímné. Myslím, že klamou obyvatelstvo velmi temným způsobem…

Všechny tyto věci se dějí, ale posledním krokem budou pravděpodobně digitální měny centrálních bank, které se pravděpodobně dostanou na trh v příštích třech až pěti letech.

Předseda Banky pro mezinárodní platby Agustín Carstens, který byl dříve předsedou mexické centrální banky, otevřeně řekl, že na digitálních měnách centrálních bank je úžasné, že je mohou použít ke sledování všeho, co děláte.

To, co neřekl, je, že jej mohou použít k deaktivaci účtu. Digitální měnu můžete použít k tomu, abyste zabránili lidem v provádění transakcí. Nešli zatím tak daleko. Ale řekl, že je to tak odlišné od hotovosti. Takže ano, lidé si neuvědomují, jak se tato kontrolní síť buduje kousek po kousku, ale musí jí začít věnovat pozornost, než bude příliš pozdě.

Mnozí už znají systém sociálního kreditu v Číně nebo o něm alespoň slyšeli. Jak lze tento systém porovnat v souvislosti s očkovacími pasy a digitálními průkazy totožnosti?

Myslím si, že systém sociálního kreditu v Číně je do jisté míry vzorem. Vlády chtějí jít stejnou cestou. Rády by využily nové technologie k tomu, aby přiměly lidi chovat se správným způsobem, aniž by je musely otevřeně trestat.

Můžete buď odměnit lidi za to, že dělají správnou věc, nebo jim můžete dát malou digitální facku každou chvíli, když udělají něco špatného. Domnívám se, že Čína zde hraje průkopnickou roli.

Je ironií, že když jsem zkoumal svou knihu, zjistil jsem, že zatímco čínské ambice se systémem sociálního kreditu jsou v podstatě neomezené – chtějí úplnou kontrolu – ještě nejsou tak daleko.

Řada pilotních projektů stále probíhá. Takže záleží na tom, kde se v Číně právě nacházíte, do jaké míry jste vystaveni tomuto druhu systému, kde získáváte body za dobré chování a kde získáváte body za špatné chování.

Ale šablona už tam je. Existují také společnosti jako Ant Financial a Tencent. Jedná se o ekvivalenty Googlu, Facebooku a dalších, kteří provozují své vlastní programy sociálního kreditu ve svém vlastním malém vesmíru. Takže je to velmi složitá situace. Není tak úplná, jak by si někteří mohli myslet, ale záměr, ambice, je obrovská.

Řekl bych, že rozhodně vidíme příklady toho, jak se to přelévá na Západ. Vidíme banky, které mluví o používání našeho chování na sociálních médiích k určení naší úvěruschopnosti, což je velmi podobné tomu, co dělají v Číně. Je zřejmé, že existují prostředky a touha jít tímto směrem.

Výzvou, které nyní čelíme, je to, že pokud chceme mít šanci zabránit této kontrolní síti, musíme být jednotní. Problém je v tom, že mnozí prostě nejsou schopni rozpoznat nebezpečí. Většina lidí mladších 30 let je zvyklá dělat téměř všechno přes telefon a pohodlí digitálního ID a digitálního bankovnictví je lákavé.

Organizace jako Světové ekonomické fórum a mnoho centrálních bank, které řídí přijetí této kontrolní sítě, mohou znemožnit nebo téměř znemožnit život bez digitálních ID a CBDC. Již jsme viděli, jak lídři nahlas říkají, že jejich cílem je co nejvíce ztížit a znepříjemnit život těm, kteří nemají záznam o očkování. Totéž udělají pro digitální ID a CBDC.

Jedním z nejlepších příkladů je Itálie,“ říká Corbishley. „Pokud chcete vidět zemi, která skutečně zařadila šestý rychlostní stupeň v pasech na očkování, je to Itálie. Řekli: „Pokud nemáte tento dokument, nemůžete pracovat. Nemůžete nastoupit do autobusu a jet po městě. Nemůžete nastoupit do metra. Nemají přístup k jiným maloobchodním prodejnám než supermarketům, lékárnám, čerpacím stanicím a obchodům se zvířaty.

Omezili jste možnosti, které máte, natolik, že většina lidí nakonec řekne, dobře, pak to udělejme tímto způsobem. Nemám jinou možnost. Takhle nemůžu přežít.

Pokud máte hypotéku a vaše finance jsou již napjaté a vaše vláda vám říká, že nemůžete pracovat, pak se většina lidí zhroutí, a tak jsou schopni to udělat …

Novinář v Kanadě mluvil o řidičích kamionů, Freedom Convoy. Řekl: „Tito lidé nereprezentují Kanaďany; 90% Kanaďanů bylo očkováno a je spokojeno s omezeními a požadavky. Jak víte, kolik z těchto 90% se skutečně nechalo očkovat, protože neměli jinou možnost? To byl velmi neupřímný argument.“

Ačkoli je situace ponurá, Corbishley nevěří, že očkovací pasy, digitální ID a CBDC jsou nevyhnutelné. „Myslím, že jsme uprostřed velké bitvy,“ říká.

Otázkou je, jak můžeme vyhrát, když se zdá, že všechny karty jsou rozdány proti nám.

Myslím, že my musíme především informovat co nejvíce lidí. Proto jsem tu knihu napsal. Knihu jsem napsal v naději, že oslovím lidi, kteří mohou být očkováni, ale mají určité pochybnosti, lidi, kteří jsou stále nerozhodní.

Znám spoustu lidí, kteří byli očkováni dvakrát a kteří se vyhýbají třetímu očkování. Znám mnoho lidí, kteří dostali dvě očkování, kteří dostali Omikron a nyní se diví: Proč sakra musím dostat třetí očkování? Lidé to začínají zpochybňovat.

Věřím, že jsme uprostřed boje, který lze popsat pouze jako existenciální. Pokud tuto bitvu prohrajeme, může být pro jednotlivce velmi obtížné se chránit, protože stupeň kontroly, který nad námi bude mít, bude obrovský.

Myslím, že se vytvoří paralelní společnost, ve které budou lidé moci fungovat. Vidíme známky toho, že v takové komunitě v Itálii dochází k výměnnému obchodu. Přežívají, jak nejlépe dovedou – a mluvíme o milionech lidí, kteří se ještě nezhroutili. Ještě se nevzdali.

To mi dává určitou naději. Myslím, že skutečnost, že lidé jsou unaveni omezeními, znamená, že vláda musí do určité míry přehodnotit, ale zároveň prosazuje digitální průkazy totožnosti.

Myslím, že to je to, co lidé opravdu potřebují pochopit. Říkají: „Zrušíme očkovací pasy,“ ale ve většině zemí, kde to říkají, tomu tak není. To se ve Spojeném království nestalo. Jednoduše přešli od záznamu o povinném očkování k dobrovolnému certifikátu o očkování.

Očkovací pasy se velmi často používají při cestách do zahraničí. Takže pokud chcete cestovat do kontinentální Evropy jako Brit, nemůžete cestovat na pevninu bez očkovacího průkazu. Totéž platí, pokud chcete cestovat do USA jako Evropan.

Takže se toho děje tolik, že je těžké udržet si přehled. A to je to, co říká někdo, kdo tráví většinu svého dne sledováním věcí. Pokud máte práci od 9 do 17 hodin, vrátíte se domů a musíte se muset postarat o tři děti, bude mnohem těžší držet krok s tímto vývojem a uvědomit si, co se  děje.

Mám určitou naději, že ještě nevyhráli. Ale moc, kterou mají, je obrovská. Mluvíme o organizacích, jako je Světové ekonomické fórum, které zastupuje stovky nejmocnějších společností na světě. Mluvíme o nejmocnějších vládách na světě.

Takže to bude obrovský boj a výhody v tomto boji jsou na jejich straně. Ale věřím, že to, co se děje v Kanadě, naznačuje, že se může vytvořit odpor. Myslím, že tento odpor v Německu roste. Určitě roste i v Rakousku. Vláda prozatím zrušila povinné očkování.

Je třeba vzít v úvahu také rostoucí hospodářská rizika na celém světě. Centrální banky po celém světě se vmanévrovaly do kouta, ze kterého se už nemohou dostat ven. Téměř jistě se dočkáme další finanční krize. Je to jen otázka načasování.

Existují již jasné známky toho, že se nacházíme v raných fázích ekonomického kolapsu, a to je paralelní problém, který je třeba vzít v úvahu, když se snažíme předpovědět, co by se mohlo stát s digitálními ID a CBDC, protože jsou všechny vzájemně propojeny. Chcete-li se připravit na nevyhnutelný hospodářský kolaps, navrhuji zaměřit se na zlepšení vaší odolnosti na místní úrovni.

Například se ujistěte, že máte přístup k jiným zdrojům vody, než je váš kohoutek, pěstujte si vlastní potraviny a budujte vztahy s dalšími místními pěstiteli a zemědělci, abyste zlepšili svou potravinovou bezpečnost.

To jsou velmi základní věci, které vám mohou zachránit život, když se vše zhroutí a váš dolar, drachma nebo euro je vhodné pouze jako toaletní papír. Když máte jídlo, vodu, přístřeší a komunitu, jste mnohem odolnější vůči tyranii, protože pokud tyto věci nemáte, jste závislí na vládě, aby vám je poskytla.

