Prof. Angus Dalgleish: Posilovač Covid-19 zvýší pravděpodobnost propuknutí rakoviny

Prof. Angus Dalgleish: Posilovač Covid-19 zvýší pravděpodobnost propuknutí rakoviny

V poslední době se objevuje stále více informací o rostoucím výskytu rakoviny, včetně takzvané „turbo rakoviny,“ která se vyskytuje právě po aplikaci genových injekcí.

Jde o rakoviny, jejichž průběh je mnohem rychlejší než obvykle, velmi často se také objevuje remise rakoviny u lidí, kteří již byli dříve z této nemoci vyléčeni.

Opakovaně se také objevují prognózy, které hovoří o tom, že rakovin bude i nadále přibývat. Ovšem zdůvodnění nikde nevidíme. Asi není žádná náhoda, že Pfizer již investuje do léků na rakovinu s očekáváním doslovné tsunami onkologicky nemocných.

Nárůstu počtu nemocných si všímají i sami onkologové.

Dalším, kdo se rozhodl vypovídat o důsledcích genových injekcí v tomto oboru, je britský lékař, prof. Angus Dalgleish:

Již dříve jsem informoval o svých obavách z nárůstu stabilních relapsů rakoviny, kterých jsem byl svědkem na mé klinice pro melanom. 

U žádného z těchto mých pacientů se nevyskytl klasický prodrom recidivy, kterého jsem si předtím vždy všiml, jako je těžká deprese z úmrtí, rozvodu nebo bankrotu. Vlastně jediná věc, kterou jsem zjistil, že mají společnou, bylo, že měli nedávno aplikován booster mRNA covid vakcíny.

Telefonoval jsem svým kolegům nejen ve Spojeném království, ale také v Austrálii, abych ověřil jejich zkušenosti. V žádném případě takový odkaz nepopřeli.

Ve skutečnosti byli stejně znepokojeni souvislostí mezi posilovacími vakcínami a recidivou, které byli také svědky, a také nárůstem nových druhů rakoviny, zejména u lidí mladších 50 let.

Kromě melanomu byli tito kolegové také velmi znepokojeni náhlým velkým nárůstem mladých pacientů s kolorektálním karcinomem.

Spíše než aby zahájili řádné vyšetřování, aby se to prošetřilo, když jsme vznesli tyto obavy, lékařské úřady nám všem řekly, že to, čeho jsme svědky, byla náhoda, že  to musíme  dokázat a především neobtěžovat s tím naše pacienty. 

Nedávno Americká rakovinová společnost (ACS) varovala před nárůstem nových případů rakoviny v USA v loňském roce o více než 2 miliony, přičemž mnoho z těchto případů se vyskytuje u mladších pacientů.

Vedoucí vědecký pracovník ACS William Dahat navíc oznámil, že rakoviny se v době diagnózy projevovaly agresivnějším onemocněním a většími nádory, zejména u mladších pacientů.

Další zajímavostí je, že zaznamenal rozdíl v mikrobiomu (společenstvo mikroorganismů, jako jsou houby, bakterie a viry, které existují v jiném prostředí) mezi pacienty do 50 let ve srovnání s pacienty nad 50 let.

Tento nárůst odráží zprávu Phinance Technologies z konce minulého roku, která podrobně analyzovala údaje z britského Úřadu pro národní statistiku (ONS), které ukázaly, že invalidita a úmrtí v letech 2021 a 2022 dramaticky vzrostly ve všech věkových skupinách, ale zejména ve – věkové skupině 15 – 44 let. 

Lancet  také publikoval před Vánoci článek, který uvádí, že nadměrná úmrtí po pandemii  covidu vzrostla o 11–15 procent oproti očekávání u osob mladších 25 let a mezi 25–49 lety.

To je ve skutečnosti vzor nalezený v mnoha zemích, které se zabývaly údaji. Německo například oznámilo, že počet úmrtí vzrostl ze 7 procent v roce 2020 na 24 procent v roce 2023. 

O to překvapivější je, že po pandemii by měla být normou podúmrtnost, protože nemůžete zemřít dvakrát!

Souvislost mezi vakcínami proti covidu a myokarditidou a předčasným úmrtím, zejména u mladých lidí, jak zdůraznil Peter McCullough a kolegové, stejně jako Aseem Malhotra zde ve Spojeném království, je nesporná.

Nyní máme potvrzující zprávu od CDC v USA. Jde o údaje, podle kterých zdejší úřady odmítly jednat, aby neznepokojovaly očkované pacienty! 

Ačkoli je zřejmé, že tato nadměrná úmrtnost je skutečná a stále narůstá, vše, co dostáváme od našeho hlavního lékaře Sira Chrise Whittyho, jsou ubohé pokusy vysvětlit tento nárůst, například tím, že je nadúmrtnost výsledkem toho, že pacienti nedostávali své statiny (léky na snížení chlesterolu) v době lockdownu (hej, pacienti do 55 let běžně nedostávají statiny!)

Situace není o nic lepší v USA, kde výzkumníci z Harvardu svalili vinu na poruchy spánku! 

Prvním zřejmým kandidátem je samotný lockdown, když se Národní zdravotnická služba stala Národní službou Covid a veškerý screening byl zrušen nebo odložen, což vedlo ke zvýšení detekce rakoviny a pozdní prezentace.

Mnoho negativních faktorů životního stylu se téměř jistě zvýšilo v důsledku lockdownu, jako je nedostatek pohybu a příliš mnoho jídla, zejména jídla s sebou.

Jen velmi málo z těchto přehledů uvažuje o tom, že tento nárůst nadměrného počtu úmrtí by mohl být důsledkem programu přeočkování, i když jasně navazuje na program zavádění vakcín, který začíná v roce 2021 a narůstá v letech 2022 a 2023.

Pokud jde o souvislost s rakovinou, v literatuře existuje mnoho zpráv o rakovinách vzniklých během několika dnů po podání vakcíny, zejména v případě lymfomů a leukémií.

Mimo moje klinická pozorování se u několika přátel rozvinula rakovina po naprosto zbytečném covidovém přeočkování, které bylo užíváno pouze k usnadnění cestování.

Pro možnou souvislost mezi posilovací vakcínou a výskytem rakoviny potřebujeme věrohodné vědecké kauzální vysvětlení. Bohužel pro ty, kteří stále trvají na tom, že tyto případy jsou pouhé náhody, existuje několik přesvědčivých důkazů, ze kterých si můžete vybrat:

Za prvé, bylo hlášeno, že reakce T buněk jsou potlačeny po posilovačích (nikoli po prvních dvou injekcích), a že to je zvláště výrazné u některých pacientů s rakovinou. 

Za druhé, repertoár protilátek se po první posilovací dávce přepne z ochranné odpovědi dominantních B buněk IgG1 a IgG3 na tolerizující IgG4, což je zhoršeno dalšími posilovacími dávkami, jak je uvedeno v nedávném článku Science Immunology.

Protože mnoho rakovin je kontrolováno účinnou imunitou vedenou T buňkami, náhlá porucha této kontroly by jasně vysvětlila vývoj B-buněčné leukémie a lymfomů, melanomových renálních buněk a kolorektálních nádorů, což jsou všechno nádory, které mohou reagovat na imunoterapii. 

Další zpráva  od Loackera et al v Clin Chem Lab Med ukazuje, že mRNA vakcíny zvyšují PD-L1 na granulocytech a monocytech, což znamená, že působí přesně opačně, než co proti těmto nádorům dělají imunoterapeutické látky, což zase vysvětluje, proč mnoho z těchto nádorů se zdá být odolných vůči této jinak účinné terapii.

Celkově vzato, účinek těchto posilovačů na imunitní odpověď může snadno vysvětlit relapsy a objevující se takzvané turbo rakoviny.

Jiné zprávy dokumentují přítomnost DNA plazmidů a sekvencí SV 40 (známý gen vyvolávající rakovinu), stejně jako schopnost mRNA vázat se na důležité supresorové geny.  

Ačkoli je to kontroverzní a bylo to zpochybňováno, vedlo to k realizaci významných variací mezi jednotlivými šaržemi, které by mohly zlepšit rakovinový proces, ale pravděpodobně se neprojeví ještě několik let.

Samotná možnost, že bychom mohli sedět na časované bombě vyvolávající rakovinu, znamená, že se už nikdy nesmíme  zapojit do programu hromadného očkování proti další možné nemoci X.

Ale pokud se nyní vláda neprobudí, budeme vydáni na milost a nemilost Světové zdravotnické organizaci, která udělá totéž, když se rozhodne vypustit virus nemoci X,  aby znovu převzala kontrolu a znovu zničila naše životy.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 19 Průměrně: 4.8]

4 thoughts on “Prof. Angus Dalgleish: Posilovač Covid-19 zvýší pravděpodobnost propuknutí rakoviny

 1. i Babiš chtěl postavit kliniky na léčbu rakoviny ale co jeho vláda padla tak Fiala ten plán zrušil jak si ještě pamatuji že by Babiš tehdy věděl něco více 😉

 2. BOHUŽEL ZBYVA JEN JEDINA FORMACE,KTERA SE MUŽE BRÁNIT, TO JSOU SAMI VOLICI

  Ti se za 35 let doposud nenaučili bránit a jak vidíte ani tzv jejich zastupitelé v existujicich politických subjektech to nemají v programu.
  Proto opakuji znovu a znovu,že je třeba diskuse nad prvními 5 hotovými postuláty PNZ což je už v Programu Národních Zájmu a potřeb, dokud to jde a to znamená IHNED,namísto velkého množství kakofonie lidových komentujících, kdy jsou sice jmenovany prasečiny námi voliči zvolenych zastupitelú ,ale nikdo z komentujících zda se neumí a možná i nesmí , napsat jaká navrhuje řešení což je už poprvé v PNZ programu,který je dán k diskusi,docela jasné formulováno.
  Nikdy nepomuže jen kritizovat režim,psát podrobnosti co provádějí za špinave činy a tleskat i tzv sociologum a pisatelum pry odvaznych članku,když sami tito de fakto pomocníci režimu program PNZ nejen nehodlají realizovat,ale mají za úkol vytipovat a najt ty,kteří by chtěli změnu a napiši i návod JAK ve formě PNZ a jakým způsobem.
  K tomu je třeba místo bezcílnych diskusi směřovat ve vlastním zájmu.
  Jen se podívejte třeba na D.S.Vidlakuv web, kde režim zneužívá jeho talentu písmáka a doslova jsou tam lovení formou CHUCPE,tj střelte se do vlastní nohy a skočte mu\i na špek , všichni,kteří navrhnou řešení té stále větší špiny ,označení za blázny a za potlesku tamních tzv přitakavacu, dozorcem,který si říká NULA vymazání a zablokování a ještě si mají myslet,že jsou tím sami vinni.
  Takovými zákeřnými prostredky udržuje dále režim svoji moc a nikdy se nezastaví nad úmyslem zabít co nejvíce občanu a hlavně svých volicu.
  To u kolabujícího režimu dále sami uvidíte,neboť jeho bílí koně jsou stále a nepřetržitě vykonavateli toho marasu o kterém si mnozí voliči myslí, že ani není možný!
  AzKSH

 3. NA ALTERNATIVU NASTOUPIL I PAN VRABEL.CHCE,ABY ČESKO BYLO NA PRVNIM MISTÉ.

  To není śpatna myšlenka ovšem ,když dostane on sám celou republiku na první místo,co bude potom.
  Kdesi jsem zahlédla jak chtěl přemluvit k sjednoceni všechny vlastenecké partaje.Stalo se to hned chimérou.
  Je to nemožné,každý politik a tzv „zastupitele“ se svou formaci si bude hrát na svém Písečku a NIKDO neví a nemá zájem na čem se vlastně má sjednotit.
  Vzniká kakofonie a jak všichni vidíte pétidemolice se přeci sjednotila a to na rabování rozpočtu a našich peněz.
  Tak to má pokračovat dále a už se říká,že volby vyhraje ZAS Sudetoněmecký Landsmannschaft pośtou a s dokonce pomoci prý i pana Vidláka a jeho tamního dozorce Nuly.
  BYL TO TOTIŹ ON,který jako první zpozoroval,že program Voličstva s názvem PNZ je jediný, který by mohl tyto záměry překazit a hodil do něho opravdu ale opravdu vidle.a dál dva členy AA teamu SV nejen té OO formovat i s jejimi pro plány demolice nebezpečnymi myšlenkami tedy komplet vymazat,přičemž se jednalo o stovky komentu a už tam nepripusti žadny jejich koment.
  Situace z r.89 ,kdy a CINKALISTI dali vznik režimu pana ODS presidenta,,který se jmenuje kapitalismus bez přivlastkú čti skrupulí ,kdy se dala parlamentu odsouhlasit vadná Ústava kde chybí v prvním članku celý Sociální stát a s ním i příslušné zákony které by rabování republiky mohly zastavit. a tak nyní po
  vytunelování aktiv,které patřily lidu fabrik a tovaren přišli na řadu voliči,zejména důchodci,kteří odmítají umrit se má salámovou metodou pokračovat tam, kde se režim domnívá,že ohlupení voliči budou že sebe dále dělat osly donekonečna za asistence a využívání Sociologu a Vidláku,,kteří zuřivě kritizují režim,ale nikdy nesmí dát žadny návrh a i plán jak to rabování zastavit!

 4. Rakovinu zpusobuje tez infra zvuk (poskozuje DNA) z vertnych kol. (Zpusobuje tez potize se srdcem.) To je zname uz od let 1940, kdy nemecka Wehrmacht chtela vyrabet Infra zbrane (ale kvuli rakovine vyvoj zastavila). Bylo by zajimave mit statisticke udaje z oblasi, kde je vysoky vyskyt rakoviny. Ale takovemu vyzkumu bude kazda EU vlada urcite jen delat potize, podporovat ho nebude.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout