USA: Vláda zřejmě tajně uchovává krev novorozenců, aby vytvořila budoucí registr DNA

USA: Vláda zřejmě tajně uchovává krev novorozenců, aby vytvořila budoucí registr DNA

Informace, která již vychází v USA najevo poté, co se ukázalo, že došlo k úniku některých databází DNA, je alarmující a lze předpokládat, že k podobnému shromažďování dat nedochází pouze v USA.

Také v Evropě se dětem po narození odebírá krev, přičemž v posledních letech byla skvělá příležitost k mnohem širšímu sběru DNA – a to po celém světě. Mám samozřejmě na mysli PCR testy, kterými si mnozí z vás prošli opakovaně.

Víte vůbec o tom, kam tyto testy poté, co jste dobrovolně předali svoji DNA, šly? Zejména v místech, kde se tyto testy prováděly masově, k tomu byla skvělá příležitost.

Nicméně krev odebíraná od novorozenců je stejně skvělou příležitostí k vytváření databáze. A je to plně v souladu s Agendou 2030.

Ale nyní se již podívejme na to, jak právě v USA zjistili, že tato krev je zneužívána právě k získávání informací o DNA tamní populace…

Stát Texas byl přistižen při prodeji vzorků dětské krve Pentagonu a několik dalších států bylo přistiženo při krádeži DNA novorozenců a jejím prodeji třetím stranám.

Něco není v pořádku s testem „píchnutí do paty,“ který nemocnice běžně provádějí u novorozenců. Pokud by tomu tak bylo, proč se některé státy snaží uchovávat výsledné vzorky DNA po desetiletí, aniž by o tom informovaly rodiče? 

Po provedení průzkumu a přečtení nedávno podané žaloby se mohu podělit o některé informace, které poskytují jasnější obrázek o tom, proč je téměř nemožné propustit novorozence z nemocnice bez píchnutí v patě.

Naštěstí se někteří rodiče probrali a podnikají právní kroky proti nemocnicím a státům, které se tajně domlouvají.

Institut pro spravedlnost podal žalobu proti státnímu programu New Jersey, který obstarává a tajně uchovává krev novorozenců.

Ústav pro spravedlnost v tiskové zprávě  uvedl, že v tomto případě zastupuje dvě skupiny rodičů.

Stát tvrdí, že může použít DNA ze vzorků krve dětí k jakémukoli účelu bez získání souhlasu rodičů.

Žaloba tvrdí, že zákon New Jersey vyžaduje, aby byla dětem při narození odebrána krev a testována na různé nemoci. Tato povinnost existuje ve všech státech.

Podle právníků rodičů se však New Jersey liší v tom, že „Ministerstvo zdravotnictví New Jersey uchovává zbytkovou krev po dobu 23 let po dokončení testování.“ 

Stát nežádá rodiče o souhlas s přechováváním krve jejich dětí a ani rodiče neinformuje o tom, že přechovává zbývající krev. Jediný způsob, jak se mohou rodiče o tomto úložišti dozvědět, je navštívit některou z webových stránek třetích stran uvedených ve spodní části karty, kterou obdrží po odběru krve.

„A jakmile má stát krev, může ji použít, jak chce, včetně prodeje třetím stranám, předání policii bez povolení k domovní prohlídce, nebo dokonce prodeje Pentagonu za účelem vytvoření registru, jak je již zvykem.“

Zvláště zajímavá je část o prodeji DNA Pentagonu „za účelem vytvoření registru.“

Je zdokumentovaným faktem, že součástí Agendy OSN 2030 je vytvoření registru narození pro všechny lidi. Podívej se.

Cíl 16.9 Agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030 uvádí: „Do roku 2030 vytvořit právní identitu pro všechny, včetně registrace narození, což bylo uznáno za zásadní pro realizaci závazku Agendy 2030 nezanechat nikoho pozadu,“ uvádí webové stránky Rozvojového programu OSN (UNDP).

Na stejném webu je uvedeno:

Článek 6 Všeobecné deklarace lidských práv uvádí, že každý má právo na právní identitu. Cíl udržitelného rozvoje 16.9 („Právní identita pro všechny, včetně registrace narození, do roku 2030“) byl uznán jako zásadní pro realizaci závazku Agendy 2030 nenechat nikoho pozadu.

Stovky milionů lidí však stále nemají platný občanský průkaz a zhruba polovina zemí světa nemá univerzální systém evidence narození a úmrtí.

Pracovní skupina OSN pro agendu právní identity, vedená společně UNDP, UNDESA a UNICEF, spolupracuje s členskými státy na zajištění toho, aby do roku 2025 získalo právní identitu více než 300 milionů lidí.

UNDP posiluje kapacitu členských států vyvíjet holistické, národní, udržitelné a interoperabilní systémy pro registraci občanů, zásadní statistiky a správu identit.

UNDP se snaží zvýšit počet zemí, které řeší otázky právní identity jako základní kámen svých národních rozvojových plánů a strategií, a zajistit, aby všichni lidé bez výjimky měli přístup k základním veřejným statkům a službám.

Každý, kdo má zájem dozvědět se více o práci UNDP v této důležité oblasti, je odkázán na následující stránky webu UNDP:

Když si tedy uděláme malý průzkum, zjistíme, že snaha sbírat DNA od novorozenců souvisí s vytvořením globálního ID systému, globálního digitálního ID.

Je velmi pravděpodobné, že zastřešující důvod pro shromažďování a tajné uchovávání těchto vzorků DNA má jen málo nebo vůbec nic společného s bojem s nemocemi, ale spíše s plněním závazku OSN pro všechny občany mít pro každého jedinečný biometrický identifikátor.

Údaje poté budou digitalizovány a uloženy pro budoucí použití v plně digitalizované společnosti. Vzhledem k tomu, že každý novorozenec již uložil vzorek DNA u vlády, lze si představit, jak snadné by bylo vytvořit biometrický digitální identifikátor pro všechny lidi v plném souladu s Agendou OSN 2030 a budoucí světovou vládou.

Pokud má New Jersey program na předkládání DNA federální vládě, můžete se vsadit, že to dělají i ostatní státy. Jen jsme na to ještě nepřišli. A proč by chtělo americké ministerstvo obrany dostat do rukou DNA každého novorozence?

Právní tým z New Jersey uvedl, že podobné žaloby již byly podány proti Texasu, Minnesotě a Michiganu. V těchto případech soudy nařídily zničení vzorků krve ve vlastnictví států nebo je státy dobrovolně zničily. Kalifornie také shromažďuje a uchovává DNA od kojenců bez souhlasu rodičů.

V New Jersey se každý rok narodí více než 100 000 dětí, což znamená, že stát nashromáždil miliony vzorků krve ze svého desetiletí starého programu screeningu novorozenců.

Informační list poskytnutý novým rodičům však nezmiňuje, že stát uchovává vzorky po dobu 23 let, ani nevysvětluje proč.

Rob Frommer, hlavní právník Institutu pro spravedlnost, řekl:

„Rodiče mají právo na informovaný souhlas, pokud stát chce uchovávat krev jejich dětí po desetiletí a používat ji k jiným účelům, než je zjišťování nemocí. Politika New Jersey uchovávání krve a DNA dětí a používání těchto genetických informací podle libosti je jasným porušením práv všech rodičů a jejich novorozenců podle čtvrtého dodatku.“

Žalobci jsou Erica a Jeremiah Jedynakovi, dva rodiče z Boontonu v New Jersey, a Hannah Lovaglio, pastorka a matka dvou synů z Cranbury v New Jersey.

Patrick Wood, šéfredaktor Technocracy.News, říká, že nemocniční průmysl prodává naše osobní údaje tomu, kdo podá nejvyšší nabídku.

Nemocniční systém z velké části převzali technokraté praktikující „medicínu založenou na důkazech.“ Vidí v práci ducha technokratů, protože selektivně sbírají určitá data a jiná ignorují. 

Například sběr DNA od novorozenců pro sekvenování a trvalé uchovávání by měl být považován za hlavní směrnici pro technokraty. A proč? Protože to je základ pro globální digitální systém, který bude ovládat všechny lidi na Zemi.

Wood řekl, že sklon lékařského průmyslu k technokratické kontrole lze nalézt v celé literatuře.

„Svatým grálem digitálního identifikačního systému je DNA,“ řekl.

Například Biometric Update napsal v červenci, že:

Řešení biometrické identifikace se stala nedílnou součástí našich každodenních životů, ať už jde o bezpečnostní kontroly na letištích nebo rozpoznávání obličeje na chytrých telefonech – a další generace již čeká. 

Procesy založené na DNA umožňují nejen přesnou identifikaci osob, ale také posouvají ochranu dat na zcela novou úroveň.

Kromě známých biometrických metod, jako jsou otisky prstů, skenování duhovky nebo rozpoznávání obličeje, je DNA ID předzvěstí další evoluční fáze v osobní identifikaci a ověřování. 

Převratné výsledky rychlých DNA technologií neúprosně zvýší jejich přijetí a je předvídatelné, že si tato technologie najde cestu i do jiných oblastí života. V budoucnu budou občané i vlády těžit z výhod rychlé a spolehlivé osobní identifikace založené na DNA.

Takže, ptá se Wood, měli bychom odmítnout odběr krve od novorozenců za účelem získání DNA pro jiné účely?

Poslední známkou toho, že zde pracují technokrati, je skutečnost, že nám tuto praxi zatajili. Tedy do té doby, než na to narazilo pár rodičů a věc zveřejnili…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 11 Průměrně: 4.5]

2 thoughts on “USA: Vláda zřejmě tajně uchovává krev novorozenců, aby vytvořila budoucí registr DNA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout