Doslovný projev ruského zástupce v OSN k biolaboratořím na Ukrajině

Doslovný projev ruského zástupce v OSN k biolaboratořím na Ukrajině

Vyšetřování působení amerických biolaboratoří na Ukrajině prozatím požadují Rusko, Čína, Brazílie, Indie a Keňa. 

Zástupci USA na RB OSN tvrdí, že nic neskrývali, důkazy však hovoří o opaku.

Prohlášení stálého zástupce Vasilije Něbenzii na briefingu Rady bezpečnosti OSN o biologických laboratořích na Ukrajině (doslovný překlad):

Paní předsedající, kolegové,

pandemie COVID-19 ukázala, jak zranitelné je lidstvo vůči biologickým hrozbám. Vybrala si těžkou daň a nadále si vyžádá životy.

Když v roce 1975 vstoupila v platnost Úmluva o zákazu biologických a toxinových zbraní (BTWC), existovala naděje, že svět bude přinejmenším v bezpečí před biologickými hrozbami způsobenými člověkem, protože všechny signatářské státy si uvědomily obrovská rizika použití biologických zbraní (BW) a upustily od svých plánů na vývoj takových zbraní.

Bohužel máme důvod se domnívat, že tyto naděje nebyly plně naplněny.

Svolali jsme toto setkání, protože během ruské zvláštní vojenské operace na Ukrajině vyšly najevo některé šokující skutečnosti: kyjevský režim dychtivě skrývá stopy vojenského programu biologických zbraní, který Kyjev prováděl s podporou amerického ministerstva obrany.

Ruské ministerstvo obrany získalo dokumenty potvrzující, že Ukrajina vyvinula síť nejméně 30 biologických laboratoří, ve kterých jsou prováděny extrémně nebezpečné biologické experimenty ke zlepšení vlastností moru, antraxu, tularemie, cholery a dalších smrtelných nemocí pomocí syntetické biologie. Tato práce je financována a přímo kontrolována Agenturou pro snižování obranných hrozeb (DTRA) Spojených států, a to i v zájmu Národního centra pro lékařské zpravodajství Pentagonu.

Klíčovou roli v těchto programech hrála centrální referenční laboratoř BSL-3 v Mechnikovově vědecko-výzkumném protimorovém institutu v Oděse na Ukrajině. Výzkumná centra v dalších městech také hrála roli – Kyjev, Lvov, Charkov, Dněpropetrovsk, Cherson, Ternopol, Užhorod, Vinnycja. Výsledky výzkumu byly zaslány do biologických center americké armády, včetně U.S. Army Medical Research Institute of Infections Diseases, Walter Reed Army Institute of Research, U.S. Naval Medical Research a U.S. Army Biological Warfare Labs ve Fort Detrick, které byly dříve hlavními centry amerického programu biologických zbraní.

Veškerý materiál je k dispozici na webových stránkách ruského ministerstva obrany a bude prezentován na denních brífincích. Dovolte mi uvést nejvýmluvnější příklady.

Ruská armáda se dozvěděla podrobnosti o projektu UP-4, který byl proveden v laboratořích v Kyjevě, Charkově a Oděse. Zkoumala možnosti šíření obzvláště nebezpečných infekcí stěhovavými ptáky, včetně vysoce patogenní chřipky H5N1 (která je smrtelná pro člověka v 50% případů) a newcastleské choroby. Další projekt zkoumal netopýry jako nosiče potenciálních patogenů BW. Mezi identifikované priority patří studium bakteriálních a virových patogenů, které mohou být přenášeny z netopýrů na člověka: patogeny moru, leptospirózy, brucelózy, stejně jako koronaviry a filoviry. Z projektových dokumentů je zřejmé, že Spojené státy aktivně financovaly bioprojekty na Ukrajině.

Kromě toho došlo k pokusům o studium šíření nebezpečných infekčních onemocnění ektoparazity – prostřednictvím blech a vší. Dokonce i pro laiky je jasné, že takové experimenty jsou extrémně bezohledné, protože nenabízejí způsob, jak kontrolovat, jak se bude situace vyvíjet. Podobný výzkum (používající blechy a vši jako biologické bojové látky) byl proveden v roce 1940 při vývoji biologických zbraňových komponentů notoricky známou japonskou jednotkou 731, jejíž členové později uprchli do USA, aby se vyhnuli stíhání za válečné zločiny.

