Evropská komise chce postavit zločin nenávistných projevů na roveň terorismu a sexuálnímu zneužívání dětí

Evropská komise chce postavit zločin nenávistných projevů na roveň terorismu a sexuálnímu zneužívání dětí

Pokud v tom tušíte nějakou tu „Jourovinu“, pak tušíte zcela správně. Tato osoba už delší dobu prosazuje tu nejtužší cenzuru, ostatně, to je i účel, proč byla na svůj post dosazena.

Zákon, který by měl být jednotným v celé EU, vám striktně určí co je a co není nenávist. Nenávidět původní bílé Evropany zakázáno samozřejmě není, ty mohou muslimové nenávidět nadále jak libo.

Co tedy konkrétně uvádí EK – potažmo Jourová – o novém cenzurním zákonu, jednotném v celé EU?

Projevy nenávisti a trestné činy z nenávisti zaznamenaly v Evropě prudký a náhlý nárůst a staly se zvláště závažným a znepokojujícím jevem – a to jak online, tak offline. K řešení této celoevropské výzvy je zapotřebí společná akce EU.

V současnosti však neexistuje žádný právní základ pro kriminalizaci projevů nenávisti a trestných činů z nenávisti na úrovni EU. 

Seznam trestných činů ve Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU) by měl být rozšířen , aby na úrovni EU existovala minimální společná pravidla, jak definovat trestné činy a sankce použitelné ve všech členských státech .

Dnešní iniciativa je prvním krokem v procesu rozšiřování unijního seznamu trestných činů. Dalším krokem by mělo být, aby členské státy iniciativu podpořily, aby Komise mohla předložit legislativní návrh.

Věra Jourová , místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost, uvedla:

„V Evropě není místo pro nenávist. Nenávist je proti našim základním hodnotám a zásadám. Potřebujeme opatření na úrovni celé Unie, abychom zajistili, že nenávist bude kriminalizována stejným způsobem v celé Evropě.“

Dnešní iniciativa ukazuje, že seznam trestných činů EU by měl být rozšířen o projevy nenávisti a trestné činy z nenávisti ve světle kritérií stanovených v čl. 83 odst. 1 SFEU:

  • Přeshraniční dimenze nenávistných projevů a zločinů z nenávisti: Nenávistné  projevy online se rychle šíří a jsou dostupné všem na celém světě. Můžete tak být potrestáni i při vyjádření nenávisti v zahraničí.
  • Zločiny z nenávisti jako oblast kriminality – půjde o trestné činy na úrovni terorismu.
  • Projevy nenávisti a trestné činy z nenávisti jako zvlášť závažná oblast trestné činnosti : Projevy nenávisti a trestné činy z nenávisti představují zvlášť závažné trestné činy, protože podkopávají společné hodnoty a základní práva EU
  • Vyvíjející se trestné činy:  Tyto dva fenomény se nadále šíří v důsledku různého hospodářského, sociálního a technologického rozvoje.
  • Nezbývá než rozšířit seznam trestných činů EU:  Projevy nenávisti a trestné činy z nenávisti jsou v různých členských státech v různé míře kriminalizovány. Pouze rozšíření seznamu trestných činů EU o projevy nenávisti a trestné činy z nenávisti může umožnit účinný a komplexní přístup k trestnímu právu ve vztahu k těmto jevům na úrovni EU a zároveň zajistit důslednou ochranu obětí takových činů .

Dnes zveřejněná externí studie potvrzuje rozsah a znepokojivý trend projevů nenávisti a trestných činů z nenávisti. V průběhu pandemie vzrostla míra nenávisti projevující se například vůči Romům, Židům, muslimům a lidem asijského původu nebo i vůči těm, kteří jsou takto vnímáni, zejména v podobě rasistických útoků a bití, násilného obtěžování, vyhrožování a rasistických činů. 

Projevy nenávisti a zločiny z nenávisti jsou v rozporu se základními evropskými hodnotami stanovenými v článku 2 Smlouvy o EU. V souladu s článkem 83 (1 ) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), Evropský parlament a Rada může stanovit minimální pravidla týkající se vymezení trestných činů a sankcí v oblasti  kriminality. Jde o obzvláště závažnou kriminalitu přeshraničním rozměrem. Mezi tyto oblasti patří například terorismus, obchodování s lidmi a sexuální vykořisťování žen a dětí. 

EU již má rámec pro poskytování důrazné společné reakce na rasistické a xenofobní nenávistné projevy a trestné činy, konkrétně  rámcové rozhodnutí Rady  o boji proti určitým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva. 

Dnešní iniciativa je součástí většího balíčku EU pro boj proti nezákonným nenávistným projevům, stejně jako násilným extremistickým ideologiím a online terorismu, jako  je Kodex chování EU zaměřený na boj proti nezákonným nenávistným projevům online ,   navrhované právní předpisy o digitálních službách ,  nařízení o boji proti teroristickému obsahu online  a internetové fórum EU.

Tato iniciativa podpoří  akční plán EU proti rasismu 2020–2025  a  strategii boje proti antisemitismu a podporu židovského života v EU , jakož i  strategii pro rovnost žen a mužů 2020–2025.

Tolik tedy k novým cenzurním počinům, které mají jediný cíl – utužit cenzuru do takové podoby, aby nebyly slyšet jiné, než jediné povolené názory. Jak sami vidíte, tak nesmíte psát nic hanlivého o některých menšinách – například o muslimech nebo cikánech. Jednoduše, urážka muslimů vás může přijít pěkně draho, neboť v ten ráz budete podle Jourové postaveni na roveň teroristům či prznitelům dětí.

Muslimové si samozřejmě mohou i nadále pokračovat v jejich nenávistných kázáních a štvát proti původním Evropanům. Protibělošský rasismus totiž patří k těm povoleným, i když podle průzkumu je právě původní Evropan tím, kdo je nyní v evropských zemích nejvíc utiskován. Podle posledních statistik stoupl za jediný rok v EU počet protikřesťanských útoků z nenávisti o 70%!! Útočníky jsou samozřejmě muslimové, nejčastěji dochází k těmto útokům ve Francii a Německu. To je ovšem podle EK a Jourové nenávist povolená!

Vy naopak musíte podle rozkazu Jourové muslimy milovat a uznale pokyvovat, když některý „psychicky nemocný“ muslim vyrazí do ulic s nožem nebo výbušnou vestičkou. To je zcela zřejmě projev kulturní svébytnosti, který nesmíte kritizovat. To by již byl trestný čin z nenávisti…

Nakonec připomínám, že v původním návrhu byla i trestná kritika EU nebo poničení vlajky EU. Nepochybuji, že také urážka 4. říše bude zahrnuta v novém zákoně….

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 11 Průměrně: 4.6]

One thought on “Evropská komise chce postavit zločin nenávistných projevů na roveň terorismu a sexuálnímu zneužívání dětí

  1. Naopak, na nenávist má člověk přirozené právo, zejména je-li sám předmětem nenávisti. Pokud Jourová a spol nenávidí svobodu, pak mám právo nenávidět jí a spol.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout