Skutečně má ombudsman zastupovat pouze menšiny, jak si to myslí neziskovky?

Skutečně má ombudsman zastupovat pouze menšiny, jak si to myslí neziskovky?

Dnes jsem narazila na článek, v němž si neziskovky stěžují na ombudsmana Stanislava Křečka. Ten se parazitním neziskovkám nelíbí zejména proto, že nazývá věci pravým jménem a netrpí zhoubnou politickou korektností. Hovoří rozhodně za většinu občanů, ostatně, menšin se dnes zastává kdekdo – od stovek velmi slušně vykrmovaných vysoce ziskových neziskovek přes vlády (ať už je u vesla kdokoli) až po EU.

Ovšem většiny se nezastane vůbec nikdo. Ale buďme konkrétní a poukažme si na to, co údajně neziskovkám (mezi nimiž figuruje i Romea) vadí především. Cituji konkrétně z vyjádření „Člověka v plísni“:

Ombudsman Křeček veřejně ponižuje romské rodiny, přisuzuje jim kolektivní negativní vlastnosti, projevuje se více jako pravicový, konzervativní populista než jako jmenovaný šéf úřadu na ochranu občanů…

A podobně se vyjádřil také Senát a EK, cituji:

Podle Senátu se „dopouští předsudečných a xenofobních výroků na adresu menšin a uprchlíků. Zvlášť rezonovalo prohlášení Křečka, že Romové nemají problém s bydlením kvůli diskriminaci, ale proto, že „devastují bytový fond a přeměňují části obcí ve vyloučené lokality“. Tento výrok v únoru znepokojil také Evropskou komisi, která po ombudsmanovi žádala vysvětlení.“

Co říkáte na výrok Senátu? Tento výrok je jen důkazem, že Senát by měl být – podobně jako nikým nevolená EK a celá EU – zrušen, neboť jen potvrdil, že jde proti většině občanů.

Podle výroku Senátu, resp. EK vadí to, že p. Křeček říká pravdu. Nebo snad nejsou byty, které dostává jisté etnikum tak nějak automaticky, velmi často vybydleny? A nevznikají snad v jistých lokalitách ghetta? Všichni nějaké takové ghetto známe. A je asi jedno, ve které části republiky žijeme.

Senát tak jen dokazuje nejen svoji zbytečnost, ale i škodlivost. Stejně jako všechny neziskovky, které by neměly být v žádném případě dotovány z peněz daňových poplatníků. Ostatně, těch cikánských je více než 100 a za 30 let se jim nepodařilo většinu tohoto etnika jakkoli integrovat. Ti, kteří se skutečně dokázali integrovat, jsou ve skutečnosti jen menšinou, ale na druhé straně již jen fakt, že onu integraci (i bez neziskovek) zvládli ukazuje, že se lze přizpůsobit.

Ostatně, integrace ani není v zájmu oněch neziskovek, protože pak by nemohly tvrdit, že „jsou zapotřebí.“ Ovšem Brusel dá dotace každému, kdo se odvolává na „zájmy menšin“ – a je celkem jedno, zda jde o menšiny etnické nebo sexuální (LGBTQIA).

Stanislav Křeček je tedy zřejmě prvním ombudsmanem, který velmi dobře chápe, jaký je jeho úkol. Nemá za úkol protěžovat menšiny na úkor většinové společnosti, jako to bylo u nás dosud běžné, ale má pomáhat komukoli, bez ohledu na jeho etnický původ. Ostatně, různých menšin se zastávají stovky velmi slušně dotovaných vysoce ziskových neziskovek, ombudsmana tak paradoxně potřebují především ti občané, kteří jinak nemají nikde jinde než právě v tomto úřadě zastání.

Pan Křeček by tedy rozhodně neměl být ze svého postu „odejit,“ neboť byl zcela demokraticky zvolen a má proto právo také svůj mandát dokončit. Tak, jak jej dokončila u lidí velmi neoblíbená Šabatová. Jenže šla na ruku všem těmto řvoucím neziskovkám, což ji na jejím postu udrželo.

