Ve spolkové zemi Hesensko si mohou muezzíni vyřvávat bez omezení

Ve spolkové zemi Hesensko si mohou muezzíni vyřvávat bez omezení

Většina Evropanů vůbec netuší, že vyřvávání muezzína z mešity je veřejnou proklamací nadvlády islámu. Má tedy neskonale větší význam, než kdokoli z vás jen tuší. To je také důvod, proč proti tomuto projevu islamizace daného území tak silně protestují i někteří němečtí odpůrci islámu a to za podpory AfD.

V některých spolkových zemích je zapotřebí k tomu, aby mohl muezzín vyřvávat z mešity, povolení. Pak záleží vždy jen na rozhodnutí daného zastupitelstva obce, zda toto povolení vydá nebo ne. Jsou-li v něm v převaze Zelení a socani, pak zpravidla vyřvávání muezzína povolí.

Nicméně vláda Hesenska rozhodla, že v obcích náležejících do této spolkové země si mohou zcela bez povolení vyřvávat muezzíni jak libo. A to i tehdy, kdy by proti tomuto projevu nadvlády islámu protestovali třeba všichni nemuslimové v dané obci.

„Pro muslimské volání k modlitbě, ať už s reproduktory nebo bez nich, není vyžadováno žádné povolení, jak se domnívají tazatelé. Povolení proto nebyla udělena, a proto nemohou být odebrána ani zrušena,“ odpověděla černozelená vláda na zásadní otázku skupiny AfD na to, jak je možné, že si nyní vyřvávají muezzíni v mešitách v této spolkové zemi bez povolení místních radnic.

Ve vysvětlujícím prohlášení se uvádí, že reproduktory používané pro islámské volání k modlitbě byla neschválená zařízení. Vláda nemá přehled o tom, v jakých hesenských obcích muezzin volá, neboť mešity v této činnosti nijak neomezuje.

AfD si ve svém dotazu postěžovala, že islámské volání často přichází s masivním nesouhlasem ze strany postiženého nemuslimského obyvatelstva, které vnímá volání muezzinů jako výraz islámské dominance a porušení vlastní náboženské a kulturní identity.

Opoziční strana také uvedla, že muezzinovo volání není žádným projevem náboženské svobody, ale nadvlády. Hesenská vláda to však viděla jinak: „Ve společnosti, která dává prostor různým přesvědčením, není právo být ušetřen kontaktu s deviantními prohlášeními víry nebo náboženskými symboly, a to ani z hlediska takzvané negativní náboženské svobody.“

Tedy tím vláda Hesenska schvaluje volání, v němž se ozývají oznámení, že není jiného boha, než Alláha nebo ono známé, obligátní „Allahu akbar“, což je pokřik, který si – zcela oprávněně – většina těch, kdo musí nedobrovolně vyřvávání muezzína poslouchat, spojí s islámským terorismem. A právě tento pokřik je nedílnou součástí pátečních výkřiků muezzina z jakékoli mešity…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 5 Průměrně: 5]

2 thoughts on “Ve spolkové zemi Hesensko si mohou muezzíni vyřvávat bez omezení

  1. Když slyším Alláhu akbar, tak rozumím “ rychle, k zemi”.
    Jestli si někdo myslí, ze bude stát kostel vedle mešity a synagogy a bude pestro, tak rozhodně ne.
    Poteče jedině červená, a to NECHCI.
    ?

  2. Demonstrativní džhád, spolu s minaretem dává najevo dominanci Al aha nad kafíry. Nejspíše Zelení, Piráti a podobné strany se chystají na konverzi, v is lamu mají zalíbení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout