Další konspirační teorie je pravdou: Mezinárodní zdravotní experti potvrdili, že Bill Gates vládne světu (video)

Další konspirační teorie je pravdou: Mezinárodní zdravotní experti potvrdili, že Bill Gates vládne světu (video)

Další konspirační teorie se ukázala být prokazatelnou pravdou. Všem velmi hlubokým spáčům se začíná stále více rozpadat jejich domeček z karet. Pokud tedy nejsou natolik zaslepení, že pravdu vidět nechtějí. Mnohým by se totiž zhroutily i jejich iluze o některých politicích, rádoby odbornících či médiích.

To, o čem píše například Kennedy v knize „Skutečný Anthony Frauci“, již potvrzují i mnozí odborníci. Napojení tandemu Gates – Fauci je také známé, i když nová zpráva, vydaná dokonce mainstreamovým serverem Politico, hovoří navenek pouze o Gatesovi. Jenže v tomto případě se zdá, že v čele celé falešné pandemie byl právě tento tandem. Bezpochyby je to však právě Bill Gates, kdo je v popředí všeho.

Ovšem nezapomeňme na jeden na alternativě již poměrně známý fakt. Bill Gates není na nejvyšší příčce mezi tzv. „světovládnými elitami.“ O Gatesovi se od samého začátku, co se objevil jako veřejná osoba, hovoří jako o pravé ruce Rockefellerů.

Ve zprávě zveřejněné v Politico američtí a evropští úředníci a globální zdravotní experti připustili, že Bill Gates od samého začátku vede globální reakci na COVID.

 • 14. září 2022 vydalo Politico zvláštní zprávu založenou na čtyřech desítkách rozhovorů s americkými a evropskými úředníky a globálními odborníky na zdraví, kteří uznávají, že Bill Gates vede globální reakci na COVID.
 • Čtyři veřejné zdravotnické organizace – Bill & Melinda Gates Foundation, GAVI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) a Wellcome Trust – rychle převzaly vedení v globální reakci na pandemii, a přestože všechny čtyři tvrdí, že jsou nezávislé organizace, ve skutečnosti jsou všechny založeny a/nebo financovány Gatesem
 • V prvních dnech vypuknutí epidemie začaly Gates Foundation, GAVI, CEPI a Wellcome Trust koordinované úsilí s cílem najít výrobce vakcín, financovat testování, léčbu léky a očkování mRNA a spolupracovat se Světovou zdravotnickou organizací na vytvoření globálního distribučního plánu. 
 • Gates není způsobilý vydávat zdravotní doporučení a nikdy nebyl zvolen, aby zastupoval veřejnost.
 • Gates využil svého bohatství, vlivu a důvtipu, aby se dostal do pozice diktovat globální zdravotní politiku pro svůj vlastní finanční zisk.

Myšlenka, že Bill Gates nepatřičně ovlivňuje globální zdraví, byla vždy zpochybňována a odmítána jako bláznivá konspirační teorie. Ale stejně jako mnoho jiných věcí se tato konspirační teorie nyní ukazuje jako nezpochybnitelný fakt.

14. září 2022 Politico zveřejnilo podrobnou zvláštní zprávu založenou na „čtyřech desítkách rozhovorů s americkými a evropskými úředníky a specialisty na globální zdraví“ s názvem „Jak Bill Gates a jeho partneři převzali globální reakci na COVID“.

Organizace Four Gates monopolizují globální reakci na COVID

Podle Politico se čtyři organizace veřejného zdraví – Bill & Melinda Gates Foundation, GAVI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) a Wellcome Trust – rychle ujaly vedení v globální reakci na pandemii, a přestože všechny čtyři tvrdí, že jsou nezávislé organizace, jsou ve skutečnosti úplně všechny založeny a/nebo financovány Gatesem.

Když udeřil Covid-19, světové vlády nebyly připraveny,“ píše Politico. „Zatímco nejmocnější národy se dívaly dovnitř, čtyři nevládní globální zdravotnické organizace začaly plánovat boj na život a na smrt proti viru, který nezná hranice.

Podle sedmiměsíčního vyšetřování novinářů POLITICO v USA a Evropě a německých novin WELT následoval stálý, téměř nezastavitelný přesun moci z ohromených vlád na skupinu Gatesových neziskovek..

Tyto čtyři organizace, vyzbrojené odbornými znalostmi, zmocněnými kontakty na nejvyšších úrovních západních zemí a posíleny dobře zavedenými vztahy s výrobci léků, přebíraly úkoly, které často vykonávaly vlády – avšak bez odpovědnosti vlád.

Šest poznatků z vyšetřování Politico

V prvních dnech vypuknutí, zatímco vlády stále diskutovaly o závažnosti propuknutí, nadace Billa a Melindy Gatesových, GAVI, CEPI a Wellcome Trust zahájily koordinované úsilí o identifikaci výrobců vakcín, testování, léčby a injekcí mRNA. Tyto organizace začaly financovat a rozvíjet globální distribuční plán ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací. V postranním panelu Politico zdůrazňuje šest klíčových zjištění z jejich výzkumu:

 • 1 Tyto čtyři organizace utratily od roku 2020 na COVID téměř 10 miliard dolarů – tolik jako přední americká agentura pověřená bojem proti COVID v zahraničí.
 • 2 Organizace společně darovaly 1,4 miliardy dolarů Světové zdravotnické organizaci, kde zahájily hlavní iniciativu distribuce nástrojů COVID-19. Tento program nedosáhl svých původních cílů.
 • 3 Vedoucí představitelé organizací měli bezprecedentní přístup k nejvyšším úrovním vlády a utratili nejméně 8,3 milionu dolarů za lobbování u zákonodárců a úředníků v USA a Evropě.
 • 4 K těmto čtyřem organizacím se jako zaměstnanci připojili představitelé USA, EU a WHO, kteří jim pomohli upevnit jejich politické a finanční vazby ve Washingtonu a Bruselu.
 • 5 Vedoucí představitelé čtyř organizací se zavázali odstranit mezeru ve spravedlnosti. Během nejhorších vln pandemie však země s nízkými příjmy zůstaly bez vakcín.
 • 6 Vedoucí představitelé tří ze čtyř organizací tvrdili, že odstranění ochrany duševního vlastnictví není nutné ke zvýšení dodávek vakcín – což by podle aktivistů pomohlo zachránit životy.

Nekvalifikovaný a nevolený

Jak uvádí Politico, díky Gatesově lobování a finančnímu vlivu se mezinárodní reakce na COVID rychle přesunula z jednotlivých vlád na „soukromě kontrolovanou globální skupinu odborníků z neziskovek“.

V USA prezident Biden vyčlenil 500 milionů dolarů jen pro CEPI ve svém pětimiliardovém rozpočtu na COVID, toto rozhodnutí zatím čeká na schválení Kongresem. Ale, jak poznamenává Kate Elder, hlavní poradkyně pro politiku vakcinace v kampani Lékařů bez hranic:

Co opravňuje Billa Gatese k tomu, aby radil americké vládě, kam investovat její… obrovské zdroje?

Lawrence Gostin, profesor na Georgetown University, který se specializuje na právo veřejného zdraví, řekl Politico:

Myslím, že bychom se měli velmi znepokojovat. Abych to uvedl do extrému, peníze si mohou koupit vliv. A to je nejhorší druh vlivu. Nejen proto, že jde o peníze – i když to je důležité, protože peníze by neměly diktovat politiku – ale také proto, že jde o přednostní přístup za zavřenými dveřmi.

Je to antidemokratické, protože je to mimořádně neprůhledné a neprůhledné pro obyčejné lidi, komunity a občanskou společnost.

Gates „vlastní“ WHO

Mnozí poukázali na to, že Gates má významný vliv na rozhodnutí WHO prostřednictvím svých mnohamiliardových darů WHO. V září 2021 Astrid Stuckelbergerová, Ph.D., zasvěcená osoba WHO, vysvětlila, jak je WHO ve skutečnosti ovládána Gatesem, který zase diktuje politiku pro svůj vlastní finanční zisk.

Ze čtyř organizací, na které se Politico zaměřuje, je možná nejdůležitější GAVI, Vaccine Alliance. Společnost GAVI byla založena Gatesem a sídlí ve Švýcarsku. V roce 2009 byla GAVI uznána jako mezinárodní instituce a byla jí udělena plná imunita, včetně kvalifikované diplomatické imunity, což je mimořádně zvláštní, vezmeme-li v úvahu, že organizace nemá žádnou politickou moc pro ospravedlnění diplomatické imunity.

Ještě podivnější je, že klauzule o imunitě GAVI sahají i za hranice diplomatů. Imunita GAVI pokrývá všechny aspekty zapojení, včetně kriminálních obchodních jednání. Stejně zvláštní je i to, že GAVI je zcela osvobozena od daní.

GAVI si v podstatě může dělat, co chce, bez následků. Policie ani nemůže vyšetřovat GAVI nebo shromažďovat důkazy, pokud byla zapojena do trestního vyšetřování. Tak jsou dobře chráněni. A podle Stuckelbergerové je GAVI entitou, která skutečně řídí WHO.

Podle Stuckelbergerové Gates v roce 2017 požádal o umístění do Výkonné rady WHO – jako členský stát – zdánlivě proto, že jí dává tolik peněz. Neexistuje žádný důkaz, že Gates někdy oficiálně získal status členského státu, ale zdá se, že si vysnil alternativní mocenskou hru.

Stuckelbergerová poukázala na to, že Gates a WHO uzavřeli tripartitní dohodu se Swissmedic, švýcarským Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv, což je velmi neobvyklé. Takže když Gates nebyl zvolen jako národní stát jednoho muže, v podstatě uzavřel tripartitní smlouvy s členskými státy a WHO, což ho v podstatě staví na roveň WHO!

Kuriozitou, která naznačuje, že Gates je buď skutečnou mocí WHO, nebo má stejnou moc jako WHO, je skutečnost, že Gates soustavně jako první oznamoval, co musí svět udělat pro boj s pandemií, a že WHO poté vyhlásila totožné poselství, kterým se pak musely členské státy řídit.

Ale kdo je sakra Gates, aby vedl globální zdraví a kontrolu pandemie? On je nikdo. Nemá žádné lékařské vzdělání. Je naprosto nekompetentní vyjadřovat se ke zdravotním otázkám. Nemá ani vysokou školu. A nikdy nebyl zvolen, aby zastupoval lid v jakékoli funkci.

V zásadě máme co do činění s bohatým jedincem, který našel způsob, jak neoficiálně monopolizovat rozhodovací pravomoc globální zdravotnické autority, aby se obohatil, což je více než šílené.

WHO se podílela na Gatesově vzestupu k moci

Gatesův vliv na WHO je nepochybně důvodem, proč WHO v první řadě nechala tyto čtyři Gatesem financované skupiny vést globální reakci na COVID. Jak uvádí Politico:

WHO se podílela na vzestupu skupin k moci. Všichni měli dlouhodobé vazby na globální zdravotnickou organizaci. Správní rady CEPI i Gavi mají speciálně určeného zástupce WHO.

Mezi skupinovým zaměstnáváním a prací WHO existují také otočné dveře: bývalí zaměstnanci WHO nyní pracují v Gatesově nadaci a CEPI; někteří, jako Chris Wolff, zástupce ředitele pro partnerství zemí v Gatesově nadaci, zastávají důležité funkce.

Velká část vlivu skupin ve WHO je prostě o penězích. Od vypuknutí pandemie v roce 2020 organizace Gates Foundation, Gavi a Wellcome Trust společně věnovaly WHO více než 1,4 miliardy dolarů – což je výrazně větší částka než většina ostatních oficiálních členských států, včetně Spojených států a Evropské komise, jak uvádí WHO. 

Jedna věc by byla, kdyby tyto organizace skutečně odvedly vynikající práci. Ale neodvedly. Nezávislé vyšetřování newyorské poradenské firmy Dalberg Global Development Advisors zjistilo, že iniciativa Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) vytvořená Gatesovými skupinami selhala na všech frontách.

Navzdory rozpočtu 23 miliard USD12 ACT-A pořídila pouze 16 % z cílového počtu testů pro země s nízkými a středními příjmy a z 245 milionů ošetření, která měla být poskytnuta zemím s nízkými a středními příjmy, jim bylo poskytnuto pouze 8 milionů. Podobně ze 2 miliard injekcí COVID, které měly být dodány do konce roku 2021, jim bylo podáno pouze 319 milionů dávek.

Zde lze samozřejmě zkonstatovat, že nedodání podvodných testů a nebezpečných léčebných genových přípravků  mRNA bylo pro tyto země požehnáním. Faktem však je, že tyto organizace zdaleka nejsou excelentní a v dosahování mnoha svých stanovených cílů naprosto selhávají.

Slibují příliš mnoho a neplní, co slibují. Jsou ochotny případně obětovat životy, aby si udržely kontrolu nad ziskovými patenty. A i když víceméně tyto organizace samy utvářejí globální reakci na pandemie, není nikdo, kdo by je hnal k odpovědnosti za jejich neúspěchy.

Co Politico vynechalo

Zpráva Politico, i když je rozsáhlá, stále vynechává řadu klíčových částí skládačky. Například: 

 • Zdá se, že SARS-CoV-2 je záměrná biologická zbraň.
 • Nadace Billa a Melindy Gatesových pomohla organizovat Event 201, cvičení připravenosti na pandemii v říjnu 2019, které prorocky předpovědělo COVID-19 – a potřebu masivní propagandistické a cenzurní kampaně k potlačení „konspirací“ o viru.
 • Gates v září 2019 koupil více než 3,1 milionu akcií společnosti BioNTech za 55 milionů dolarů.  V té době společnost BioNTech pracovala na imunoterapiích rakoviny a dalších chronických onemocnění specifických pro pacienty. V polovině března 2020 se BioNTech spojil se společností Pfizer na vývoji vakcíny mRNA proti COVID. V srpnu 2021 dosahovala Gatesova investice do budoucna 1,7 miliardy dolarů.
 • Gatesova nadace financovala EcoHealth Alliance17, organizaci podezřelou z účasti na vývoji SARS-CoV-2.
 • Gatesova nadace také financovala univerzitu v Severní Karolíně (UNC) nejméně 56 různými granty, kde Ralph Baric, Ph.D., prováděl výzkum zisku z funkce v kontextu vývoje SARS-CoV-2. Baric také spolupracoval s EcoHealth Alliance a Wuhanským virologickým institutem (WIV).

Jak Chudov poznamenal ve svém závěrečném slovu:

Nicméně samotné vydání tohoto článku má velký význam. Věci, které většina z nás zná a o kterých mluví, se objevují v takzvaném „mainstreamovém tisku“ – samozřejmě poté, co již byly škody napáchány.

Virus byl uvolněn, miliony zemřely, více než miliarda mladých lidí byla násilně očkována pod falešnou záminkou. Když už je pozdě cokoliv měnit, Politico konečně prohlašuje, co je zřejmé. Přesto je to lepší než nic.

Téměř vše v článku Politico bylo známo již před rokem. Kde bylo tehdy Politico?  Bylo zaneprázdněno vybíráním vládních peněz na reklamu na vakcínu COVID. Pandemie byla zločin, ne nehoda.

Gates-Fauciho schéma očkovat svět

Gates však není v tomto inscenovaném dramatu zdaleka jediným nepřítelem. Dalším klíčovým hráčem je Anthony Fauci. Je ironií, že Gates tvrdí, že „si odnesl hlavní nápor spiknutí COVID“, protože Evropané Fauciho neznají. Nedávno řekl magazínu Fortune:

„Byl to docela fenomén; tady v USA se to soustředilo na mě a Tonyho Fauciho a na mezinárodní úrovni jsem to byl spíš já, protože nevěděli, kdo Tony je – to mu opravdu chybělo!“

Ale zatímco se Gates snaží vtipně odmítnout obavy lidí z jeho nepatřičného vlivu na jejich zdraví, není nouze o důkazy, že ve skutečnosti tahá za nitky, na které ani zdaleka nemá kvalifikaci.

Zřejmý je i Gatesův plán plně převzít WHO a skrz něj nakonec přes pandemickou smlouvu i kontrolu nad všemi rozhodnutími o zdravotní péči po celém světě. 

V roce 2000 Fauci a Gates dosáhli dohody o kontrole a rozšíření globální společnosti vyrábějící vakcíny, která vyvrcholila v roce 2021 plánem dát každému muži, ženě a dítěti na planetě experimentální injekci COVID. Spolupráce Gatese a Fauciho je podrobně popsána v nejprodávanější knize Roberta F. Kennedyho Jr. Skutečný Anthony Fauci. Video na začátku tohoto článku shrnuje jejich společný projekt.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 11 Průměrně: 5]

5 thoughts on “Další konspirační teorie je pravdou: Mezinárodní zdravotní experti potvrdili, že Bill Gates vládne světu (video)

 1. O činnosti B. Gatese ve vztahu covid bylo už napsáno a natočeno dost i o spojení a financování spol. BioNTech a Pfizer a WHO atd. Stále to bylo vyhlašováno za hoax a lži. Že je Gates zločinec nemůže být pochyb. Hlavně je zcela bezpředmětné doufat, že bude nějak potrestán. Jeho peníze jsou všemocné.

 2. že tato zrůda Gates vládne světu se mě zdá jako “ totální békovina”. Je to jen další z nastrčených figur, které prostřednictvím peněz plní zadané úkoly ke snížení počtu obyvatel na Zemi, zejména jeho zvrácené použití vakcín na bezbranných a neinformovaných ženách a mladých dívkách v Africe. Normální člověk s miliony mrtvol na svém kontě by nemohl v noci spát, ale on se pořád směje, což svědčí, že se nejedná o člověka, ale naprogramovaného biorobota s vyzáží člověka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout