Němci přiznávají, že dochází k výměně obyvatel

Němci přiznávají, že dochází k výměně obyvatel

V jejich odhadu mají být etničtí Němci přečísleni “Novoněmci” někdy kolem roku 2050, tedy za 30 let. Nicméně odhad nebere do úvahy pokračování, či dokonce zesílení invaze a kámen úrazu vidím i v tom, že za Němce jsou považováni třeba i Turci, jejichž rodiče se již narodili v Německu, tedy jsou započítáváni do všech statistik coby “Biodeutsch” (etničtí Němci). Němci už nyní počítají s tím, že muslimské parazity nebude mít časem kdo živit a dokonce už ví i to, že se budou jak vetřelci, kteří přijdou o štědré dávky, tak Němci, kteří budou neúměrně daňově zatíženi, bouřit.

Spolková vláda předložila zprávu o migraci založenou na údajích Spolkového statistického úřadu. Ze závěrů vyplývá, že:

 • více než čtvrtina Němců má přistěhovalecký původ (21,2 milionu), takže buď emigrovali sami nebo mají alespoň jednoho rodiče bez německého pasu, přičemž za občany přistěhovaleckého původu nejsou považováni ti občané, jejichž rodiče se již v Německu narodili, ale prarodiče pochází z cizí země,
 • počet přistěhovalců se loni zvýšil asi o 400 000, tedy o 0,5 procenta z celkového počtu obyvatel,
 • pokud jsou téměř všichni tito přistěhovalci málo kvalifikovaní nebo zcela nekvalifikovaní, jsou infiltrováni především do sociálních systémů,
 • podíl německého obyvatelstva je rovněž ztracen v důsledku přibližně 2,4 milionu narozených německých dětí ve srovnání s 3,6 miliony zemřelých německých občanů; jinými slovy, jedná se o ztrátu více než jednoho milionu německých občanů ročně v důsledku vyšší úmrtnosti, než porodnosti,
 • zatímco bilance přistěhovalectví činí asi 0,5 procenta z celkového počtu obyvatel, zároveň dochází k emigraci německých občanů (cca 1500000 ročně, tedy téměř dvě procenta).
 • Tři čtvrtiny všech německých emigrantů měly vysokoškolské vzdělání a jednalo se o mladé (průměrný věk 37 let).

Německá populace se kvantitativně mění asi o jedno procento ročně, s nárůstem počtu cizinců a poklesem německé populace asi o jedno procento ročně a stejným způsobem z hlediska kvality v důsledku odpovídajícího poklesu vyškolené, inteligentní populace a neúměrného nárůstu počtu nekvalifikovaných lidí v populaci.

Vzhledem k exodu zaměstnané střední třídy a přistěhovalectví nižší třídy, stejně jako negativnímu trendu úmrtnosti a porodnosti, střední třída bude mít sestupný trend, zatímco nižší třída bude stále početnější.

To bude mít tyto důsledky:

 • Dvě třetiny německých občanů jsou zdrojem všech veřejných financí a sociálních dávek. Bude-li počet plátců daně nadále klesat a počet těch, kteří pobírají dávky, se neúměrně zvýší, nebudou lidé s nižšími příjmy nadále schopni nést veřejnou daňovou a sociální zátěž, která dříve nesla německý státní systém a systém sociálního zabezpečení. S jednoprocentní ztrátou příjmů střední třídy za rok mají veřejné příjmy a sociální dávky také tendenci klesat o jedno procento, pokud daňové sazby zůstanou stejné.
 • Nižší třída byla vždy příjemcem veřejných financí (dvě třetiny), takže sociální zátěž se každým rokem zvyšuje. Rostoucí napětí mezi nižšími příjmy do státního rozpočtu a většími požadavky povede k rostoucím přerozdělovacím konfliktům.
 • Rostoucí nižší třída bude mít také politický dopad. Zelení a sociální demokraté nebojují za přistěhovalectví pro nic za nic, přistěhovalce považují za dodatečný volební potenciál. Rostoucí nižší třída a tím neustálé zvyšování výdajů na sociální dávky způsobí exodus německých daňových poplatníků, německé střední třídy..
 • Podle všech předpovědí bude výměna obyvatelstva pokračovat a očekává se, že se zrychlí. Po roce 2050 by mohli být etničtí Němci v menšině, zejména proto, že za touto výměnou stojí mocní hybatelé invaze: nadnárodní korporace, politici – v Německu Zelení a levice, vláda s vládní mediální propagandou, za kterou jsou média velmi dobře placena a “sociální průmysl” (ubytovny, na ně napojené služby, integrační a migrační centra, migrační úřady, zaměstnanci neziskovek apod..), pro něž je přistěhovalectví miliardovým byznysem.
 • Prognóza budoucnosti Institutu “Vize 2050” navíc očekává dramatické korekce prosperity a sociální reakce v důsledku probíhající recese. Pokud už se přistěhovalcům nebude moci dostat všestranné péče z důvodu kolapsu státních financí, potažmo sociálních systémů, ti rozhodně snížení sociálního standardu neakceptují. Daňoví poplatníci ze střední třídy, kteří již budou zruinováni těmi nejvyššími odvody na světě, nepřijmou žádná další břemena bez odporu. S konflikty se tedy již předem počítá.

Aby si obyvatelstvo zvyklo na rostoucí výměnu obyvatelstva,

 • Vláda mlčí o pokračujícím růstu přistěhovalectví a především o jeho rostoucí finanční zátěži,
 • státní média stále více nahrazují své řečníky a aktéry barevnými účastníky skupinových fotografií a
 • s miliardami dolarů z veřejných a soukromých prostředků (600 milionů Soros), probíhá největší propagandistická kampaň poválečného období, kdy byl vyhlášen “boj proti pravici”, aby se veřejné mínění již pozitivně naladilo na výměnu obyvatelstva.

Takže jak vidíte, tak Němci již s výměnou vlastních obyvatel za černochy a Araby počítají, přičemž propaganda a korupce má zajistit, že Němci sami sebe velmi rádi vymění. Ostatně, není to tak dávno, když 130 německých měst zažádalo o další “nálož” multikulturního obohacení z Afriky a Středního východu.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]

One thought on “Němci přiznávají, že dochází k výměně obyvatel

 1. Vůbec se nedivím.
  Německé mamky taky posílaly 14tileté klučiny do wehrmachtu ještě v posledních dnech prohrané války.
  Fýrer poručil, nó…
  😥

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.