Zvrácenost Bundeswehru – zvrhlé devianty vítá a povyšuje; vojáky podporující ochranu Evropy trestá

Zvrácenost Bundeswehru – zvrhlé devianty vítá a povyšuje; vojáky podporující ochranu Evropy trestá

Zvrácenost Bundeswehru ovšem odráží i zvrácenost celkové politiky EU a většiny evropských vlád. Zatímco jsou podporovány „hodnoty“ jako vítání invazních vojsk, islamizace, LGBTQI a genderová propaganda, tak skutečné hodnoty, k nimž patří i ochrana vlastního kontinentu, jsou považovány za extremismus.

Zvrhlý deviant, který se v televizi veřejně chlubí svými sexuálními orgiemi a předvádí nová prsa, implantovaná v rámci změny pohlaví, je zcela v pořádku. Podobné týpky Bundeswehr vítá s otevřenou náručí a jejich eskapády záměrně ignoruje. Pokud však máte „závadné“ názory a lajkujete nesprávné příspěvky, můžete se dočkat propírání v médiích i patřičného potrestání.

O to šílenější je tato skutečnost ve světle faktu, že ji podporuje právě Bundeswehr. Německo tak opět potvrzuje, že se od dob Hitlera nijak nezměnilo. I tehdy nebylo žádoucí bránit Evropu, ale obsadit ji a globalizovat…

Anastasii Biefangové se líbí pozornost médií. První transgender velitelka Bundeswehru je vyhledávaným partnerem všude. Ve své roli místopředsedkyně „QueerBw“ již poskytla rozhovory pro SWR, WDR a Deutschlandfunk Kultur. Tento 47letý muž také náhle učinil Bundeswehr, který je tak nenáviděný, atraktivním pro kulturní scénu.

Bodeho muzeum v Berlíně nedávno požádalo 62 významných žen, aby interpretovaly historické sochy pro interdisciplinární výstavu. Jednou z nich byla Biefangová, která nedávno vzdala hold Bernardinu Camettimu v díle „Diana jako lovec“.

V loňském roce oslavila své poslední povýšení jako velitelka informačního praporu ve Storkowě za přítomnosti různých médií s barevným jednorožcem. Biefangová je proto často vidět na veřejnosti. A ráda se předvádí. To by mělo být známo i vedení Bundeswehru.

17. dubna 2021 se na Youtube kanálu objevil úžasný rozhovor drag queen Jurassiky Parkové, civilním jménem Mario Olszinski. Host: Důstojník Bundeswehru Anastasia Biefang. 47letý muž si tam povídal o každodenních záležitostech, ale na světlo vyšly i pikantní věci.

Video je pouze v němčině.

 

Transka odhalila více podrobností o svém bohatém sexuálním životě. Často se vyskytuje na párty „Fuck Your Gender“ série „The Nipple Liberation Army“. „Jsem v kolektivu. Děláme si vlastní sex-pozitivní večírky. To je v pohodě, že?“

Neměla také problém představit svá prsa moderátorovi po změně pohlaví. „Můžeš se dotknout jednoho prsa,“ řekla moderátorce – drag queen, která seděla naproti ní. „Můžu se jich potom dotknout?“ zeptala se zvědavě. „Samozřejmě!“ Moderátorka: „Už jsem viděla vaše prsa a jsou velmi krásná.“

To nevyhnutelně vede k otázce: Jsou prohlášení učiněna v souladu s požadovaným vzhledem vojáka? Nepoškodí to vnější obraz Bundeswehru a jeho důstojnického sboru? Koneckonců, Biefangová vděčí za svou význačnost v neposlední řadě svému zaměstnavateli, protože právě tam se její genderová identita stala politickým tématem mnoha médií.

Pro vojáka – zejména v hodnosti podplukovníka, jako Biefangová – platí zásada umírněnosti. Paragraf 17 zákona o vojácích o chování během služby a mimo službu stanoví:

„(1) Voják je povinen zachovávat kázeň (…). (2) Jeho chování musí být v souladu s pověstí Bundeswehru, jakož i s respektem a důvěrou, kterou jeho služba vojáka vyžaduje. (…) Mimo službu se voják musí chovat mimo oficiální ubytování a zařízení takovým způsobem, aby vážně nenarušil pověst Bundeswehru nebo respekt a důvěru, kterou vyžaduje jeho oficiální postavení.“

Kromě toho odstavec 10 článku 6 vyžaduje:

„Důstojníci a poddůstojníci, uvnitř i vně služby, zachovávají zdrženlivost ve svých prohlášeních, pokud je to nezbytné pro udržení důvěry jako nadřízených.“

Dodržovala Anastasia Biefang vždy veřejně tyto pokyny?

Bundeswehr nechce učinit prohlášení  „z důvodů ochrany soukromí“, jak oznámila mluvčí ministerstva obrany.

Ale jak to vypadá obecně, pokud odhlédneme od Biefangové? Jaký je názor Bundeswehru na taková provokativní prohlášení, když jde o někoho, kdo je veřejnosti znám jako voják? I zde Bundeswehr víceméně mlčí. Je to prý personální záležitost. „Nemohu komentovat hypotetické otázky.“

To je zajímavé, protože v jiném případě bylo ministerstvo obrany mnohem méně mlčenlivé. A to navzdory skutečnosti, že se jednalo pouze o „lajky“ na sociálních médiích a ne o osobní prohlášení. To se týká aféry podplukovníka Marcela B., který se loni stal terčem různých médií, protože se mu líbily fotky lidí na Instagramu, kterým se zase líbily špatné knihy.

Například známý podplukovníka doporučil knihu z nakladatelství Antaios a dostal za ni od B. lajk. B se také líbil příspěvek se sloganem „Braňte Evropu“. Podobné „zločiny“ se staly politickým tématem, protože důstojník byl mimo jiné zodpovědný i za aktivity Bundeswehru na sociálních sítích. Důraz je kladen na „byl“, protože krátce po prvních zprávách byl B. těchto úkolů zbaven.

Ale to není všechno. Ministerstvo obrany ihned ujistilo zvídavá média a Twitter: „Okamžitě jsme zahájili vyšetřování poté, co jsme obdrželi důkazy o aktivitách této osoby. Osoba již není pověřena úkoly v oblasti sociálních médií.“

Další podrobnosti sice nelze z právních důvodů komentovat, ale: „V zásadě platí následující: V celém Bundeswehru, bez ohledu na postavení nebo místo služby, platí linie nulové tolerance ministra obrany vůči extremismu nebo pochybnostem o nezbytné ústavní věrnosti.“

Opakované dotazy na Bundeswehr, jak ospravedlňují takové nerovné zacházení, zůstávají bez odpovědi . Proč se ochrana osobnosti vztahuje na důstojníka, který je v očích veřejnosti tak prominentní jako Biefang, ale ne na Marcela B.?

Mluvčí ministerstva obrany to podle očekávání vidí jinak. „Nevidím vůbec žádné nerovné zacházení.“

V případě Marcela B. ministerstvo obrany věc veřejně kritizovalo a veřejně oznámilo vyšetřování důstojníka. K verbálním eskapádám Anastasie Biefangové  pouze Bundeswehr říká, že se k nim nebude vyjadřovat. Je to rovné zacházení?

Chtělo by to se zeptat mluvčí ministerstva obrany, která jako námořní důstojník sama podléhá zákonu o vojácích, co si myslí o odstavci 13. Tento odstavec zní: „Voják musí říkat pravdu v oficiálních záležitostech.“

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 4 Průměrně: 5]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.