Skotský plán: Zavedení 20minutových čtvrtí po celé zemi

Skotský plán: Zavedení 20minutových čtvrtí po celé zemi

Tématu takzvaných 15minutových měst jsem se zde věnovala již několikrát. Tento projekt vychází z WEF a realizuje se postupně v různých „pokrokových“ zemích světa, včetně ČR. V některých zemích zavádí 15, jinde 20minutová města.

Podstata těchto měst je ovšem totožná: na vyhrazeném území, které lze obsáhnout pěšky za 15, respektive 20 minut, bude možný pohyb bez omezení, ovšem jen pěšky nebo na kole, autem jen na povolení a výjimečně.

Mimo tyto zóny je povoleno vyjet jen 100 dní v roce, přičemž projekt 15 či 20minutových měst je založen na tom, že v dané oblasti najdete cokoli, co ke svému životu potřebujete.

Ovšem hlavním účelem těchto měst, která se často zároveň účastní projektu „smart city„, je zajistit oblasti pro budoucí klimatické lockdowny.  Vyhlašovat je bude v budoucnosti (pokud vše půjde jak je v plánu, tak již od roku 2024) WHO, jak se uvádí v pandemické smlouvě.

WHO totiž nezíská jen kompetence v oblasti zdravotnické, ale také klimatické – se zdůvodněním, že klima se zdravím velmi úzce souvisí.

Pokud tedy žijete ve městě, které se do tohoto projektu pouští, pak vězte, že koná na základě diktátu WEF. Ovšem to je i na voličích, kteří si volí loutky nejen na vysoké politické posty, ale také na komunál.

Nyní se progresivistická skotská vláda, které dlouhodobě není žádná zvrácenost cizí, rozhodla, že takové 20minutové zóny zavede po celé zemi.  Lze předpokládat, že další vlády budou následovat, neboť i na právě probíhajícím srazu WEF se má toto téma probírat.

V nedávném dokumentu skotská vláda navrhuje nová opatření pro boj s uhlíkem a automobily. Zahrnuje také plán na zavedení restriktivních 20minutových čtvrtí, aby vláda mohla splnit cíle Agendy 2030 OSN pro udržitelný rozvoj.

Ekologové jsou proti autům už roky a všichni víme, že by rádi auta zakázali úplně. V době „čisté nuly“ je vůz veřejným nepřítelem číslo 1. A tak existuje dlouhá řada návrhů, jak zdražit a ztížit vlastnictví automobilu. 

Například Stefanie O’Gormanová, která je členkou skotské vládní Climate Emergency Response Group, v dubnu 2022 řekla, že stavba domů s dvojitými garážemi ji přivádí k „šílenství“. Na vědeckém festivalu v Edinburghu prohlásila, že vlastnictví dvou aut „ignoruje společenské a kulturní změny, ke kterým dochází, když přizpůsobujeme své životy tak, aby byly udržitelnější… nemůžeme si dovolit, aby každý měl dvě auta.“

V listopadu 2022 skotská vláda zveřejnila revidovaný návrh svého „ Národního plánovacího rámce 4 “, který začíná dramaticky: „Globální klimatická nouze znamená, že musíme snížit emise skleníkových plynů a přizpůsobit se budoucím dopadům změny klimatu.“ 

O několik odstavců dále se v něm píše: „Už jsme podnikli důležité kroky k dekarbonizaci energie a využívání půdy, ale je třeba učinit rozhodnutí o tom, jak naše přírodní zdroje využívat udržitelně tak, aby to bylo přínosné pro komunity.“

Nenechte se zmást, úsilí skotské vlády není pokusem „prospět komunitám“. Jak uvádí samotný návrh, skotská vláda plánuje „místa budoucnosti“ na základě šesti principů, které budou hrát klíčovou roli při dosahování cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030 OSN (SDG). 

Kdo bude mít prospěch z SDG? Abychom ukázali, komu to prospívá, vezměme si ve zkratce příklad SDG7:

SDG7 má za cíl „přístup k dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny.“ Je nám řečeno, že celý smysl „udržitelného rozvoje“ je zmírnit problémy, které údajně způsobují lidské emise skleníkových plynů.