Myslím, že komunita je důležitá,“ říká Corbishley. „Mít lidi, kteří myslí podobně, kteří mají podobný pohled na svět, lidi, na které se můžete spolehnout…

Odolnost bude velmi obtížná. V důsledku lockdownů se malé podniky dostávají do vážných potíží. Musely se enormně zadlužit, jen aby přežily uzavření… Není pochyb o tom, že velké společnosti mají mnohem snazší přístup k levnému dluhu než malé podniky…

To je tragické, protože malé podniky jsou základním kamenem Společenství. Jsou nedílnou součástí globální ekonomiky, a co je důležitější, malé podniky jsou řízeny nezávislými lidmi. Dojde-li k masivnímu vymýcení malých podniků, budeme svědky menší nezávislosti a větší závislosti. Takže to je oblast, která mě velmi znepokojuje…

Myslím, že nejdůležitější a nejtěžší je zachovat si svou lidskost. Myslím, že to je zásadní, a proto je naprosto nezbytné mít kolem sebe komunitu, kterou milujete a která vás miluje, abyste přežili. Nemyslím si, že jako ostrov můžete přežít to, co vám přijde do cesty.

Když se podíváte na země jako Mexiko, které prošlo tequilovou krizí v roce 1990, nebo na Brazílii, která zažila obrovskou hyperinflaci, jak to přežijete relativně bez úhony? Pokud vlastníte nemovitý majetek, vlastníte nemovitost. Možná vlastníte drahé kovy… V Turecku inflace prudce stoupá a lidé používají zlato, dívají se na kryptoměny. Dělají všechno a především se snaží zbavit turecké liry.

Nejlepší věc, kterou nyní můžete udělat, je dozvědět se o nadcházející digitální kontrolní síti, sdílet informace, odolávat jakýmkoli pokusům o zavedení očkovacích pasů nebo digitálních průkazů totožnosti, postavit se za svobodu, vybudovat komunitu a připravit se na zhoršující se ekonomické podmínky diverzifikací svých peněz a investic…

Pokud jste umíte dobře anglicky, vše o uvedeném tématu si můžete poslechnout níže:

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 13 Průměrně: 4.3]

2 thoughts on “Vše co potřebujete vědět o digitální měně, digitální identitě a dalších nástrojích ovládání mas

 1. Na na novinky.cz je fake video,
  https://href.li/?https://bit.ly/3tcVKCh

  je otagovane jako zdroj: Reuters s prilozenym textem
  “Agentura Reuters zveřejnila záběry zničeného města Volnovacha (asi 50 kilometrů severně od Mariupolu). Gubernátor oblasti včera řekl, že město prakticky neexistuje. Infrastruktura je zničená, lidé odešli.”
  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/souhrn-deni-na-ukrajine-do-nedelniho-podvecera-40390236

  Formulace je to zajimava. Vyzniva, jakoby rusove mesto rozbombardovali. Enemze je to jinak.

  Puvodni video pro cgtvn (cinske news)
  https://www.youtube.com/watch?v=nmGEVIAZZqc
  v rozhovoru ktery je na novinkach ustrizeny,
  Obyvatel mesta rika, ze je bombarduji ukrajinci. Civiliste (etnictni rusove) sedi ve sklepe a cekaji na konec (smrt). Zachranit je prijela ruska armada.

  Vsimnete si v puvodnim videu pro cgtvn vojenska technika s pismenem Z a kolem stastni civilove. Na upravenem videu na seznamu, pro ucely evropske propagandy zabery s ruskou technikou odstranene, a zvukova stopa castecne take. Ponnechali jen par slov o niceni a bombardovani. Nicmene i tak na jednom zaberu lze zahlednout vedle domu cisternu s vodou a pismenem “Z”.

  Chlapci z reuters, Ministerstvo pravdy z Orvela kde se upravuje minulost aby souhlasila s pravdou je beletrie, to neni navod na vydelecny podnik!

 2. Teď uvidíme ty evropské hodnoty v praxi. Každej za sebe.
  Srbsko zastavilo dodávky strategických potravin do eu a fiala zastavil povinné přimíchávání biosložky do pohoných hmot, kterou následně zaplatíme jako sankci za nedodržení limitů emisí bruselu.
  parlament pozvolna ziskal vetsinu. Jakmile ji ma, zneužije všech dostupných demokratických mechanismů ke změně pravidel a zakonu, jejichz jedinym cilem je maximalne rozeštvat a destabilizovat, okrást a ožebračit občanskou spolecnost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout