Švédská obec chce v rámci boje proti klimatickým změnám recyklovat použitý toaletní papír

Švédská obec chce v rámci boje proti klimatickým změnám recyklovat použitý toaletní papír

Zřejmě se tato obec rozhodla jít ve šlépějích světoznámé švédské klimaalarmistky Gréty, jinak si nelze jejich počin vysvětlit. Jen marně přemýšlím o tom, jak by asi chtěli kontrolu dodržování zákazu splachování toaletního papíru provádět v praxi.

Obec Tranås se chce profilovat jako průkopník v „klimaticky inteligentní“ politice ve Švédsku. Návrh, který má údajně šetřit životní prostředí stran produkce odpadů, by měl pro místní obyvatele zavést zákaz splachovat toaletní papír. Místo toho by měl být použitý papír uložen a poté odeslán k recyklaci. Návrh čelí kritice a mnozí obyvatelé se chtějí odstěhovat z obce, pokud se stane realitou.

Vedoucí společnosti Tranås, která se zabývá zpracováním odpadů, Torbjörn Adolfsson, je nadšený, když hovoří o kontroverzním návrhu. Popisuje Švédsko jako „rozvojovou zemi“, pokud jde o klima, neboť dosud nezavedlo zákaz splachování toaletního papíru na vnitrostátní úrovni. Nyní doufá, že obec Tranås může jít zbytku země příkladem zavedením místního zákazu splachování.

Návrh je součástí nedávno vypracovaného plánu pro nakládání s odpady obce s doprovodným posouzením vlivů na životní prostředí. Celkovým cílem plánu je „snížit uhlíkovou stopu“ na základě rozšířené představy, že Země čelí téměř zániku v důsledku takzvaného globálního oteplování.

Pokud plán projde, nová pravidla budou zavedena příští rok. Použitý toaletní papír pak bude klasifikován jako odpad a nesmí být splachován, ale musí být postaráno o jeho třídění podle stejných zásad jako je tomu již u ostatního domovního odpadu.

Podle Adolfssona vynakládají ve Švédsku příliš mnoho prostředků na čištění odpadních vod. Obec Tranås chce ukázat, že se to dá změnit. Se zákazem splachování papíru při vykonávání potřeby, je třeba přinést „změnu v chování“ obyvatel Tranås, přičemž tyto zvyklosti pak mohou být rozšířeny na všechny Švédy.

Společnost Adolfsson zároveň tvrdí, že v rámci návrhu nebyly provedeny žádné výpočty ani posouzení rizik a dopadů. Ale jako otec iniciativy vidí Adolfsson projekt jako „skutečnou výzvu“. Podle Adolfssona se Švédové stali příliš pohodlnými a dobrým příkladem této pohodlnosti prý je, že spláchnou toaletní papír poté, co jej použijí.

Adolfsson se domnívá, že všem kritikům jeho geniálního návrhu chybí argumenty. A kritikou občané skutečně nešetří. Mezi místními obyvateli se říká, že jde o špatný vtip či výplod blázna a někteří oznamují, že se z Tranås odstěhují, pokud se návrh stane realitou.

V některých zemích se skutečně toaletní papír vyhazuje do odpadu (osobně jsem to tak zažila třeba v Řecku), ale jde o odpad směsný a důvodem tohoto opatření je kanalizace, která prostě „nápor“ toaletního papíru neunese. Tedy v těchto zemích se jedná o čistě technické důvody, přičemž použitý papír jde do běžného směsného odpadu a ne k další recyklaci.

Ovšem navyknout na něco takového lidi v zemích, kde je něco podobného nezvyklé s tím, že bude nutné tento „biologický odpad“ (mnohdy dokonce možná i vysoce infekční) ještě doma třídit a pak odnášet do zřejmě k tomu určených kontejnerů, je šílenost. A to vše ve jménu klimaalarmismu a uhlíkové neutrality.

Nakonec, pokud to zavedou, docela by mne zajímalo, jak budou kontrolovat dodržování tohoto nařízení. To budou počítat, kolik papíru dodala která domácnost a pokud budou mít pocit, že některá dodává příliš málo papíru, budou tyto občany pokutovat?

Nebo snad všem nainstalují do záchodových mís kameru, která bude sledovat, co vše bylo spláchnuto? ? Ani bych se podobnému opatření nedivila, ve Švédsku už vymysleli kdejakou šílenost, kterou byli nakonec skutečně ochotni i aplikovat v praxi. A nakonec nejen Švédové. Jejich před již dvaceti lety zavedená genderová výchova už je povinnou v celé EU. Ostatně, také Grétiny nesmysly napodobuje celý „liberální“ svět. Kdy dojde na další šílenosti, je jen otázka času..

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 1 Průměrně: 5]

3 thoughts on “Švédská obec chce v rámci boje proti klimatickým změnám recyklovat použitý toaletní papír

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.