Tato pohádka nechala většinu lidí v iluzi, že energetický přechod SDG7 a varianty souvisejícího závazku „nulového uhlíku“ sníží uhlíkové emise. Tento předpoklad je chybný. Ve skutečnosti je „udržitelný“ cíl OSN pro obnovitelnou energii čirou fantazií, ne-li přímo šílenstvím a podvodem,

Místní život je jednou ze šesti zásad skotské vlády pro dosažení cílů OSN v jejím národním plánovacím rámci:

Místní život: Budeme podporovat místní kvalitu života a zlepšovat zdraví a pohodu komunity tím, že zajistíme lidem snadný přístup k místním službám, zeleným plochám, příležitostem ke vzdělávání, práci a volnému času.
Národní plánovací rámec 4: revidovaný návrh, Část 1 – Národní prostorová strategie pro Skotsko 2045, skotská vláda, 8. listopadu 2022

Abychom pochopili, co znamená „místní“ a jak dosáhnout „místního,“ musíme číst dále v návrhu:

„Národní strategie územního plánování podle předlohy podpoří plánování a realizaci udržitelných míst, míst, kde stojí za to žít a produktivních míst. Podle skotské vlády „udržitelné místo“ znamená:

Skotský akční plán pro klima, podpořený legislativou, stanovil náš přístup k dosažení nulových čistých emisí do roku 2045 a do roku 2030 musíme dosáhnout významného pokroku, včetně snížení počtu ujetých kilometrů o přibližně 20 % snížením potřeby cestovat. Důležitá je podpora udržitelnějších způsobů dopravy.

zdroj :

Předloha pak podrobně popisuje přesnou metodu, kterou hodlá vláda použít ke „snížení nutnosti cestování“.

Několik politik podporuje místní život a omezuje využití další půdy pro rozvoj, uvádí se v návrhu. Jednou z takových politik je směrnice 15, „která podporuje místní život, včetně 20minutových čtvrtí všude tam, kde je to možné.“

To skoro zní, jako by 20minutové čtvrti byly nepovinné. Ale to je pravděpodobně jen vágní fráze, protože směrnice 15 byla napsána s jedním a jediným cílem.

Směrnice 15 spadá pod „záměr“ stimulovat, podněcovat a usnadňovat rozvoj prostřednictvím uplatňování „principu místa.“ Pokud se vrátíme k navrhovaným cestovním omezením, jediným účelem směrnice 15 je:

Návrhy rozvoje přispějí k místnímu životu, včetně 20minutových čtvrtí všude tam, kde je to vhodné. K tomu budou zváženy stávající vzorce osídlení a rozsah a kvalita propojení navrhované zástavby s okolím, včetně místního přístupu k:

 • udržitelnému způsobu dopravy, včetně místní veřejné dopravy a bezpečných, vysoce kvalitních sítí pro pěší a cyklistickou dopravu;
 • pracovním příležitostem;
 • nakupování;
 • zdravotním a sociálním ústavům;
 • péče o děti, školám a příležitostem k celoživotnímu vzdělávání;
 • dětským hřištím a neformálním herním zařízením, parkům, zeleným ulicím a prostranství, komunitním zahradám s možností pěstování potravin, sportovním a rekreačním zařízením;
 • veřejným toaletám;
 • dostupným možnostem bydlení, se schopností stárnout na jednou místě a rozmanitostí bydlení.

Zdroj:

Nemůžete pracovat nebo navštěvovat rodinné příslušníky, kteří bydlí více než 20 minut odtud, ale máte přístup na veřejné toalety. To by se mohlo hodit seniorům a rodičům s miminky nebo malými dětmi, kteří budou muset bezpochyby všude chodit pěšky nebo na kole a rozhodně nebudou navštěvovat příbuzné, pokud nebydlí prakticky vedle.

Jak jsme viděli v Oxfordu, lidé se zdráhají přijmout opatření, která si vynucují omezení pohybu a svobod obecně. Proti rozhodnutí tamního zastupitelstva zavést tzv. 15minutové zóny mnoho obyvatel protestovalo. Nezdá se však, že by se místní zastupitelstvo rozhodlo nápad přehodnotit.

Ani skotská vláda se podle všeho svého záměru nehodlá vzdát, jak potvrzuje i „Národní plánovací rámec“ skotské vlády, který se zaváděním tvrdé klimatické politiky dlouhodobě počítá. Je to záměrné, protože klimaalarmisty pohání psychologie a peníze – nikoli fakta. 

Tyto psychologické taktiky používají nejen „nezávislé“ psychologické skupiny, ale také vláda Spojeného království na základě dokumentu vypracovaného Výborem pro životní prostředí a klima. 

Dokument s názvem V našich rukou: změna chování pro cíle v oblasti klimatu a životního prostředí, zveřejněný v říjnu 2022, je hrozivým dokumentem. 

Vláda v něm otevřeně prohlašuje, že všechny aspekty životů britských občanů musí být řízeny tak, aby byl snížen dopad změny klimatu, a že je třeba používat techniky kontroly mysli podobné těm, které se používají k přinucení veřejnosti dodržovat Covid lockdowny.

Jednoduchou pravdou je, že CO2 potřebují během dne zelené rostliny ke svému dýchání. Od počátku světa podporoval rostliny a umožňoval prakticky veškerý život na Zemi. CO2 záměrně démonizovali globalisté a jim oddaní politici, aby měli záminku ke zotročení lidstva.

Rozhodně bychom neměli dovolit OSN nebo vládám, aby takto převzaly kontrolu nad každým aspektem života obyvatel naší planety. 

Připomínám, že v roce 2018 implementovala vláda Agendu 2030 i do našich zákonů, takže i u nás se od té doby vlády snaží tyto plány realizovat.

Pokud žijete ve městě nad 10 tisíc obyvatel, pak vám doporučuji se podívat na stránky vaší obce, zda se náhodou také nezapojuje do projektu 15 nebo 20minutových měst či do projektu smart city, který se u nás také již od roku 2019 zavádí.

Pokud ano, pak vězte, že klimatický lockdown se bude jednoho dne týkat i vás…

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 4 Průměrně: 4.8]

3 thoughts on “Skotský plán: Zavedení 20minutových čtvrtí po celé zemi

 1. Nová totalita pod falošným pozlátkom záchrany prírody ! Tupé ofce, čo žerú trávu a zožrali hrdo aj jedovaté očkovanie a Ukrajinu, zožerú aj toto ! A my prebudení a mysliaci buď odídeme z miest, kde nebude práca alebo bude trpieť so slniečkárskymi, libtardskými a narcistickými ofcami… Fikova vláda schválila Agendu 2030, ktorú tak tlačia jeho nominanti ako Lajčák a Ševčovič, takže ani predčasné voľby nás od tohto teroru nezachránia ! Už teraz vidno, ako sa prebiehajú regionálni kariérni riťolezi v tom, kto prvý zavedie v krajskom meste „smart city“… topci !

 2. Nebudu se nikoho ptát, kam jestli smím jít na druhý konec města či dokonce republiky nebo ne. Věřím, že nás takových bude více. Navštěvovat se budeme, budeme i chodit do práce, ať se to globalistům líbí nebo ne. Nejsme ve vězení. Prostě na to budeme kašlat. Globalisté potřebují komparz, tedy nás. Bez toho jsou namydlení. V naší zemi se najde pár dutých hlav, ale ne moc, které si myslí, že když se nechají zavřít jako ovečky do ohrádky, tak prospějí Zemi. Většina lidí na to kašle. Nejsme vězni. Jsme svobodní lidé a přišel čas to těm šmejdům dát najevo. Doufám, že Skotsko je národ inteligentních lidí a že toho dementního pokusu se účastní pár dutých hlav, většina si bude jezdit, kam chce a chodit, kam chce.

  Samozřejmostí je návštěva přátel, rodiny, procházky přírodou, výlety do přírody, chodit do práce (ne každý má práci doma a nebo ji má cca 20 minut od domu). Klidně si nechám platit od globalistů 100.000 USD měsíčně za to, že nebudu chodit do práce. Takových by se našlo více. Nikdo nebude sedět bez peněz doma, jen proto, že nějaký debil typu Schwaba nebo Gatese se tak rozhodl. Budeme se navštěvovat, budeme chodit na výlety, do práce… Nenecháme se někam zavřít. Z toho nic nemáme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout