Ve Francii napadla tlupa muslimů katolický průvod – „Tohle je země Alláha, podřízneme vám hrdlo“

Ve Francii napadla tlupa muslimů katolický průvod – „Tohle je země Alláha, podřízneme vám hrdlo“

Muslimové považují Evropu za jejich území, tedy již dobyté území Alláha. V tomto přesvědčení je navíc ubezpečují i sami Evropané tím, že je na svém území přijímají, vítají další a nechávají je slučovat rodiny. To vše je mnohem viditelnější v islamizovaných zemích jako je Francie, Německo, Švédsko, Belgie nebo Nizozemsko.

Ve Francii jsou již celé oblasti pod nadvládou muslimů, káfiry považují za podřadné a akceptují je většinou jen proto, že si jsou vědomi, že z jejich strany stále přichází povinná džizja – daň podřadného bezvěrce nadřazenému muslimovi. To jsou samozřejmě různé sociální dávky, případně peníze utrácené káfiry za drogy, z jejichž prodeje mnoho muslimů velmi slušně žije.

Jakékoli projevy jiného náboženství jsou pak na těchto převzatých územích zcela neakceptovatelné….

Dále jistá Francouzka popisuje, co zažili při jejich tradičním katolickém průvodu, který organizují každoročně v tomto období.

Incident se odehrál ve francouzském městě Nanterre:

Dnes jsme oslavili neposkvrněné početí v naší farnosti Fontenelles v Nanterre. Při této příležitosti byl večer uspořádán krátký 1 km dlouhý průvod k soše svaté panny s písněmi.

Už po sto metrech, na naší první zastávce, nás začali urážet kolemjdoucí. Pak nás začalo obklopovat několik mladých mužů, celkem deset, kteří se smáli a uráželi nás.

Pak následovaly další a další násilné urážky „děti děvek“, „banda děvek“, pak slova stále více křesťanofobní – „tady to není katedrála“, „vy jste káfiři, nevěřící“ , „rozejděte se, jste nejste tady doma.“

Tváří v tvář nevraživosti těchto mladých lidí jsme se rozhodli pokračovat v průběhu průvodu. Ti se k nám stále přibližovali, urážky byly čím dál horší a naším směrem plivali na zem. 

Otec byl napaden jako první v čele průvodu. Plivli na něho a pak ho polili studenou vodou. Napětí narůstalo a skupina, která nás obklopovala, nás začala fyzicky napadat. „Alláh na koránu, podříznu ti hrdlo!“ 

Otec jim vysvětloval, že jde o procesí zasvěcené panně Marii. „Nedá se nic dělat, zde je země Alláha, rozejděte se“, prohlásili muslimové. Jiná slova pronášeli arabsky, zatímco několik farníků bylo těmito mladými lidmi násilně tlačeno.

Téměř po celou dobu trvání průvodu nás pronásledovali a uráželi sprostými slovy, která jsme se snažili přehlušit písněmi. Nakonec se klid vrátil až po návratu do kostela, kde na nás čekala policejní hlídka, kterou jsme raději předem zalarmovali.

Nikdo nebyl zraněn, ale farníci byli šokováni tímto nevysvětlitelným násilím vůči tradičnímu průvodu, který se konal v dobré náladě, povolený v prefektuře a klasickou cestou. V očích útočníků byla nevysvětlitelná nenávist.

Upřímně řečeno,  je velmi těžké být v některých oblastech křesťanem je to stále složitější, ba nebezpečnější. Nemohu ani vysvětlit, jakým verbálním a fyzickým násilím jsou křesťané ve Francii konfrontováni…

Tolik tedy k výpovědi Francouzky, která upozorňuje na to, co je obvyklé ve všech islamizovaných zemích. Ovšem podle odporných pokrytců z EU – v čele s Jourovou – jsou chudáci muslimové, jimž se nesmí zkřivit ani vlásek a jejichž kritika bude dokonce trestnou…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 12 Průměrně: 5]

One thought on “Ve Francii napadla tlupa muslimů katolický průvod – „Tohle je země Alláha, podřízneme vám hrdlo“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.