Lebensborn v akci – a ještě za vaše peníze

Lebensborn v akci – a ještě za vaše peníze

Depopulační politika je dnes základem veškeré globalistické agendy. Jednou z jejích důležitých součástí je i LGBTQi propaganda, přičemž důraz je nyní kladen na transgender.

Tato politika jde ruku v ruce s destrukcí rodiny – protirodinná politika je základem politiky depopulační. Podpora LGBTQI – zejména pak indoktrinace v dětských kolektivech (školy, školky a různé zájmové organizace) – vede k tomu, že se stále více mladých hlásí k této komunitě, i když jsou v podstatě normální.

V USA i Velké Británii se již rozjíždí mnoho soudních procesů s těmi, kdo vnutili lehce manipulovatelným dětem, že jsou trans a podpořili je ve změně pohlaví. V dospělosti si pak tito indoktrinovaní jedinci uvědomili, že jsou normální, nicméně škody na jejich životech jsou již nezvratné.

Další z mnoha součástí prosazované agendy je také kolektivismus, což je plně v souladu s WEF prosazovaným sdílením prakticky všeho – včetně bydlení v 15minutových městech se sdílenými byty.

S tím zřejmě souvisí i současné financování jisté neziskovky, která se prezentuje jako protirodinná a propaguje velmi zvrácený styl „výchovy“ dětí ve stylu Lebensbornu, který byl zaváděn již za třetí říše.

Možná jste také narazili na článek, který tuto neziskovku představuje.  Kulturně společenské centrum na Petrohradské, jak se onen spolek nazývá, údajně prezentuje budoucnost příštích generací v podobě zrušení nukleární rodiny.

V podstatě se zasazuje o zrušení rodiny a zavedení jakési kolektivní výchovy dětí, přičemž mateřství by byla jen placená práce. Dítě by bylo po porodu matce odebráno a vychováváno kolektivem.

A to samozřejmě v duchu jediné správné ideologie, přesně tak, jak to prováděli nacisté (dnes zřejmě v duchu LGBTQ). Lebensborn měl také za cíl odchovat „správné“ občany pro nacistickou říši.

Děti měly jednotnou výchovu a  samozřejmě i rodiče museli být „kvalitní.“ Ženy – árijského původu – byly zpravidla svobodné matky a děti měly mnohdy se ženatými nacistickými pohlaváry, případně s vybranými vojáky.

Možná i v kolektivech prezentovaných onou neziskovkou by prosazovali výhradně páry podle představ EU či takové, jaké  můžeme vidět ve stále více reklamách. Tedy takové hezky „rozmanité,“ aby v populaci vládla ona prosazovaná diverzita.

V Praze tato neziskovka před několika dny pořádala akci pod heslem: „Zrušte rodinu“

Tato akce propagovala knihu jakési šílené Angličanky, která žije v USA. Základem jejích tezí o kolektivním mateřství je „reprodukce jako práce“, ve které by jen vybrané ženy profesionálně odnosily a rodily děti, následně vychovávané kolektivem.

Nebudu dále popisovat všechny šílenosti, které tato sebranka propaguje (to lze zjistit i ze screenshotu výše nebo v původním článku z odkazu výše).

Vlastně by to ani nestálo za řeč, kdyby neziskovka, která tyto šílenosti u nás prosazuje, nebyla financována nejen z Bruselu, který platí za cokoli, co povede k destrukci Evropy a evropských národů, ale také ze státního rozpočtu – a to konkrétně z programu Národní plán obnovy.

Vláda tak tedy zcela otevřeně tuto protirodinnou politiku podporuje.

Na tom ovšem není nic podivného, vždyť – jak jste si mohli přečíst již zde – před časem věnoval Aspen insitut, ke kterému se mnoho našich politiků hlásí, ohromné prostředky na propotratovou politiku.

Takže naši politici jsou viditelně instruováni k tomu, aby podporovali depopulační politiku. Připomínám, že v USA, kde je centrála Aspenu, již v některých státech povolují potraty až do porodu – tedy zabíjení plně vyvinutých a zdravých dětí.

Je tedy více než pravděpodobné, že jsou tučné dotace vypláceny všem podobným neziskovkám, prosazujícím globalistickou agendu, která má – jistě ne náhodou – mnoho společného i s agendou, kterou prosazovala 3. říše.

Někdo si možná stále myslí, že k nám se tyto šílenosti, které jsou již v západoevropských zemích běžné, jen tak nedostanou, ale jak je vidět, už u nás pevně koření – a to ještě s podporou vlády i Bruselu (tedy v obou případech z vašich peněz).

Zajímalo by mne, kolik voličů současné pětikolkové vlády s podobnou agendou souhlasí. Většina zřejmě ani netuší, co podporují.

Co by na financování něčeho podobného řekli například voliči lidovců, kteří jsou tradičně silně konzervativní?

Pokud by se dozvěděli, co jejich partaj podporuje, zřejmě by rázem skončili černoprdelníci s takřka nulovou podporou (ke které se už beztak blíží).

Výše uvedená neziskovka je zřejmě jen „špičkou ledovce,“  lze předpokládat, že jí podobných je z našeho státního rozpočtu financováno mnohem víc.

To je samozřejmě alarmující zjištění, které však jen potvrzuje, že současná vláda slouží jen k tomu, aby slepě podporovala zvrácenou globalistickou agendu…

 

 

 

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 22 Průměrně: 5]

3 thoughts on “Lebensborn v akci – a ještě za vaše peníze

 1. Jak by tento stav popsal George Orwell?

  LGBT komunita hlásá lásku. Místo toho se však zabývá podněcováním nenávisti. Za tím účelem rozleptává to, co je nejvíc soukromé, tedy intimní a tradiční rodinná pouta mezi lidmi.

  Pokud se člověk realizuje v rodině a mezilidském vztahu, nepotřebuje svoji energii vybíjet v politických bojích. Jedinec spokojený se svým soukromým životem a vychovávající své děti, je však pro vládu nežádoucí.

  Rodina proto nebude pojímána jako svazek muže a ženy. Budou právě komunity. Manželství bude moci uzavřít kdokoliv s kýmkoliv, dva muži, dvě ženy, příbuzní, popřípadě i více osob než jen dvě. Označí se jako manžel/ka 1, manžel/ka 2 a tak dále, vždy podle toho, kolik je na manželství zúčastněno osob. A nejen to. Dokonce půjde uzavřít manželství se sebou samotným.

  Nevadí, že v takové komunitě lidé nebudou vědět, kdo je cizí a kdo vlastní ani kdo má jaké povinnosti a role. Jedinou autoritou bude vláda potažmo komunitu.

  S problémy ve vztazích v komunitě dětem nebudou pomáhat rodiče ani kamarádi, ale rovněž vláda. Ta k tomu zřídila komise zastřešené pod názvem „Miluj lépe“ („Love Better“). S touto vládní kampaní již začali na Novém Zélandu.

  Děti jsou tedy pouhými biologickými organismy, nástroji používanými pro cíle vlády, ostatně stejně jako dospělí lidé. V tomto smyslu se komunita, dříve rodina, stala opravdu základem státu. Už není láska k rodičům, ani láska mezi mužem a ženou. Je jen láska ke komunitě, potažmo láska k vládě.

  Kdo v komunitě žít odmítne, bude odveden na tzv. Ministerstvo lásky, kde mu bude v obousměrném dialogu osvětleno, jaké výhody komunita má. Nejvíce ozbrojenců v masivních černých uniformách dohlížejících na obousměrný dialog se bude pohybovat právě po rozlehlých chodbách Ministerstva lásky.

  Všechny změny v rodinném a sexuálním životě byly na počátku hlásány ve jménu svobody. Aby každému byla zajištěna možnost co nejvíce rozvíjet své vnitřní já, svoji vnitřní svobodu, svá přání a své emoce.

  Aktivisté, kteří tyto myšlenky začali prosazovat, měli zprvu image rebelů proti dosavadnímu systému, nosili dredy a neoblékali si kravaty. Chtěli, aby nedocházelo k diskriminaci a svět byl co nejvíce různorodý jako barvy duhy. Aby nikdo nebyl ponižován. Aby bylo bráněno násilí jakéhokoliv druhu, zejména násilí domácímu. Aby na sebe všichni byli hodní a všichni byli svobodní.

  Nikdo nezaznamenal, že tento cíl, na povrchu velmi humanistický a svobodomyslný, je vlastě velmi nelidský a zotročující. Umožnil totiž, aby vláda za účelem kontroly, zda jsou lidé laskaví a volní, vstoupila do soukromí občanů a ovládla je. Proto Ministerstvo lásky může hlásat, že svoboda je otroctví.

 2. Transfašizmus bude vďaka dobytiu väčšiny sveta Európy moslimami aj v Anglicku čoskoro patriť minulosti. Navždy. A podobné úchylnosti ako tie opísané v článku sa budú trestať smrťou, aj ich propagácia. Tipujem,že tá Koldová je židovského pôvodu a tú druhú zvrhlíčku odhadujem na bosenskú odpadlíčku od islamu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout