EU přijala společný pakt o azylu – může tak podnítit masovou invazi

EU přijala společný pakt o azylu – může tak podnítit masovou invazi

Všimli jste si, že v posledních měsících se EU víc než kdy jindy zabývá různými dokumenty, jejichž cílem je urychlení výměny obyvatelstva? Tolik různých paktů, deklarací a nových pravidel týkajících se oblasti migrace a azylu, kolik jich EU schválila v posledních asi dvou měsících, jich neschválila za několik minulých let dohromady.

Náhoda? Předpokládám, že ne. EU jen využívá uměle vyvolanou paniku jako například tu, kterou EU, loutkové vlády i podplacení rádoby odborníci šíří kolem varianty Omicron, která je podle vyjádření specialistů z JAR pro drtivou většinu lidí jen velmi lehkým nachlazením. I proto v JAR skončili s trasováním i karanténami. Zato v Evropě je třeba vyvolávat paniku a odvádět občany k zástupným problémům. Kdo si pak všimne toho, co se připravuje přímo v Bruselu, kde je již dva měsíce hlavním tématem „migrace a azyl“?

Pro ty, kdo nechápou, oč se ve skutečnosti jedná, jde o sjednocení azylové a migrační politiky v rámci EU. Vše by mělo být založeno na již vloni na podzim schváleném Migračním paktu. Podle něj by tak například země, které nejsou invazí zatíženy, měly na svém území umisťovat cizince určené k deportaci z přetížených zemí.

To by samozřejmě znamenalo, že k nám budou přemisťováni čekatelé na deportaci, kteří ovšem čekají 8 měsíců či déle jen proto, že jsou ve skutečnosti nedeportovatelní. Migrační pakt EU obsahuje samozřejmě i mnohem víc sporných pravidel a nařízení, přičemž vše má v podstatě podpořit rychlejší výměnu obyvatel. Migrační pakt EU například požaduje i slučování širších rodin než dosud, což bude pro většinu zemí katastrofa. Umíte si představit, co zde nakonec bude z oněch asi 150 Afghánců, které přivezla minulá vláda? A nejhorší to samozřejmě bude pro už tak invazí velmi přetížené země.

Evropský parlament a Rada Evropské unie přijaly nařízení, kterým se zřizuje agentura pro azyl na úrovni EU. Ti, kdo jsou u moci, to považují za přirozený krok v rozvoji nadnárodní a společné migrační politiky pro celou Evropskou unii, kde jednotlivé země v praxi ztrácejí stále více suverenity. Nyní tedy přišly všechny státy EU o vlastní suverenitu i v oblasti azylu.

„Cílem azylové politiky Unie je vytvořit společný evropský azylový systém, který bude v souladu s hodnotami a humanitární tradicí Unie a bude se řídit zásadou solidarity a spravedlivého sdílení odpovědnosti,“ uvádí se v nařízení o Azylovém úřadu EU. Solidarita a sdílení zodpovědnosti jsou samozřejmě ony nám již dobře známé kvóty, jen jinak pojmenované. Tentokrát však již minulou vládou schválené.

V tiskové zprávě Rada uvedla, že transformace bývalého Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) na „plnohodnotnou agenturu“ se provedla s cílem zlepšit uplatňování azylové politiky v rámci EU. To samozřejmě znamená, že direktivně již budeme nuceni přijímat kohokoli, koho nám EU přidělí. Věřím, že nová vláda poslechne bez odmlouvání.

„Azylový úřad odpovídá za zlepšení fungování společného evropského azylového systému tím, že členským státům poskytuje zvýšenou operativní a technickou podporu a přispívá k jednotnějšímu posuzování žádostí o mezinárodní ochranu,“  uvádí se v prohlášení.

Nařízení také uvádí, že nová agentura bude úzce spolupracovat s vnitrostátními orgány v členských státech, odpovědnými za otázky azylu a přistěhovalectví, jakož i s Evropskou komisí. Bude také spolupracovat mimo jiné s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a dalšími příslušnými organizacemi.

„Společná azylová politika založená na úplném a komplexním uplatňování Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 ve znění Newyorského protokolu ze dne 31. ledna 1967 je součástí cíle Unie spočívajícího v postupném vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva otevřeného státním příslušníkům třetích zemí nebo osobám bez státní příslušnosti, kteří žádají o mezinárodní ochranu v Unii.“ uvádí se dále.

Připomínám, že EU zároveň schválila nejen „klimatické uprchlíky“, ale dokonce i ty ekonomické. Každý Afričan tak bude legální a dokonce zřejmě bude fungovat i nějaká pravidelná doprava do zemí, které budou „Novoevropany“ přijímat. Azyl totiž drtivá většina zájemců získá již v zemi původu.

Zastánci společné evropské migrační politiky tvrdí, že je nezbytné, aby se s žadateli o azyl zacházelo ve všech členských státech stejně a že všude musí platit stejná pravidla a minimální normy pro posuzování žádostí o azyl. Některé země EU jsou dnes mnohem restriktivnější než jiné, pokud jde o schvalování žádostí o azyl. Nyní už budou podmínky azylu sjednoceny.

Připomínám, že letos na jaře byl schválen tzv. Evropský pilíř sociálních práv, na jehož základě nyní může EU sjednotit dávky tak, jako je to již dlouho v plánu. Pokud musí být podle migračního paktu všude v EU stejné azylové podmínky, pak to bude samozřejmě vyžadováno  ve všech ohledech.

Mnohé členské státy tak nyní budou nuceny přijímat velké množství přistěhovalců z třetího světa proti své vůli. Kritici se také obávají, že vnitrostátní  pravomoc členských států je stále více narušována ve prospěch regulačních rámců na nadnárodní úrovni, a že je pro jednotlivé země stále obtížnější rozhodovat o svých vnitřních záležitostech bez vlivu EU.

Staneme se za deset let díky politice EU dalším Švédskem? Se současnou vládou je to více než pravděpodobné…

 

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 5 Průměrně: 5]

One thought on “EU přijala společný pakt o azylu – může tak podnítit masovou invazi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout