Po aplikacích genových injekcí vzrostl počet případů časného nástupu demence 25x

Po aplikacích genových injekcí vzrostl počet případů časného nástupu demence 25x

Výčet vedlejších účinků experimentálních genových injekcí by byl nekonečný. Důležité samozřejmě je i to, na jakou šarži ti, kteří se rozhodli si zahrát ruskou ruletu, narazili.

Jejich účinky jsou různé od prakticky nulových, s podezřením na šarže „placebo,“ přes takové, které vykazují větší či menší počet poškození, až po šarže vysloveně smrtící.

Mezi šaržemi, které znatelně poškozují zdraví, pak prokazatelně část způsobuje nástup demence. Počet případů zaznamenal záhy po aplikaci injekcí až čtvrtinový nárůst…

Steve Kirsch nyní představil některé konkrétní případy náhlého nástupu demence brzy po „očkování.“


Není pochyb: vakcíny proti COVID výrazně zvyšují pravděpodobnost, že se u lidí náhle rozvine demence.

Právě jsem telefonoval se sestrou v rehabilitačním zařízení pro dlouhodobě nemocné. Zdravotní sestrou je 32 let a nic podobného ještě neviděla.

Řekla mi, že málokdy vidí někoho, kdo se náhle bezdůvodně chová dementně, jako např. náhlé halucinace (které se v laboratorních testech neprojeví); dřív to byly možná 2 případy do roka.

Nyní, jen za posledních 12 měsíců, to zažila téměř 50krát, což je 25násobný nárůst výskytu demence .

Mimochodem také řekla, že místní pohřební ústav, který sbírá těla z jejich zařízení, se jí zmínil, že za poslední měsíc zemřelo 150 lidí, ale za normální červenec jen 7. 

Lidé, kteří pracují v domovech pro seniory, to velmi silně pociťují, ale většina o tom nemůže mluvit bez ztráty zaměstnání. Konečně jsem našel někoho, kdo bude mluvit na videu. 

Lékařská literatura naznačuje, že virus COVID může také zvýšit riziko demence, ale vakcína COVID je mnohem účinnější a zdá se, že zvyšuje míru demence nejméně 25krát. Proto domovy pro seniory zaznamenávají všechny tyto případy po očkování a ne po viróze.

Výzkum VAERS ukazuje, že vakcína COVID vede ke zprávám o demenci dokonce u lidí mladších 18 let. Žádná jiná vakcína v 33leté historii VAERS se nepřiblížila k tomu, aby způsobila tento druh poškození. 

Úvod

Nedávno jsem provedl průzkum o úmrtnosti v zařízeních péče o seniory a geriatrických praxích.

V průzkumu mě zajímal pouze počet úmrtí za rok, abych zjistil, zda zavedení vakcíny něco změnilo.

Zaznamenal jsem mnoho úmrtí… Odpovědi ukázaly, že úmrtí se v letech 2021, 2022 a 2023 více než zdvojnásobila ve srovnání s výchozím stavem před očkováním, přičemž rok 2023 byl považován za rok s nejvyšší úmrtností v historii

Nepřišlo mi to překvapivé. Jak jsem již psal dříve, velkou součástí toho jsou vakcíny proti COVIDu.

Ale nechal jsem v průzkumu pole „komentáře“, aby respondenti zmínili cokoli dalšího, co bych měl vědět.

Právě jsem pročítal komentáře a všiml jsem si, že 20 % lidí, kteří se spontánně ozvali, zaznamenalo po zavedení očkování obrovský nárůst výskytu demence ve svém zařízení.

Zejména počet nových případů byl vysoký, ale věk nástupu demence byl také mnohem nižší, než je obvyklé .

Vzhledem k tomu, že tyto zprávy byly zcela nevyžádané (demence nebyla nikde v průzkumu zmíněna), mám podezření, že se to děje v každém pečovatelském prostředí a lidé si jen myslí, že je to divné a je to jen náhoda, aniž by o tom skutečně přemýšleli.

Není to žádná náhoda.

Vakcíny proti COVID v podstatě ničí mysl starších lidí.

Je tak tragické, že to děláme našim starším lidem.

Ještě tragičtější je, že:

  • zařízení péče o seniory to nikdy veřejně neuznají ani neoznámí (což není překvapivé, protože náhlá demence není událost, která by se měla hlásit)
  • mainstreamová medicína popírá, že se to děje (jinak by to připustili)
  • a mainstreamová média o tom nikdy nenapíšou (protože vyprávění vytvořila)

 

Můžete se však přesvědčit, že tomu tak je v každém pečovatelském domě, pokud se můžete spřátelit s rezidentem nebo zaměstnancem vašeho místního zařízení.

Nebo si můžete jen přečíst, co říkají v poli komentářů.

Zde jsou nevyžádané komentáře k případům demence, které jsem obdržel ve svém průzkumu

Při čtení těchto zpráv mějte na paměti, že se jedná o nevyžádané informace. Průzkum se o demenci vůbec nezmiňoval!

Nejprve jsem si myslel, že je to divné, ale poté, co jsem viděl, že to bylo zaznamenáno v téměř 20% odpovědí, je zcela jasné, že to nebyly „náhody.“

  1. Jsem zdravotní sestra v klášteře. Kromě jedné, která zemřela,  byly všechny jeptišky očkovány a posíleny podle doporučení CDC. Také jsem zaznamenala obrovský nárůst případů demence .
  2. V našem zařízení žije 5 obyvatel. 2 obyvatelé, kteří dostali dvě očkování, měli každý mrtvici a nejsou zdraví. Nemohou chodit – a to ani s oporou. Oba mají nyní pokročilou demenci .
  3. Moje matka je na jednotce Memorial Care Unit ve Vista Springs Northview v Grand Rapids, Michigan. Posilovací dávky Covid (druhé kolo) byly podány kolem října/prosince 2022. Během několika měsíců zemřelo v zařízení, kde žije 30–35 obyvatel, více než 10 lidí za tři týdny. Všichni ve spánku. Leden, únor nebo březen 2023. Jsem jen člen rodiny, ale všímám si těchto věcí. Mnoho neočkovaných pomocníků ví, co se děje, ale příliš se bojí promluvit. Většina obyvatel (podle pomocníků) byla dvakrát očkována a posílena. Moje matka dostala první posilovač proti mé vůli. Druhé přeočkování nedostala. Dostala první dvě očkování. Také jsem si všimla, že velmi mladí obyvatelé žijí v oddělení péče o paměť. Mají kolem 60 – 70 let a trpí demencí. Přijde mi velmi zvláštní, že celá tato věková skupina trpí demencí. Mnoho z mladších pacientů s demencí byli učitelé. Nevím, jestli to má souvislost, ale přijde mi to hodně zvláštní. Nemám žádná konkrétní data. Pouze pozorování. Děkuji za vše, co děláte.
  4. Jsem dcera rezidenta. V tomto zařízení je asistované bydlení na jedné straně a udržování paměti na straně druhé.  Žila jsem v Kalifornii. Přijíždím na návštěvu dvakrát ročně a nyní jsem se přestěhovala zpět do Michiganu, abych se postarala o svou matku. Většina lidí žijících v tomto zařízení byla celkem zdravá a většinou soběstačná. Poté, co se zdálo, že vakcíny jsou velmi dobře snášeny, tak zdraví lidé náhle zemřeli. Pokaždé, když jsem přišla, několik jich bylo pryč. Moje matka začala padat a ostatní lidé, které znala, také. U muže, s nímž se matka přátelila, se rozvinuly neurologické problémy a pak on i jeho žena dva dny po sobě zemřeli. Moje matka nyní podstupuje péči pro lidi s problémem s pamětí. Většinu věcí už nezvládá. Už se stěží dokáže najíst. Její motorické schopnosti jsou narušeny. Mnoho lidí, které jsem znala a kteří byli naprosto normální, bylo také převedeno do stejné péče kvůli paměti, ale zdá se, že někteří mají halucinace a způsobují chaos a hádky… Když jsem poprvé viděla svou matku v péči o paměť, cítila jsem se jako v „Přeletu nad kukaččím hnízdem.“  Všichni byli tak zkamenělí, jako by byli na Thorazinu. Lidé na invalidních vozících se skláněli přes boky. Žena ukradla pizzu, kterou jsem přinesla pro svou matku a řekla mi, že obchod patří její rodině a jak se opovažuji přinést tam jídlo. Znala jsem ji dříve a byla to milá dáma, ale teď má halucinace o mužích, kterým vycházejí vlasy z úst a jiných otvorů a tvrdí, že pořád po ní někdo jde a mlátí ji. Je mi do pláče, když vidím svou matku na takovém místě, ale myslím, že všichni mají prionovou nemoc. Vše se stalo po injekci a stále více lidí s demencí přichází do paměťové péče z běžného asistovaného života. Lidé, kteří v posledních letech netrpěli demencí, jsou najednou postiženi.

 

Tady je další nevyžádaný komentář. Netýká se konkrétně demence, ale naznačuje problém:

Jsem zdravotní sestra v rehabilitačním zařízení. V průměru ztrácíme až 10 pacientů ročně, většinou kvůli věku/nemoci. Od roku 2022 jsou naši pacienti mnohem mladší a nemocnější a počet případů rakoviny turba, problémů se srážlivostí, srdečních chorob a neurologických onemocnění (mrtvice) raketově vzrostl. Dokonce i ti nejloajálnější zaměstnanci (kteří podvodu uvěřili) vidí nepopiratelná fakta a jsou šokováni. Někteří z mých přátel (zaměstnanci), kteří skutečně věřili ve vakcíny, jsou nyní plní strachu, protože vidíme tolik smrti a ničení a tito pacienti jsou těmi, s nimiž pokračujeme v terapii/pečovatelských službách, dokud nebudou připraveni poslat je, aby byli propuštěni. Domov!

PS – a množství nových chronických onemocnění, jako je cukrovka a srdeční problémy, jako je fibrilace síní, jsem nikdy za svých 32 let jako zdravotní sestra neviděla.

Zvýšil se nejen počet onemocnění demencí. Počet úmrtí v roce 2023 prudce vzrostl. Ze 7 ročně v normálním roce na 50 zatím v roce 2023.

Byl tu druhý záznam od stejné autorky:

Ráda bych se zapojila do průzkumu, který jsem včera vyplnila. Právě jsem včera v noci ztratila 61letého pacienta, který zemřel na selhání dýchání. Když přišel hrobník vyzvednout zesnulého, navázala jsem s ním rozhovor. Oni (2 muži) mě informovali, že v červenci vyzvedli přes 150 těl – více než kdy předtím a to nežiji ve velkém kraji…!

Tato sestra řekla, že před očkováním proti COVID bylo v jejím zařízení s 99 chovanci ročně 7 úmrtí. V letošním roce došlo zatím k více než 50 úmrtím, což ukazuje na 75 úmrtí za celý rok, což je 10násobný nárůst počtu mrtvých oproti výchozímu stavu před COVID. To je statisticky nemožné, pokud neexistuje nějaká příčina těchto úmrtí.

Ale samozřejmě ani jeden zdravotnický úřad na světě opravdu nechce zjistit, proč tito staří lidé umírají takovou rychlostí, že? Je to legrační: Když COVID údajně zabíjel lidi, stále se o tom psalo. Ale když tento nový záhadný zabiják zabíjí mnohem více lidí ve stejném zařízení, není o to zájem.

VAERS potvrzuje, co řekli respondenti: Vakcína COVID způsobuje demenci

Toto je dotaz na všechny vakcíny v celé 33leté historii VAERS.

Pouze jedna vakcína vyniká ve vztahu k demenci: vakcína COVID.

A zprávy o demenci začínají již v 18 letech .

Proč to svým dětem děláme?

Systém VAERS ukazuje, že v 33leté historii VAERS způsobuje případy demence pouze jedna vakcína: vakcína COVID.

Mimochodem, průměrný věk pro nástup demence ve Spojených státech je 85 let.

Ohromující příklad demence u 49leté ženy bez zdravotních problémů pouhých 33 dní po očkování (2 dávky Moderny)

Zde je kazuistika VAERS 49leté ženy, která byla dvakrát očkována vakcínou Moderna. Před očkováním byla ve výborném zdravotním stavu.

Teď nemůže ani chodit, ani mluvit.

To není vtip.

Pan doktor na konci zprávy říká, že by to nemělo nikoho odradit od očkování!!!

Zpráva VAERS 2179519

Toto je úryvek. Kliknutím na odkaz si přečtete celou zprávu.

Pacientka byl plně očkována vakcínou Moderna a vyvinula se u ní rychle progredující demence. Stěžovala si na rychlou ztrátu všech kognitivních funkcí. Pacientka byla v listopadu 2021 v obvyklém, perfektním zdravotním stavu

Čtyři dny po druhé dávce vakcíny Moderna si stěžovala na necitlivost od levého kolena až po chodidlo. První dávku Moderny dostala 29. září. Levé koleno se jí začalo podlamovat. V levé paži se jí objevilo štípání a mravenčení. O týden později měla potíže s chůzí, popisované jako ztráta stability.

Byla vyšetřena otorinolaryngologem a neurologem. MRI mozku a páteře byly normální. … . Vyvinulo se jí dvojité vidění a rozmazané vidění. Její celkový stav se zhoršil a byla znovu přijata na vyšetření (únor). 

Dříve byla zdravá a neměla žádné psychiatrické poruchy. Žádné předchozí neurochirurgické intervence. Žádné předchozí léky. Nekouřila ani nepila a dobře spala. Má 3 zdravé děti.

Při vyšetření byla umístěna na invalidní vozík do spastické polohy s ohnutou paží. Byla umístěna NG trubice. Její oči směřovaly doprava, ale při silné stimulaci jimi může pohybovat doleva. Nemluví a neplní rozkazy. Má difuzní myoklonus a difuzní hyperreflexii. Všechny ostatní testy byly normální.

Poměr přínosů a rizik mRNA-1273 není touto zprávou ovlivněn.

Poznámka: Líbí se mi poslední věta. Bez ohledu na to, jak špatné to dopadne, neměli bychom vinit vakcínu.

Myslíte si, že vakcína má něco společného s její demencí? Po obou dávkách měla těžké reakce.

Uveřejnil jsem náhled tohoto článku na Twitter a byl jsem zavalen podobnými příběhy o postvakcinační demenci

Některé příběhy byly docela šokující tím, jak rychle dochází po očkování ke vzniku příznaků demence:

Kolik dalších příběhů je třeba slyšet? Toto vlákno je plné takových příběhů .

Lékaři se shodují: Virus COVID může způsobit demenci

Virus může způsobit nástup demence, ale míra je nízká. Hlavní příčinou je vakcína.

Míra demence způsobená vakcínou je 20krát vyšší než míra způsobená virem

Vakcína působí jako virus na steroidech. Podívejte se na tento krátký průzkum, který jsem provedl, abych získal představu o relativním množství virů a vakcín. Průzkum potvrzuje pozorování této sestry, že vakcína je spojena s rychle nastupující demencí:

Image

Lékaři, se kterými jsem mluvil, potvrdili, že vakcína způsobuje mnohem více případů než COVID.

Také jsem potvrdil relativní četnost těchto dvou u lékařů, kteří nikdy neviděli postvirovou demenci, ale pozorovali ji rychle po očkování.

Souhrn

Vakcíny COVID způsobují velké množství případů demence v zařízeních péče o seniory. Výskyt demence je asi 25krát častější než před očkováním.

Z případů hlášených pouze z tohoto jednoho zařízení (50 případů souvisejících s vakcínou) je zřejmé, že jen málo z těchto případů demence je hlášeno VAERS. Ale objevují se nyní v mladším věku a lidé, kteří v těchto zařízeních pracují, si toho všímají

Ale oni to nehlásí. A není to celostátně sledováno, protože náhlá demence vyvolaná vakcínou není zjistitelným zdravotním výsledkem.

Málokterý pracovník pečovatelského domu to může řešit, jinak přijde o práci. A bohužel většina lidí si raději udrží práci, než aby pomáhala seniorům. Takže mlčí a nic neříkají.

Nikdy jsem se nesetkal s jediným pečovatelským zařízením, které by se mnou bylo ochotno mluvit nebo odpovídat na mé dotazy.  Pokud máte příběhy o úspěchu, proč mi o nich neřeknete?

Může to trvat třeba i 20 let, než kdokoli v Kongresu bude mít odvahu to prošetřit. Teď to není na radaru nikoho, ačkoli se to děje masově.

Proto jsem si myslel, že byste měli vědět, co se skutečně děje v těchto zařízeních pro seniory ohledně vakcín proti COVID. To není vůbec dobrá zpráva. Proto všichni mlčí a na moje volání nikdo nereaguje…


Tolik Steve Kirsch. I když jde o problémy v USA, zřejmě bude totéž v Evropě, protože zde podávaly tytéž genové injekce. A ten, kdo měl štěstí na neškodné šarže, může pohořet třeba hned při posilovačích, které se již chystají na podzim.

Skutečně se ještě najde někdo, kdo si bude chtít zahrát tuto ruskou ruletu??

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 15 Průměrně: 5]

2 thoughts on “Po aplikacích genových injekcí vzrostl počet případů časného nástupu demence 25x

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout