Euroasijská hospodářská unie je na vzestupu

Euroasijská hospodářská unie je na vzestupu

Od samého začátku je jasné, že údajné protiruské sankce jsou ve skutečnosti namířeny na západní země.  Zatímco v celé EU i v USA inflace astronomicky roste a zdá se, že není daleko doba, než dojde k hyperinflaci, Rusko je sankcemi postiženo výrazně méně. Rubl roste a evropské trhy ihned nahradily ty asijské.

Hospodářská krize, jaká nemá obdoby, byla dlouhodobě plánována a poslední více než dva roky globalisté de facto nedělají nic jiného, než že ji jen přiživují tak, aby byly do roku 2030 splněny cíle, kdy se ocitneme ve světě, kde nikdo nic nevlastní a vše se sdílí. Depopulace je pak součástí všech realizovaných plánů.

Je jisté, že krize nemá postihnout jen západní svět, ostatně, stačí se nyní podívat na Srí Lanku. To je ovšem něco, co Evropu čeká jen o poznání později. Zatímco Západ směřuje k další destrukci ekonomiky, třeba i svojí šílenou politikou „zeleného údělu“,  tak na východě dochází k uzavírání další hospodářské spolupráce.

Euroasijské ekonomické fórum opět ukázalo, že tento vysokorychlostní vlak – ekonomická integrace – již opustil stanici.

První Euroasijské ekonomické fórum v Biškeku v Kyrgyzstánu se konalo minulý týden ve velmi citlivé geopolitické době, kdy ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov opakovaně zdůrazňuje, že „Západ vyhlásil totální válku celému ruskému světu. Nikdo se tím už netají.“

Vždy je důležité mít na paměti, že před Majdanem 2014 měla Ukrajina možnost stát se plnoprávným členem Euroasijské hospodářské unie (EAEU) a dokonce to kompenzovat volným spojením s EU.

EAEU má pět řádných členů – Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Bělorusko a Arménii –, ale dalších 14 zemí vyslalo na fórum delegace, včetně Číny, Vietnamu a latinskoamerických zemí.

Panovaly mnohé obavy, že by řízení mohlo být ohroženo sankčními balíčky uvalenými na Rusko Západem. Není pochyb o tom, že někteří členové EAEU – například Kazachstán – se zdají být více znepokojeni dopadem sankcí než dolaďováním obchodů s Ruskem. Ale o to nejde.

Klíčovým bodem je, že musí harmonizovat své právní předpisy o finančních trzích do roku 2025. A to přímo souvisí s tím, na čem výkonný orgán EAEU pod vedením Sergeje Glazjeva tvrdě pracuje na formování širokých linií alternativního finančního a ekonomického systému k tomu, co by Západ raději nazval Bretton Woods 3.

Euroasijské ekonomické fórum bylo zřízeno Nejvyšší euroasijskou hospodářskou radou výslovně za účelem dalšího prohloubení hospodářské spolupráce mezi členy EAEU. Není divu, že oficiálním tématem Fóra euroasijské ekonomické integrace ve věku globálních posunů byly „Nové investiční příležitosti“ se zaměřením na strategický rozvoj v oblasti průmyslu, energetiky, dopravy, financí a digitalizace.

Projev prezidenta Putina na plenárním zasedání byl velmi odhalující. Aby bylo možné řádně posoudit rozsah toho, co je zde naznačeno, je důležité si uvědomit, že koncept Velkého eurasijského partnerství byl představen Putinem na Petrohradském ekonomickém fóru v roce 2016 a zaměřuje se na „širší euroasijské partnerství zahrnující Euroasijskou hospodářskou unii“ a zahrnující Čínu, Pákistán, Írán a Indii.

Putin zdůraznil, že jde o rozšíření vztahů v rámci širšího euroasijského partnerství. „Centrum ekonomického rozvoje – jsme si toho vědomi a naši podnikatelé si to uvědomují – se postupně přesouvá do asijsko-pacifického regionu a bude tomu tak i nadále.“

Dodal, že „za současných mezinárodních podmínek, ve kterých jsou bohužel narušeny tradiční obchodní a ekonomické vztahy a dodavatelské řetězce, nabývá Velké euroasijské partnerství zvláštního významu.“

Putin vytvořil přímé spojení nejen mezi Velkým euroasijským partnerstvím a členy EAEU, ale také mezi členy BRICS, jako je Čína a Indie, Šanghajskou organizací pro spolupráci, ASEAN a dalšími organizacemi.

A to je jádro celého probíhajícího, mnohovrstevnatého procesu eurasijské integrace, ve kterém se Čínou vedená Nová hedvábná stezka překrývá s Euroasijskou ekonomickou unií, SCO, BRICS+ a dalšími konvergujícími strategiemi.

Lavrov tento týden řekl, že Argentina a Saúdská Arábie se chtějí připojit k BRICS, jejichž setkání příští léto v Číně se pečlivě připravuje. A nejen to: Lavrov zmínil, že některé arabské státy se chtějí připojit k SCO. Tento proces sbližování aliancí označil za „neantagonistický“.

Putin zase opatrně definoval Velké euroasijské partnerství jako „velký civilizační projekt“. Hlavní myšlenkou je vytvořit společný prostor pro rovnoprávnou spolupráci mezi regionálními organizacemi a tím změnit politickou a ekonomickou architekturu napříč kontinentem.

„Proto je nutné navrhnout komplexní strategii pro rozvoj rozsáhlého euroasijského partnerství, včetně plánu industrializace. V praxi to znamená rozvoj technických a výzkumných center. To je nevyhnutelné pro každou zemi, která chce rozšířit svou ekonomickou, finanční a nakonec i politickou suverenitu. Je to nevyhnutelné.“

Jaroslav Lissovolik z Valdajského klubu je jedním z předních analytiků, kteří se zabývají tím, jak může tato konvergence prospět celému globálnímu Jihu. Zdůrazňuje, že mezi variabilitou a rozmanitostí platforem, které by mohly být spuštěny ekonomikami globálního Jihu, by největší a nejkomplexnější mohlo být sloučení CELAC (Latinská Amerika), Africké unie (Afrika) a SCO v Eurasii.

A ještě rozmanitější skupina regionálních bloků zaměřených na hlubší integraci by mohla zahrnovat platformu BRICS+, která zahrnuje Jihoafrické rozvojové společenství (SADC), MERCOSUR, BIMSTEC, dohodu o volném obchodu mezi Čínou a ASEAN a EAEU.

Euroasijské ekonomické fórum opět ukázalo, že tento vysokorychlostní vlak – ekonomická integrace – již odjel. Je docela odhalující všimnout si ostrého kontrastu s nekonečnou náladou zkázy, která pronásleduje kolektivní Západ náchylný k inflaci, energetické krizi, nedostatku potravin, fiktivním příběhům a obraně neonacistů pod praporem liberální demokracie.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 14 Průměrně: 4.9]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout