Rubriky
islamizace

Další země se rozhodla zbavit násilných muslimů a bourá mešity

Opět jde samozřejmě o mimoevropskou zemi, tentokrát africkou. Kdypak se dočkáme podobně rázných kroků také v Evropě? Ovšem, zřejmě se jich nedočkáme, neboť falešná pseudohumanita jakýmkoli podobně radikálním krokům brání. Země, kde se rozhodly muslimské menšiny zbavit, to dělají ve vlastním pudu sebezáchovy. Ať už se jedná o Barmu (Myanmar), Indii, Angolu nebo aktuálně Středoafrickou republiku.

Al Jazzíra a všechny podvratné lidskoprávní organizace si zoufají nad tím, že křesťanská většina začala vyhánět ze země muslimskou, ovšem velmi násilnou menšinu. Tato menšina se začala chovat stejně, jako v jiných afrických zemích, kde se pak postupně stává většinou. A Středoafrická republika tak jednoduše dopadnout nechce. Následuje tedy příkladu Angoly, která se s islamizací úspěšně vypořádala zákazem islámu a bouráním mešit.

Ve Středoafrické republice je 15% muslimů, což je počet, při němž už jsou násilnější a zřejmě počítají s tím, že zemi postupně islamizují. Křesťané ve Středoafrické republice se proto rozhodli, že nedovolí, aby jejich zemi obsadili muslimští džihádističtí rebelové, kteří se nezákonně chopili mocenského křesla a vraždili, znásilňovali a pronásledovali křesťanskou většinu. Tedy dělali totéž, co ve všech islamizovaných zemích.

Nejenže si nyní křesťané znovu převzali vládu, ale srovnali se zemí 417 ze 436 mešit v zemi a donutili desítky tisíc muslimů k útěku. Ani na minutu si nemyslete, že to bylo nezasloužené. Je to oprávněná odplata za roky muslimské agrese a násilí proti křesťanské většině. Představitelé OSN samozřejmě kvičí jak podsvinčata a zaříkají se pofiderními „lidskými právy“.

Ale každodenní vyvražďování křesťanů muslimskými bojůvkami z Boko Haram, Al Šabábu či ISIS, k němuž aktuálně dochází v hned několika zemích Afriky, tyto falešné pseudohumanisty nezajímá.

Proč píšu o Africe? Protože tento kontinent je nyní postupně násilně islamizován a totéž se chystá pro Evropu. EU, podvratné neziskovky a drtivá většina evropských vlád islamizaci napomáhají a aktuálně ani jedna vláda nechce islám zakázat. Rakouskem či Francií avizovaný boj proti politickému islámu je k ničemu, základní problém neřeší.

Jak se ukazuje, tak lidé v západním světě zdegenerovali. Nechají se postupně zcela dobrovolně islamizovat a volí si přesně ty politiky, kteří navíc hledají k islamizaci jejich zemí zkratku. Jen málokoho zajímá, že tak pro své děti a vnoučata připravuje peklo na zemi…

Al Jazzíra samozřejmě bojuje za zájmy islamizace země, v propagandě jí pomáhá i OSN

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.