Rubriky
multikulturní obohacení

Ve švédské obci už neumí většina dětí švédsky, hovoří jenom arabsky

Jedná se de facto o jakousi předzvěst budoucího Švédska coby chalífátu, neboť brzy to v této zemi dojde do stádia, kdy se již nebudou učit cizinci švédsky, ale Švédové arabsky. Uvědomíme-li si, že tyto dnešní děti, hovořící arabsky, budou mít každé asi 6 svých vlastních dětí, zatímco ta zbývající hrstka švédských dětí bude mít stěží […]