Švédsko: Většina nakažených COVID-19 je v muslimských ghettech

Švédsko: Většina nakažených COVID-19 je v muslimských ghettech

Nedávno se odvážil říct tuto pravdu do médií i hlavní švédský epidemiolog Tegnell: zdaleka nejvíc nakažených je mezi Somálci a Syřany. Za tuto pravdu byl velmi zkritizován, nicméně nyní mu dávají statistiky za pravdu. Připomínám jen, že Švédsko nikdy nezavádělo žádné restrikce, dávalo čistě doporučení. Údajně mrtvých “s Covidem” je tam něco přes 7 tisíc, tedy o nějaké 2 tisíce méně, než se udává u nás, přitom Švédsko má 10,7 mil. obyvatel, tedy zhruba stejně, jako my.

Pak je právě Švédsko zcela jasným důkazem nesmyslnosti jakýchkoli – viditelně nesmyslných – restrikcí. Připomínám, že ani jeden den se tam nezavřely školy, obchody, služby ani restaurace, pouze nyní omezili jejich provoz do 22 hod. večer. Švédsko má neskonalé finanční problémy, to bezesporu, ale ty jsou dlouhodobé, dané čistě jejich bezbřehou vítačskou politikou. Uzamčení by tak zemi nejspíš způsobilo totální bankrot…

Hlavní epidemiolog Švédské agentury pro veřejné zdraví Anders Tegnell obdržel kritiku, když nedávno v SVT Aktuellt oznámil, že Švédsko má ve vztahu k sousedním zemím vyšší počet mrtvých díky výrazně většímu přistěhovalectví. Toto tvrzení však potvrzují údaje Národní rady pro zdraví a sociální péči, které společnost SVT přezkoumala.

Celkem více než 7300 lidí ve Švédsku dosud zemřelo s covidem-19 (pozn.: u nás se při stejném počtu obyvatel uvádí 9535). To je více, než v ostatních severských zemích (Finsko, Dánsko, Norsko). Statistiky shromážděné SVT z Národní rady pro zdraví a sociální péči ukazují, že zdaleka nejhůře zasaženou skupinou jsou starší lidé s přistěhovaleckou minulostí.

Kromě stáří a zahraničního původu vynikají ve statistikách také osoby s nízkými příjmy a příjmy z dávek. Dokonce i v této skupině jsou přistěhovalci velmi nadměrně zastoupeni. 94% z těch, kteří zemřeli s covid-19, byly osoby starší 65 let.

Ve většině případů měly tyto osoby i jiná dlouhodobá chronická onemocnění, korona infekce se stala pouze “posledním hřebíkem do rakve”. Proto se obvykle hovoří o úmrtí “s” covidem-19 a ne úmrtí “na” covid-19.

Hlavní těžší choroby jsou také zahrnuty do obrazu za sociálně-ekonomické složky, protože mnozí, kteří žijí na dávkách nebo mají nízké příjmy, jsou lidé s horším zdravotním stavem. I to je důvod, proč jsou zde mimo přistěhovalců zahrnuti i invalidní důchodci (většinou již chronicky nemocní). Zde jsou pak zahrnuti i etničté Švédové.

Statistiky Národní rady pro zdraví a sociální péči jsou v souladu se zprávou Regionálního centra pro epidemiologii a sociální medicínu (CES), kterou společnost SVT dříve zkoumala, což naznačuje, že se jedná o přesný obraz reality, který se odráží v číslech.

Tolik tedy ke statistikám ze Švédska, které jasně ukazují, že kdyby si dlouhodobě “nepěstovali” vítačskou politiku, dnes by byla tzv. “mrtvých s covidem” sotva polovina. A to bez jakýchkoli větších restrikcí, povinných roušek, lockdownů, uzavřených škol, restaurací, obchodů a služeb.

Mainstream nás neustále “krmí” alarmujícími čísly ze Švédska, aniž by byl schopen sdělit fakta a udělat srovnání, které by jasně ukázalo, že země se stejným počtem obyvatel vykázala bez omezování občanů lepší výsledky, než my s neustálými nouzovými stavy, uzavřenými školami a nyní již víc než 3 měsíce povinnými rouškami v uzavřených prostorách.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.