Kdo by ovšem měl být co nejdřív zbaven tučných penězovodů jsou právě ony neziskovky, které dlouhodobě prokázaly, jak jsou zbytečné. Dlouhých 30 let tvrdí, že „integrují“ jistou menšinu, která po mnoho staletí po celé Evropě ukázala, že je většinově neintegrovatelná.

A ta malá integrovaná část jejich populace na svoji integraci žádné neziskovky nepotřebovala, většinou se jedná o jedince, kteří se zvládli integrovat tak nějak přirozeně, někdy i v několikáté generaci.

Mimochodem, níže se můžete podívat na seznam cikánských neziskovek působících na území ČR, který je ovšem 8 let starý, takže dnes jich zřejmě bude víc. Zdá se vám, že tato menšina k nim potřebuje i ombudsmana?

• Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

• Oddělení kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny

• Sekretariát Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny

• Výbor pro spolupráci se samosprávami a koncepci romské integrace

• Výbor pro Evropskou Platformu a Dekádu romské inkluze

• Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách

• Komise pro vybudování Památníku romského holocaustu

• Platforma pro začleňování Romů

• EU Roma Network

• Výbor expertů pro romské záležitosti při Radě Evropy

• Národní demokratický institut pro vedoucí národních romských agentur

• Evropské centrum pro prevenci a kontrolu přenosných nemocí mezi Romy

Koncepce, strategie:

• Koncepce romské integrace na období 2010-2013

• Koncepce romské integrace na období 2014-2017

• Zpráva o stavu romské menšiny v ČR

• Materiální a sociální revitalizace sociálně vyloučených lokalit

• Monitoring situace romských komunit v ČR

• Podpora terénní práce

• Podpora romských poradců pro obce s rozšířenou působností

• Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

• Strategie podpory sociálně vyloučených romských komunit při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

• Ethnic Friendly zaměstnavatel

• Akční plán pro Romy a Sinty

• Deklarace o narůstajícím anticiganismu a rasistických útocích proti Romům v Evropě

• Evropský školící program pro romské mediátory

• Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

• Dekáda romské inkluze 2005-2015

• Akční plán Dekády romské inkluze 2005-2015

• Středoevropská romská strategie v rámci Visegrádské čtyřky

Podpora koordinátorů romských poradců

MARE ČHAVE – ASOCIACE ROMSKÝCH OBČANSKÝCH INICIATIV

Cikne Čhave

Čačipen

Český západ

Čhave Jilestar

Čhavorikano lima – Kroužek her a nápadů o.s.

Demokratická aliance Romů ČR

Demokratický svaz Romů

Dětský hudební a taneční soubor CIKNE ČHAVE

Dětský klub 10

DROM – romské středisko

Dům romské kultury o. p. s.

Etnická asociace ETNICA

Hnutí občanské solidarity a tolerance

IQ Roma servis

Kale jakha – Rožnovský svaz Romů

Khetane-Spolu

Klub pomoci Romům

KoCeRo – komunitní centrum Romů, o.p.s.

Komunitní centrum Chánov

Kotec o.s.

KULTURNÍ A ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ ROMŮ

Kulturní svaz občanů romské národnosti

Lačhe Čhave

Liberecké romské sdružení

Muzeum romské kultury Brno

Muzeum romské kultury, o.p.s.

Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace R-MOSTY

Nadace rozvoje občanské společnosti

Nevo dživipen (Občanské sdružení Nový život)

Nevodrom – Sdružení moravských romů

Nevodrom – Sdružení moravských Romů ČR

Nová škola, o.p.s.

o.s. Pardubických Romů

O.S. Romů Integrace NOVUM Chomutov

„Občanské sdružení „“Sdružení Romů sev. Moravy“““

Občanské sdružení Amare Krupka

Občanské sdružení DŽIVAS

Občanské sdružení ESTER

Občanské sdružení olašských Romů

Občanské sdružení pro romský národnostní tisk ČR

Občanské sdružení přátel města Milovic

Občanské sdružení ROMANE ČHAVE

Občanské sdružení Romodrom

Občanské sdružení Romů – NEVO DROM

Občanské sdružení Romů – základní organizace Třebíč

“Občanské sdružení Romů „“ADAM“““

Občanské sdružení Romů Rakovník

Občanské sdružení Spektrum

„Občanské sdružení ŠES-T škola etnicky smíšená – „“Tolerance“““

Občanské sdružení za lidská práva rómských občanů

OPIM – organizace na podporu integrace menšin

OS Galerie Romale

OS Orlických Romů

OS Romů rychnovského regionu

Pomozme olašským Romům

Rada Romů města Chomutova

Ratolest Brno, o.s.

Regionální sdružení DŽENO Ostrava

“Regionální sdružení olašských dětí a mládeže „“FEDER ROMA“““

Romane Čhave

Romane čháve-romští chlapci

Romea

Romské občanské iniciativy ČR

Romská SŠ sociální s.r.o.

RÓMSKÁ UNIE

Romské křesťansko-vzdělávací sdružení Matice romská

RÓMSKÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ – STŘEDISKO PRO LIDSKÁ PRÁVA

Romské občanské sdružení Karlovy Vary

Rómské občanské sdružení mládeže OV Louny

Romské sdružení občanského porozumění

Romské sdružení Savore

Romské sdružení Šluknov

Romské studentské informační centrum Athinganoi

Rozvojové občanské sdružení Tolerance Šumava 2000, o.s.

Sdružení broumovských Romů

Sdružení dětí a mládeže Romů ČR

Sdružení dětí a mládeže Romů ČR

Sdružení DŽENO

Sdružení Chrastavských Romů

Sdružení kolínských Romů

SDRUŽENÍ PŘÁTEL ROMSKÉ KULTURY

Sdružení přátel romské Střední školy sociální

Sdružení Romano jasnica

„Sdružení romských žen Berouna „“BEROMA“““

Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje

Sdružení Rómů a národnostních menšin v České republice

Sdružení Romů a národnostních menšin v ČR o.s.

Sdružení Romů a národnostních menšin v Hodoníně

Sdružení Romů České republiky

Sdružení Romů ČR

SDRUŽENÍ RÓMŮ ČR LOVOSICE

Sdružení Romů Kopidlnska

SDRUŽENÍ ROMŮ MĚSTA LITVÍNOVA

Sdružení Romů města Mostu

SDRUŽENÍ ROMŮ MĚSTA MOSTU

Sdružení Romů v Náchodě

Sdružení Romů v Žádovicích

SDRUŽENÍ SLOVÁCKÝCH ROMŮ

Slovo 21

Sociální sdružení Romů-základní organizace Hodonín

Společenství Romů na Moravě (Romano jekhetaniben andro Morava)

Společnost přátel časopisu Romano Džaniben

Sportovní Federace Romů ČR

Svaz Romů v Břeclavi

Svaz sdružení Romů

Tolerance a občanská společnost (OS Tolerance)

Unie Olašských Romů

Vize Romů Rokycany

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 10 Průměrně: 4.6]

7 thoughts on “Skutečně má ombudsman zastupovat pouze menšiny, jak si to myslí neziskovky?

  1. Všechny tyhle nátlakové, nenažrané a účelově založené neziskovky, nenažrané a krmené proti naší vůli, z našich peněz, je nezbytné vyhladovět tak, že pro ně tzv. nezisková činnost nebude živobytím.

  2. Kolik miliard kazdy rok nas tyhle spolky stoji? A k tomu pripoctete vsechny “podpory”, znicene byty, kradeze, vandalismus, leceni nemoci z koureni, obezity a chlastu, bez cikanu bychom meli dane polovicni!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. /data/web/virtuals/342591/virtual/www/wp-includes/link-template.php on line 409
https://necenzurovanapravda.cz/skutecne-ma-ombudsman-zastupovat-pouze-mensiny-jak-si-to-mysli-neziskovky/">View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings