Diverzita je genocidou bílé rasy (video)

Diverzita je genocidou bílé rasy (video)

Na internetu jsem narazila na velmi zajímavé video. Je v němčině, s anglickými titulky, ale myslím, že i ti z vás, kdo neovládáte ani jeden z uvedených jazyků, zcela jistě pochopíte, o čem video pojednává.

I když se v tomto případě jedná o Německo, které se rozhodlo spáchat sebevraždu, je nasnadě, že k této sebevraždě velmi rádo přizvalo i ostatní země EU. To ostatně sami vidíte na šílenostech, které se projednávají v Bruselu. Hegemonem EU je právě Německo, přičemž v této zemi prosazovaná politika se dřív či později začne prosazovat i v dalších evropských zemích.

Video zcela jasně ukazuje všechny v současné době prosazované šílené vize, jejichž cílem je zajistit ukončení existence bílé rasy v Německu, přičemž toto téma se prolíná celým videem. Ovšem my všichni víme, že totéž se prosazuje na celoevropské úrovni, ne náhodou přijal europarlament už dvě rasistické protibělošské deklarace, které naopak vyzdvihují práva Afričanů v Evropě.

Šílené plány Agendy 2030, jejíž cíle jsou již postupně naplňovány, počítají právě se stěhováním značné části Afriky do Evropy. Řeší srovnání životní úrovně obyvatel na planetě, ale už nehovoří o tom, jakým směrem by se úroveň měla vyrovnávat. Zatím se zdá, že prvořadým úkolem je uvrhnout vyspělé země do vleklé hospodářské krize a mezitím je zaplavit invazní vlnou z Afriky a Středního východu.

Postupná islamizace zajistí výrazné zhoršení bezpečnosti evropských zemí, lokální konflikty, přerůstající v občanské války a především chudnutí Evropanů tak, aby se životní úrovní srovnali s invazisty.

S tím samozřejmě souvisí i likvidace národních států ve jménu globalizace. Propagace smíšených manželství už je v celé Evropě natolik okatá (smíšené páry v reklamách, filmech i seriálech), že si toho musel všimnout snad i ten, kdo se o politické procesy, vedoucí k likvidaci Evropy, nezajímá.

Video výše je shrnutím různých, už dříve dobře známých videí, ale dohromady dává šílenou mozaiku dobrovolné sebevraždy nejen Německa, ale zcela zřejmě i jeho kolonií. Německo, coby hegemon EU, samozřejmě tlačí stejný styl politiky i do ostatních zemí EU.

Je tedy krátkozraké tvrdit, že jde ve videu pouze o Německo. Vzhledem k tomu, že jsme v EU, přičemž drtivá většina našich občanů volí Berlínu a Bruselu poplatné politiky, tyto demografické změny se nás budou týkat úplně stejně.

Mimochodem, je zajímavé, že diverzita je lidem vnucována jen v zemích, které jsou typicky bělošské. Nikdo ovšem nevnucuje diverzitu zemím černé Afriky nebo zemím asijským…

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.