Ukrajina se nachází v jedinečné geografické poloze, kde se protínají transkontinentální migrační trasy potenciálních nosičů nebezpečných onemocnění. Mnoho z těchto tras prochází územím Ruska a východní Evropy. Studie, kterou jsem zmínil, byla provedena uprostřed východní Evropy a v bezprostřední blízkosti ruských hranic. Podle získaných údajů byli ptáci kroužkovaní a vypuštění jako součást biologického výzkumu v přírodní rezervaci Cherson a chyceni v Ivanovské a Voroněžské oblasti Ruska.

Analýza získaných materiálů potvrzuje přesun více než 140 kontejnerů ektoparazitů netopýrů do zahraničí z biolaboratoře v Charkově. Nevíme nic o osudu těchto nebezpečných biomateriálů a důsledcích, které mohou nastat, pokud se „vypaří“ (možná v Evropě), protože neexistuje žádná mezinárodní kontrola. V každém případě existuje vysoké riziko, že budou ukradeny pro teroristické účely nebo prodány na černém trhu.

Několik tisíc vzorků krevních sér od pacientů s COVID-19 – většina z nich slovanského původu – bylo převezeno z Ukrajiny do Armádního výzkumného ústavu Waltera Reeda ve Spojených státech – údajně pro studie k léčbě a prevenci COVID-19.

Každý ví, jak citlivé jsou západní země, pokud jde o převážení biologických vzorků jejich občanů do zahraničí. A je pro to dobrý důvod: teoreticky by vzorky mohly být použity k výrobě biologických zbraní, které se selektivně zaměřují na různé etnické populace.

Činnost biolaboratoří na Ukrajině, kterou sledujeme od roku 2014, a program realizovaný Spojenými státy pro takzvanou reformu ukrajinského zdravotního systému, vedly k nekontrolovanému nárůstu nebezpečných a ekonomicky relevantních infekcí na Ukrajině. Počet případů zarděnek, záškrtu a tuberkulózy se zvýšil. Výskyt spalniček se zvýšil více než 100krát.

Podle Světové zdravotnické organizace existuje na Ukrajině vysoké riziko vypuknutí obrny. Existují důkazy, že v Charkově, kde se nachází jedna z laboratoří, zemřelo v lednu 2016 na prasečí chřipku 20 ukrajinských vojáků a dalších 200 bylo hospitalizováno. Do března 2016 zemřelo na Ukrajině na prasečí chřipku celkem 364 lidí. Kromě toho se na Ukrajině pravidelně vyskytují ohniska afrického moru prasat. V roce 2019 došlo k vypuknutí nemoci, která měla příznaky podobné moru.

Zatímco samotné USA zastavily biologický výzkum pro vojenské účely na svém území kvůli vysokému riziku pro americkou populaci, kyjevské úřady ve skutečnosti souhlasily s přeměnou své půdy na biologické testovací místo a využily své občany jako potenciální testovací subjekty. Tyto experimenty s potenciálními celostátními riziky pokračují již léta. To opět dokazuje cynismus západních patronů Kyjeva, kteří křičí ze všech střech, že jim záleží na osudu Ukrajinců.

Jak uvádí tisková agentura Reuters, WHO doporučila, aby Ukrajina odstranila své zásoby patogenů, aby se zabránilo možnému úniku patogenů, který by mohl vyvolat šíření nemocí mezi obyvatelstvem. Není s jistotou známo, zda to Kyjev splnil.

Dokumenty, které má k dispozici naše ministerstvo obrany, dokazují, že veškerý seriózní vysoce rizikový výzkum v ukrajinských biolaboratořích byl prováděn přímo pod dohledem amerických odborníků, kteří požívali diplomatické imunity. Naše ministerstvo obrany hlásí, že kyjevský režim v současné době na žádost západních sponzorů ve spěchu zakrývá všechny stopy, takže ruská strana nemůže poskytnout přímé důkazy o porušení článku 1 BTWC ze strany USA a Ukrajiny.

Spěchají, aby zastavili všechny biologické programy. Ukrajinské ministerstvo zdravotnictví nařídilo od 24. února 2022 odstranění biologických látek uložených v biolaboratořích. Z pokynů pro pracovníky laboratoře vyplývá, že z příkazu k likvidaci sbírek vyplývá, že mají být neodvolatelně zničeny. Analýza osvědčení o zničení ukazuje, že laboratoř ve Lvově sama zničila 232 kontejnerů s patogeny leptospirózy, 30 tularemie, 10 brucelózy a 5 moru. Celkem bylo zničeno více než 320 kontejnerů. Název patogenů a nadměrné množství naznačují, že tato práce byla provedena v rámci vojenských biologických programů.

Dovolte mi nyní, abych našim kolegům z Evropy věnoval samostatnou poznámku.

Po všechny ty roky existovalo před branami Evropské unie místo pro nebezpečné biologické testy. Vyzýváme k přemýšlení o skutečné biologické hrozbě pro obyvatelstvo evropských zemí, která by mohla vyplynout z nekontrolovaného šíření biologických činitelů z Ukrajiny. Jak víme ze zkušeností s COVID-19, nelze tomu zabránit. Bude-li tomu tak, bude to mít dopad na celou Evropu.

Američtí představitelé jsou poněkud zmateni, když mluví o zapojení USA do biologických aktivit na území Ukrajiny. Na slyšení před americkým Kongresem 8. března náměstkyně ministra zahraničí Victoria Nulandová potvrdila, že na Ukrajině existují biolaboratoře, kde se biologický výzkum provádí pro vojenské účely. Na otázku senátora Marca Rubia, zda má Ukrajina biologické a chemické zbraně, odpověděla, že Ukrajina má biologická výzkumná zařízení, která „by neměla padnout do rukou ruských ozbrojených sil“.

Ministerstvo zahraničí zároveň trvá na tom, že na Ukrajině údajně neexistují žádné biolaboratoře kontrolované USA. Proto otázka na americkou delegaci. Jak je to slučitelné s dohodou z roku 2005 mezi americkým ministerstvem obrany a ukrajinským ministerstvem zdravotnictví o spolupráci v oblasti prevence šíření technologií, patogenů a odborných znalostí, které by mohly být použity pro vývoj biologických zbraní? Tento dokument je k dispozici na internetu. Podle článku 3 této dohody může americké ministerstvo obrany poskytnout pomoc ukrajinskému ministerstvu zdravotnictví v oblasti kooperativního biologického výzkumu, detekce biologických hrozeb a obranných opatření souvisejících s nebezpečnými patogeny umístěnými v zařízeních na Ukrajině.

Zdůrazňujeme, že biologické hrozby přesahují všechny hranice. Žádný region na světě se dnes nemůže cítit zcela bezpečně. Spojené státy monitorují několik stovek biolaboratoří ve 30 zemích, včetně Středního východu, Afriky, jihovýchodní Asie a podél hranic bývalého SSSR. Washington nesouhlasí s tím, aby byly podrobeny mezinárodní kontrole. Od roku 2001 brání vypracování závazného protokolu k úmluvě, který by měl stanovit spolehlivý ověřovací mechanismus pro sledování toho, jak státy úmluvu dodržují. To může jen vyvolat dojem, že Spojené státy mají co skrývat. Vyzývám kolegy z těchto regionů, aby se zamysleli nad tím, jaké aktivity Washington provádí na jejich území a jaké důsledky to může mít pro obyvatelstvo.

Předpokládáme reakci našich západních kolegů, kteří jistě řeknou, že tyto informace jsou všechny falešné a je to ruská propaganda. Tento druh zbožných přání však Evropanům jen stěží pomůže, pokud na Ukrajině a u jejích sousedů vypuknou nebezpečné nemoci, které by se pak rozšířily za jejich hranice. Toto riziko se zdá být docela reálné, vzhledem k tomu, že ukrajinské radikální a nacionalistické skupiny mají velký zájem o studium nebezpečných patogenů prováděné na Ukrajině v zájmu amerického ministerstva obrany. Máme informace, že Pentagon instruoval své ukrajinské chráněnce, aby okamžitě obvinili ruské síly, které údajně provádějí útoky na výzkumná a zdravotnická zařízení v případě incidentů, nebo aby  obvinili ruské podvratné týmy.

Ruské ministerstvo obrany neustále analyzuje biologickou situaci na Ukrajině a všechny příchozí materiály. To, co jsme dnes sdělili, je jen malá část informací, které máme. Podrobnosti vám brzy poskytneme jako oficiální dokumenty Rady bezpečnosti OSN, abyste si je mohli prostudovat.

Jsme odhodláni informovat Radu bezpečnosti o situaci biologických aktivit USA pro vojenské účely na Ukrajině, které představují skutečnou hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost. Hodláme se tímto tématem brzy znovu zabývat. Nevylučujeme možnost aktivace mechanismů stanovených v článcích 5 a 6 BTWC. Nyní bychom rádi slyšeli odpovědi americké strany na otázky, které jsme položili.

Děkuju.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 34 Průměrně: 4.8]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto stránky využívají soubory cookies, další informace naleznete zde.

View more
Přijmout
Odmítnout